SONÁTA


opusové číslo

66

datum vzniku

datum

autograf

autograf

opis

opis

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

21. prosince 1953, 19:30, Brno, aula filosofické fakulty.1

interpret premiéry

Josef Jedlička (vn), Jan Kunc (pf) – (III. večer houslových sonát s klavírem, Chlubna přítomen, mluví o svém díle).

vydání

▪ CHLUBNA, Osvald – ŠORM, Spytihněv (rev.). op. 66: Sonáta pro housle a klavír: 1948. Praha: SNKLHU, 1958. H 25702

instrumentace

nv, pf

autor textu

autor textu

části/věty

části

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

6. dubna 1955

Praha, Klub SČS – Spytihněv Šorm (vn) Ladislav Simon (pf) – (Večer komorních skladeb Osvalda Chlubny).3

15. března 1956

Praha, Městská knihovna.4

26. listopadu 1956, 16:30

Praha?, rozhlas.5

27. února 1957

Brno – Spytihněv Šorm (vn), Věra Lejsková (pf) – (IV. hudební středa).6

24. února 1959, 20:00

Brno, Besední dům – Rudolf Šťastný (vn), Josef Sitek (pf) – (18. abonentní koncert JAMU).7

13. října 1968, 10:30

Brno, foyer Janáčkova divadla – Jan Stanovský (vn), Jaroslav Posadovský (pf) – (Matiné k 75. narozeninám Osvalda Chlubny).8


1 Pozvánky na koncert:
Kam po práci. Rovnost, roč. 70 (1953), 19. 12., č. 102, s. 6.

  Program koncertu:
1. Josef Černík
2. Josef Blatný
3. Osvald Chlubna: Sonáta, op. 66
4. Vilém Petrželka

  Referáty z koncertu:
▪ Ba [=BALATKA, Antonín]. Brno. Hudební rozhledy, roč. 7 (1954), č. 2–3, s. 126.

2 Recenze: H. F. [=HRABAL, František]. Nové knihy a hudebniny. Hudební rozhledy, roč. 12 (1959), č. 12, s. 254.

3 Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Sonáta pro housle a violoncello, op. 22
2. Osvald Chlubna: Sonáta pro violoncello a klavír, op. 69
3. Osvald Chlubna: Sonáta pro housle a klavír, op. 66
4. Osvald Chlubna: Serenády melancholické o lásce, op. 62 (tři písně)

   Referáty z koncertu:
▪ VOMÁČKA, Boleslav. Večer komorních skladeb Osvalda Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 8 (1955), č. 9, s. 474–475. (U op. 22 chybně uvedeno jméno houslisty – Karel – a vročení skladby – 1922)
▪ pen [=PENSDORFOVÁ, Eva]. Hudební kronika. Hudební rozhledy, roč. 8 (1955), č. 11, s. 583. (chybně uveden „O. Černý“)

4 Pozvánky na koncert:
▪ Ld [=LADMANOVÁ, Milada]. Soubdobá hudba na našich koncertech. Hudební rozhledy, roč. 9 (1956), č. 5, s. 213.

   Program koncertu:
1. Vácav Dobiáš: Sonatina pro klavír č. 3
2. Klement Slavický: Ej, srdénko mojě
3. Osvald Chlubna: Sonáta pro housle a klavír, op. 66

5 Oznámení přenosu:
Rozhlas. Rovnost, roč. 71 (1956), 25. 11., č. 126, s. 7.

6 Referáty z koncertu:
▪ VYSLOUŽIL, Jiří. Brněnská hudební středa. Hudební rozhledy, roč. 10 (1957), č. 7, s. 294.

7 Pozvánky na koncert:
Malý oznamovatel. Rovnost, roč. 74 (1959), 22. 2., č. 46, s. 7.; též 24. 2., č. 47, s. 5.

   Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Sonáta pro housle a klavír, op. 66
2. Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta G dur
3. Leoš Janáček: Dumka, JW VII/4
4. Matija Bravničar: Ukolébavka
5. Aram Iljič Chačaturjan: tanec z baletu Spartakus
6. ALfredo d'Ambrosio: Houslový koncert č. 1 h moll, op. 29

   Referáty z koncertu:
▪ FUKAČ, J[iří]. Abonentní koncert JAMU. Rovnost, roč. 74 (1959), 26. 2., č. 49, s. 4.

8 Pozvánky na koncert:
Služba čtenářům. Rovnost, roč. 83 (1968), 12. 10., č. 266, s. 4.

   Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Tři preludia pro klavír, op. 42
2. Osvald Chlubna: Preludium a passacaglia pro sólové violoncello, op. 99b
3. Osvald Chlubna: Toccata pro sólové violoncello, op. 99c
4. Osvlad Chlubna: Jen jedenkrát, op. 109
5. Osvald Chlubna: Sonáta pro housle a klavír, op. 66
6. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 4 in As „É morta“, op. 103
(dle Karafiát, s. 130–131)


Dílo zmíněno

▪ VYSLOUŽIL, Jiří. Rok pobočky Svazu československých skladatelů v Brně. Hudební rozhledy, roč. 2 (1949/50), 25. 8., č. 10, s. 302–303.

kontakt | © Martin Pašek 2018–