Osvald Chlubna

* 22. 7. 1893, Brno
† 30. 10. 1971, Brno

• žák a propagátor Leoše Janáčka
• občanským povoláním bankovní úředník
• rozsáhlé skladatelské a literární dílo
• pedagog na brněnské konzervatoři a JAMU
• agilní organizátor hudebního života

Rozsah díla

• 122 číslovaných skladeb
•  asi 40 nečíslovaných skladeb
• 10 jevištních skladeb
• dva symfonické cykly

Nejprováděnější díla

• Z jara, op. 70, symfonická předehra
 ▸ zjištěno 22×
• Veseloherní předehra, op. 34
 ▸ zjištěno 15×
• Serenáda pro dechové kvinteto, op. 63
 ▸ zjištěno 12×
• Chvalozpěvy osvobozené, op. 64
 ▸ zjištěno 10×

Květnová výročí

1931 – Jubilejní nadace Bedřicha Smetany udělila Chlubnovi stipendium v hodnotě 2 000 Kč.


1.

1928 – Započata kompozice č. II ze Tří zpěvů odloučeného, op. 27b.


4.

1933 – Dokončena II. věta Smyčcového kvartetu č. 3 Es dur, op. 35.


7.

1933 – Rozhlasový koncert pěveckého sdružení OPUS, Brno (proveden mj. Bůhop. 9).


8.

1929 – První provedení Čertovy skályop. 13, Brno.


10.

1929 – Kuratorium Jubilejní nadace Bedřicha Smetany rozhodlo o udělení podpory 1 500 Kč Chlubnovi na vydání skladeb tiskem.

1931 – První provedení Symfonie života a lásky I. díl, op. 24, Brno.


16.

1929 – První provedení Tří zpěvů odloučeného, op. 27b, Brno, Besední dům.


18.

1928 – Dokončena kompozice č. I ze Tří zpěvů odloučeného, op. 27b.


19.

1932 – Úvodní přednáška Antonína Balatky k premiéře opery Ňura, op. 31, Brno.

1932 – Premiéra opery Ňura, op. 31, Brno, divadlo Na hradbách.


20.

1932 – Premiéra opery Ňura, op. 31, Brno, divadlo Na hradbách.


25.

1933 – Dokončena I. věta Smyčcového kvartetu č. 3 Es dur, op. 35.


30.

1926 – Rozhlasový koncert z Chlubnových skladeb: Sonáta, op. 22, Dvě balady, op. 20, Dvě pohádky pro klavír, op. 11.


VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH O OSVALDU CHLUBNOVI

hudebním skladateli, pedagogovi, organizátorovi
a propagátorovi díla Leoše Janáčka

Stránky jsou stále ještě vytvářeny, proto je omezena jejich funkčnost a informace zde uvedené nemusejí být úplné.

Aktualizace 14. 2. 2023


Aktualizace 11. 2. 2023


Aktualizace 1. 1. 2023


Aktualizace 7. 12. 2022

  • Do odkazů na Digitální knihovnu byly přidány: Národní listy kompletní, Salon kompletní, Rovnost do roku 1928.

Aktualizace 20. 11. 2022


Aktualizace 24. 9. 2022

  • K jednotlivým dílům jsou postupně na základě fulltextového vyhledávání přidávány odkazy na Digitální knihovnu s oznámeními koncertů a referáty z koncertů (prozatím pouze z Lidových novin, je zpracováno do roku 1939). Tyto informace jsou také doplňovány na stránky rokyosoby.

Aktualizace 27. 3. 2022

  • Byly vytvořeny stránky osobyroky. Na první jmenované bude k nalezení seznam osob důležitých pro Chlubnův život a především tvorbu (autoři textů, interpreti, režiséři apod.), na druhé naleznete přehled událostí (životopisná data, data provádění děl aj.).
  • Byla aktualizována stránka zkratky a průběžne jsou doplňovány informace k dílům (zejména popisy pramenů).

Aktualizace 3. 1. 2019

  • Byl opraven celkový vzhled webu umožňující přehlednější zobrazení v různém rozlišení.

kontakt | © Martin Pašek 2018–