DÁREK
v lidovém tónu na slova Anežky Gorlové


datum vzniku

1952

autograf

ODH MZM, nesign. autograf tužkou, korektury červenou tužkou, zpěvní hlas, komponováno 13. července 1952 „Netrvalo to ani 10 minut (16.15–16.24).“

ODH MZM, nesign. autograf tužkou, zpěv a cimbál, nedat.

ODH MZM nesign. autograf tužkou, partitura mužského sboru, dokončeno 20. srpna 1952.

instrumentace

voc
voc + cimbál
TTBB

autor textu

Anežka Gorlová


Okolnosti vzniku

Chlubna skladbu napsal pro nově založený Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Z Janáčkových žáků byl jediný, který s tímto souborem dlouhodobě spolupracoval. Píseň byla pravděpodobně určena pro hlas Jožky Severina.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Skladba byla provedena na festivalu Pražské jaro 29. května 1955 ve Valdštejnské zahradě Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

▪ 3. 3. 1954, 16:45, Brno, rozhlas, PSMU, dir. Jan Šoupal, Zpívá Pěvecké sdružení moravských učitelů.1


1Československý rozhlas a televise 21, 1953–1954, č. 10, s. 6.


Dílo zmíněno

▪  Budeme volit mír. ▪ NEČAS, Jaromír. Osvald Chlubna (1893–1971). Národopisné aktuality, roč. 9 (1972), č. 1, s. 49. ▪ Koncert Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů - Pražské jaro. Pražské jaro 2018 — 73. mezinárodní hudební festival [online]. Copyright © 2017 Pražské jaro [cit. 29.11.2018]. Dostupné z: https://test.festival.cz/koncert/koncert-brnenskeho-rozhlasoveho-orchestru-lidovych-nastroju/

kontakt | © Martin Pašek 2018–