SMYČCOVÝ KVARTET Č. 5
pro dvoje housle, violu a violoncello


opusové číslo

114

datum vzniku

22. února–17. května 1969

autograf

ODH MZM, nesign. (partitura)

opis

JAMU, sign. 20-902 (partitura a party)

dedikace

„Františku Kudláčkovi k jeho pětasedmdesátinám a v upomínku na naše společné začátky před padesáti léty.“ (autograf a opis partitury)

datum a místo premiéry

17. listopadu 1971

interpret premiéry

interpret

vydání

vydání

instrumentace

vn I, II, va, vc

části/věty

části

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


▪ CITACE

kontakt | © Martin Pašek 2018–