ALADINA A PALOMID / SÍLA TOUHY
opera o třech jednáních (osmi obrazech)
na libreto skladatele podle Maurice Maeterlincka


opusové číslo

16

datum vzniku

1921–1922

autograf

autograf

opis

opis

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

31. ledna 1925, Brno, divadlo Na hradbách (Chlubna přítomen).1

interpret premiéry

Ablamor: Jaroslav Tyl
Palomid, mladý rytíř: Emil Olšovský
Aladina, otrokyně: Karla Tichá
Astolena, dcera Ablamorova: Marie Hloušková
Lékař: Jan Špůrek
První sestra Palomidova: Božena Poláková
Druhá sestra Palomidova: Hana Hrdličková
Třetí sestra Palomidova: Emilie Beyerová
Čtvrtá sestra Palomidova: Milada Šarapatková
Pátá sestra Palomidova: Marta Dobruská

Orchestr a sbor Národního divadla v Brně, dir. František Neumann

režie Ota Zítek
scéna Oldřich Koníček

vydání

vydání

instrumentace

instrumentace

autor textu

Osvald Chlubna podle Maurice Maeterlincka: Aladina a Palomid

části/věty

části

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Poprvé provedeno společně s premiérou baletu Bohuslava Martinů Co [recte Kdo] je na světě nejmocnější.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Dva dny před premiérou se ve Filharmonické besedě konala autorova přednáška o jeho nové opeře. Hudební ukázky přednášeli sólisté opery, na klavír hrál Jaroslav Kvapil.2


1 Pozvánky na představení:
▪ Operní premiéra. Divadelní šepty, roč 5 (1924/25), 31. 1. 1925, č. 20, s. 129–130.
▪ Divadlo a hudba. Moravská orlice, roč. 63 (1925), 25. 1., č. 20, s. 3.; též 27. 1., č. 21, s. 3.; 28. 1., č. 22, s. 3.; 29. 1., č. 23, s. 4.; 31. 1., č. 25, s. 4.
Nová původní opera v brněnském divadle. Národní listy, roč. 65 (1925), 27. 1., č. 27, s. 5.
Národní divadlo v Brně. Rovnost, roč. 41 (1925), 27. 1., č. 27, s. 5.; též 28. 1., č. , s. 4.; 30. 1., č. 30, s. 4.; 30. 1., č. 31, s. 4.

  Program večera:
1. Osvald Chlubna: Aladina a Palomid, op. 16
2. Bohuslav Martinů: Kdo je na světě nejmocnější, H 133

  Referáty z představení:
▪ A. J. [=JANEČEK, Antonín]. Z hudebního Brna. Československá republika, roč. 246 (1925), 4. 2. 1925, č. 33, s. 8–9.
▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Dvě moravské hudební novinky. Lidové noviny, roč. 33 (1925), 1. 2., č. 57, s. 4.
▪ K. S. [=SÁZAVSKÝ, Karel]. Divadlo a hudba. Moravská orlice, roč. 63 (1925), 4. 2., č. 27, s. 3.
Chlubnova opera „Síla touhy“. Národní listy, roč. 65 (1925), 31. 1., č. 31, s. [1].
▪ NEVOLE, Jan. Urafführungen im Brünner Nationaltheater. Prager Presse, roč. 5 (1925), 5. 2. 1925, č. 35, s. 6.
▪ NEVOLE, J[an]. Brünner Musikbrief. Prager Presse, roč. 5 (1925), 14. 2. 1925, č. 44, s. 6.
▪ St.– [=STAROSTA, Alois]. Česká opera. Rovnost, roč. 41 (1925), 4. 2., č. 34, s. 5.
▪ V. K. [=?]. Z brněnské opery. Venkov, roč. 50 (1925), 7. 2., č. 32, s. 2.

2 Pozvánky na přednášku:
▪  -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Aladina a Palomid. Lidové noviny, roč. 33 (1925), 30. 1., č. 53, s. 7.
▪ Divadlo a hudba. Moravská orlice, roč. 63 (1925), 29. 1., č. 23, s. 3–4.

  Referát z přednášky:
▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Aladina a Palomid. Lidové noviny, roč. 33 (1925), 30. 1., č. 53, s. 7.


Dílo zmíněno

▪ Cmíral, 1962 (chybně jako „Síla bomby“). ▪ III. symfonický koncert. Divadelní šepty, roč. 3 (1922/23), 13. 1. 1923, č. 17, s. 83–85. ▪ Nnn. [=NEUMANN, František]. III. symfonický koncert. Divadelní šepty, roč. 5 (1924/25), č. 17, s. 109–112. (jako „Pohádka věčné touhy). ▪ Premiéry v období 1924–1925. Divadelní šepty, roč. 5 1924/25, 7. 2. 1925, č. 21, s. 15–136. (jako „Síla touhy“). ▪ Národní divadlo v Brně. Lidové noviny, roč. 31 (1923), 4. 7., č. 329, s. 7. ▪ v [=?]. Hudební program Národního divadla v Brně. Lidové noviny, roč. 31 (1923), 31. 8., č. 435, s. 7. ▪ Divadlo a hudba Moravská orlice, roč. 61 (1923), 4. 7., č. 149, s. 3. ▪ Divadlo a hudba. Moravská orlice, roč. 63 (1925), 21. 2., č. 42, s. 4. ▪ MSN ▪ OA-NdB ▪ Neue tschechische Opern. Prager Presse, roč. 5 (1925), 21. 1. 1925, č. 21, s. 6. („Aladin und Palomid“). ▪ SRBA, Antonín. Hudba. Ročenka Československé republiky, roč. 3 (1924), č. 1, s. 135–136. ▪ Brněnské Národní divadlo. Rovnost, roč. 40 (1924), 5. 9., č. 244, s. 4. ▪ Původní repertoir Národního divadla brněnského v nové sezoně. Večer, roč. 11 (1924), 20. 10., č. 241, s. [5]. ▪ Opera v Národním divadle v Brně. Venkov, roč. 18 (1923), 11. 7., č. 159, s. 8. ▪ -ek [RACEK, Jan]. Brněnská opera. Index, roč. 4 (1932), 27. 6., č. 7–8, s. 73–74, 76. ▪ SVOBODA, Jiří.Profily skladatelů: Osvald Chlubna. Hudební rozhledy, roč. 5 (1952), 6. 10., č. 15, s. 26.

kontakt | © Martin Pašek 2018–