SONÁTA
pro violoncello a klavír


opusové číslo

69

datum vzniku

datum

autograf

autograf

opis

opis

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

14. prosince 1950, 17:30, Brno, rozhlas
přehrávka 14. prosince 1949, Praha, klub SČS.1

interpret premiéry

František Kopečný (vc), Jan Erml (pf)1

vydání

vydání

instrumentace

vc, pf

části/věty

části

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Dílo bylo rozmnoženo Českým hudebním fondem a připravovala se i nahrávka.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

16. ledna 1951, 23:00

Brno, rozhlas – František Kopečný (vc), Jan Erml (pf) – (Noční koncert).2

6. dubna 1955

Praha, Klub SČS – Váša Černý (vc) Ladislav Simon (pf) – (Večer komorních skladeb Osvalda Chlubny).3

6. ledna 1956, 17:00

Brno, rozhlas – František Kopečný (vc), Vilém Vaňura (pf) – (Z moravské komorní hudby).4

5. prosince 1956, 19:30

Brno, Dům umění – František Kopečný (vc), Vilém Vaňura (pf) – (Koncert k 65. narozeninám dr Vladimíra Nováka).5

2. prosince 1957, 16:40

Brno, rozhlas, František Kopečný (vc), Vilém Vaňura (pf) – (Skladatel týdne Osvald Chlubna).6

24. září 1958

Brno, Procházkova síň Domu umění, František Kopečný (vc), J. Svoboda (pf) – (I. hudební středa k 65. narozeninám Osvalda Chlubny).7


1 Oznámení přenosu:
Náš rozhlas 17, 1950, č. 50, s. 8.

  Přehrávka viz Pořady diskusních večerů v Klubu SČS v Praze. Hudební rozhledy, roč. 2 (1949/50), 15. 2., č. 4–5, s. 133.

2 Náš rozhlas 18, 1951, č. 3, s. 4.

3 Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Sonáta pro housle a violoncello, op. 22
2. Osvald Chlubna: Sonáta pro violoncello a klavír, op. 69
3. Osvald Chlubna: Sonáta pro housle a klavír, op. 66
4. Osvald Chlubna: Serenády melancholické o lásce, op. 62 (tři písně)

   Referáty z koncertu:
▪ VOMÁČKA, Boleslav. Večer komorních skladeb Osvalda Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 8 (1955), č. 9, s. 474–475. (U op. 22 chybně uvedeno jméno houslisty – Karel – a vročení skladby – 1922)
▪ pen [=PENSDORFOVÁ, Eva]. Hudební kronika. Hudební rozhledy, roč. 8 (1955), č. 11, s. 583. (chybně uveden „O. Černý“)

4 Československý rozhlas a televise 23, 1955–1956, č. 1, s. 12.

5 Pozvánky na koncert:
Klub svazu čs. skladatelů v Brně. Rovnost, roč. 71 (1956), 4. 12., č. 133, s. 4.

   Progam koncertu:
Gracian Černušák: improvizovaný projev
1. Jaroslav Kvapil: Tři skladby pro violoncello a klavír
2. Vilém Petrželka: Dvě skladby pro violoncello a klavír, op. 45
3. František Schäfer: Fantasie, op. 20
    —přestávka—
4. Václav Kaprál: IV. klavírní sonáta
5. Osvald Chlubna: Sonáta, op. 69

   Referáty z koncertu:
▪ -rc- [=?]. Koncert k uctění 65. narozenin prof. dr. V. Nováka. Rovnost, roč. 71 (1956), 6. 12., č. 135, s. 4.

6 Oznámení přenosu:
Pondělí 2. prosince 1957. Československý rozhlas a televise roč. 24 (1956–57), 2. 12., č. 49, s. 2.
Kina – divadla – rozhlas. Rovnost, roč. 72 (1957), 1. 12., č. 287, s. [7].
▪ H. F. [=HRABAL, František]. Osvald Chlubna – skladatel týdne. Rovnost, roč. 72 (1957), 3. 12., č. 288, s. 4.

   Program přenosu:
1. Osvald Chlubna: Nokturna, op. 36
2. Osvald Chlubna: Sonáta pro violoncello a klavír, op. 69

7 Pozvánky na koncert:
Malá kronika. Rovnost, roč. 73 (1958), 20. 9., č. 225, s. 4.

   Program koncertu:
Jiří Vysloužil: slavnostní projev
1. Osvald Chlubna: Serenáda pro dechové kvinteto, op. 63
2. Osvald Chlubna: Sonáta pro violoncello a klavír, op. 69
3. Osvald Chlubna: Požehnané jaro, op. 89b
4. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 3 Es dur, op. 35

   Referáty z koncertu:
▪ HRABAL, F[rantišek]. Na počest 65. narozenin Osvalda Chlubny. Rovnost, roč. 73 (1958), 26. 9., č. 230, s. 3.
▪ ČERNOHORSKÁ, Milena. Komorní trvorba Osvalda Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 11 (1958), č. 20, s. 848.

Dílo zmíněno

▪ Edice soudobé komorní hudby. Hudební rozhledy, roč. 11 (1958), č. 1, s. 40. ▪ Co nám řekli. Hudební rozhledy, roč. 11 (1958), č. 3, s. 128.

kontakt | © Martin Pašek 2018–