SERENÁDA
pro dechové kvinteto


opusové číslo

63

datum vzniku

datum

autograf

autograf

opis

opis

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

datum a místo

interpret premiéry

interpret

vydání

vydání

instrumentace

instrumentace

autor textu

autor textu

části/věty

části

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

10. února 1950, 22:50

Brno, rozhlas, Moravské dechové kvinteto (Hynek Kašlík, František Suchý, Bohumil Opat, Jaroslav Vémola, Josef Jakubec) – (Noční koncert: Komorní skladby skladatele týdne Osvalda Chlubny).1

23. února 1954, 22:50

Brno, rozhlas, Moravské dechové kvinteto (Hynek Kašlík, František Suchý, Bohumil Opat, Jaroslav Vémola, Josef Jakubec) – (Hrají a zpívají vám brněnští sólisté).2

21. května 1954, 16:20

Brno, rozhlas, Moravské dechové kvinteto (Hynek Kašlík, František Suchý, Bohumil Opat, Jaroslav Vémola, Josef Jakubec) – (Koncert brněnských sólistů).3

6. června 1954

Brno, Dům umění – Moravské dechové kvinteto (Hynek Kašlík, František Suchý, Bohumil Opat, Jaroslav Vémola, Josef Jakubec) – (Hudba a poesie mezi obrazy).4

16. června 1954

Brno, Dům umění – Moravské dechové kvinteto (Hynek Kašlík, František Suchý, Bohumil Opat, Jaroslav Vémola, Josef Jakubec) – (večer T. Svatopluka).5

2. prosince 1955

Brno, Moravské dechové kvinteto.6

2. prosince 1957, 22:50

Brno, rozhlas, Moravské dechové kvinteto (Hynek Kašlík, Josef Žvachta, Bohumil Opat, Jaroslav Vémola, Josef Jakubec) – (Skladatel týdne Osvald Chlubna).7

3. února 1958, 20:00

Brno, Besední dům, Brněnské dechové kvinteto (Arnošt Bourek, Sláva Kůs, Alois Veselý, František Psota, Jaroslav Hýl) – (16. abonentní koncert JAMU).8

24. září 1958

Brno, Procházkova síň Domu umění, Foerstrovo dechové kvinteto (Radomír Pivoda, Josef Žvachta, Bohumil Opat, Otto Kopecký, František Svoboda) – (I. hudební středa k 65. narozeninám Osvalda Chlubny).9

19. května 1959, 20:00

Brno, Besední dům, Brněnské dechové kvinteto (Arnošt Bourek, Sláva Kůs, Alois Veselý, František Psota, Jaroslav Hýl) – (Koncert Brněnského dechového kvinteta v rámci Brněnského hudebního máje).10

19. února 1969

Brno, koncertní sál konzervatoře na Lužánecké ulici, Brněnské dechové kvinteto (Arnošt Bourek, Sláva Kůs, Alois Veselý, František Psota, Jaroslav Hýl) – (2. koncert – komorní – k 50. výročí konzervatoře v Brně).11

30. března 1969

Brno, foyer Janáčkova divadla, Foerstrovo dechové kvinteto (?) – (Matiné v rámci roku české hudby).12


1 Oznámení přenosu:
Náš rozhlas 17, 1950, č. 6, s. 12.
Rozhlas. Rudé právo, roč. 30–31, 10. 2., č. 35, s. [4].

2 Československý rozhlas a televise 21, 1953–1954, č. 9, s. 5.

3 Československý rozhlas a televise 21, 1953–1954, č. 21, s. 10.

4 Pozvánky na koncert:
Hudba a poesie mezi obrazy. Rovnost, roč. 70 (1954), 5. 6., č. 44, s. 5.

5 Program večera:
Josef Hrabák: úvodní slovo
T. Svatopluk: ukázky z díla
T. Svatopluk: O pravdivosti v literatuře

1. Josef Stanislav: III. klavírní sonáta „To jsou vaši bratři“
2. Osvald Chlubna: Serenáda pro dechové kvinteto, op. 63

   Referáty z večera:
V brněnském Domě umění. Hudební rozhledy, roč. 7 (1954), č. 11–12, s. 488.
▪ (RT) [=?]. Večer s autorem Bez šéfa. Rovnost, roč. 70 (1954), 19. 6., č. 48, s. 6. (skladatel zmíňen jako „dr. Chlubna“)

6 Program koncertu:
Osvald Chlubna: Serenáda pro dechové kvinteto, op. 63
Josef Kohout: Miniatury
Georges Onslow: ?
Antonín Rejcha: ?

   Referáty z koncertu:
▪ I. P. [=PETRŽELKA, Ivan?]. Brno. Hudební rozhledy, roč. 9 (1956), č. 2, s. 80.

7 Oznámení přenosu:
Pondělí 2. prosince 1957. Československý rozhlas a televise roč. 24 (1956–57), 2. 12., č. 49, s. 2.
Kina – divadla – rozhlas. Rovnost, roč. 72 (1957), 1. 12., č. 287, s. [7].
▪ H. F. [=HRABAL, František]. Osvald Chlubna – skladatel týdne. Rovnost, roč. 72 (1957), 3. 12., č. 288, s. 4.

   Program přenosu:
1. Osvald Chlubna: Veseloherní předehra, op. 34
2. Osvald Chlubna: Serenáda pro dechové kvinteto, op. 63
3. Osvald Chlubna: Koncert pro housle a orchestr, op. 75

8 Pozvánky na koncert:
Malý oznamovatel. Rovnost, roč. 73 (1958), 1. 2., č. 28, s. 5.; též 2. 2., č. 29, s. 7.

   Program koncertu:
Josef Kohout: Miniatury
Osvald Chlubna: Serenáda pro dechové kvinteto, op. 63
Rezső Kokái: Serenáda
Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič: Preludium a fuga C dur
Sergej Vasiljevič Rachmaninov: Euda c moll
Aleksandr Nikolajevič Skrjabin: Sonáta Fis dur, op. 30
Paul Dukas: Villanella
Paul Hindenmith: Sonáta

   Referáty z koncertu:
▪ H. F. [=HRABAL, František]. Současná hudba na koncertě JAMU. Rovnost, roč. 73 (1958), 5. 2., č. 31, s. 3.

9 Pozvánky na koncert:
Malá kronika. Rovnost, roč. 73 (1958), 20. 9., č. 225, s. 4.

   Program koncertu:
Jiří Vysloužil: slavnostní projev
1. Osvald Chlubna: Serenáda pro dechové kvinteto, op. 63
2. Osvald Chlubna: Sonáta pro violoncello a klavír, op. 69
3. Osvald Chlubna: Požehnané jaro, op. 89b
4. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 3 Es dur, op. 35

   Referáty z koncertu:
▪ HRABAL, F[rantišek]. Na počest 65. narozenin Osvalda Chlubny. Rovnost, roč. 73 (1958), 26. 9., č. 230, s. 3.
▪ ČERNOHORSKÁ, Milena. Komorní trvorba Osvalda Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 11 (1958), č. 20, s. 848.

10 Pozvánky na koncert:
Brněnské dechové kvinteto. Rovnost, roč. 74 (1959), 17. 5., č. 117, s. 5.

   Program koncertu:
1. Paul Hindemith: Malá komorní hudba, op. 24/2
2. Osvald Chlubna: Serenáda pro dechové kvinteto, op. 63
3. Pavel Haas: Dechový kvintet, , op. 10, PS VI/7
4. Leoš Janáček: Mládí, JW VII/10

   Referáty z koncertu:
▪ FUKAČ, Jiří. Brněnské dechové kvinteto na Hudebním máji. Rovnost, roč. 74 (1959), 22. 5., č. 121, s. 3.
▪ PEČMAN, Rudolf. Naše kraje ve znamení festivalů: Brno. Hudební rozhledy, roč. 12 (1959), č. 14, s. 606.

11 Program koncertu:
1. Bohuslav Řehoř: Fantazie pro smyčcové kvarteto
2. iloslav Ištvan: Refrény pro smyčcové trio
3. Zdeněk Blažek: 3. smyčcový kvartet
4. Osvald Chlubna: Serenáda pro dechové kvinteto, op. 63
5. Leoš Janáček: Mládí, JW VII/10
(dle Karafiát, s. 136)

12 Pozvánky na kocert:
▪ (ná) [=?]. Koncerty ve foyeru. Rovnost, roč. 84 (1969), 7. 3., č. 56, s. 5.

   Program koncertu:
1. Theodor Schaefer: Dechový kvintet, op. 5
2. Karel Horký: IV. smyčcový kvartet
3. František Suchý: Koncertantní kvintet, op. 34
4. Zdeněk Blažek: III. smyčcový kvartet, op. 53
5. Osvald Chlubna: Serenáda pro dechové kvinteto, op. 63
(dle Karafiát, s. 139; dle Pečmanovy recenze v Rovnosti prohozeno pořadí děl Suchého a Chlubny)

   Referáty z koncertu:
▪ PEČMAN, Rudolf. Z potulek za hudbou. Rovnost, roč. 84 (1969), 31. 3., č. 76, s. 3.


Dílo zmíněno

▪ Konz50, s. 95. ▪ SVOBODA, Jiří. Profily skladatelů: Osvald Chlubna. Hudební rozhledy, roč. 5 (1952), 6. 10., č. 15, s. 26.

kontakt | © Martin Pašek 2018–