SE SMRTÍ HOVOŘÍ SPÍCÍ
cyklus písní na slova Otokara Březiny
pro střední hlas a klavír


opusové číslo

7

datum vzniku

1918

autograf

autograf

opis

čistopis partitury, ODH MZM nesign.

datum a místo premiéry

8. prosince 1919, Brno, Reduta (zahajovací matiné brněnské konzervatoře)1

interpret premiéry

Jelena Hanáková-Ježićová, Ludmila Tučková (pf)

instrumentace

VM, pf

autor textu

Otokar Březina

části/věty

části

durata

durata


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

8. prosince 1919

Brno, Reduta (zahajovací matiné brněnské konzervatoře) – Jelena Hanáková-Ježićová, Ludmila Tučková (pf)

17. prosince 1923

Brno (II. řádný večer KMS) – Ferdinand Pour, Břetislav Bakala (pf).2

1. dubna 1929

Brno, rozhlas (matinée ze skladeb Osvalda Chlubny) – ?, průvodní slovo skladatel.3


1 Pozvánky na koncert:
Zahajovací matinée konservatoře hudby v Brně. Moravská orlice, roč. 57 (1919), 14. 11.,č. 260, s. 4.; též 16. 11.,č. 262, s. 3.; 21. 11., č. 266, s. 3, 23. 11., č. 268, s. 3.; 3. 12., č. 276, s. 3.; 4. 12., č. 277, s. 3.; 7. 12.,č. 280, s. 3.
Z kulturního života. Národní listy, roč. 59 (1919), 22. 11., č. 266, s. 1.
Zahajovací matiné konservatoře hudby v Brně. Rovnost, roč. 35 (1919), 3. 12., č. 332, s. 6.

   Referáty z koncertu:
▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Zahajovací matinée brněnské konservatoře. Lidové noviny, roč. 27 (1919), 9. 12., č. 340, s. 2–3.
▪ K. S. [=SÁZAVSKÝ, Karel]. Hudba. Moravská orlice, roč. 57 (1919), 12. 12., č. 283, s. 4.

2 Pozvánky na koncert:
▪ Dnes a zítra. Lidové noviny, roč. 31 (1923), 12. 12., č. 621, s. 8.

  Program koncertu:
1. Isae A. Dobroven: Klavírní sonáta č. 2, op. 10
2. Osvald Chlubna: Se smrtí hovoří spící, op. 7
3. Vilém Steinmann: Pohádka velkých dětí
4. Václav Kaprál: Miniatury
5. Eugen Goossens: Básně o přírodě, op. 25
6. Jaroslav Kvapil: Čtyři písně
7. Leoš Janáček: V mlhách

  Referáty z koncertu:
▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Z brněnských koncertů. Lidové noviny, roč. 31 (1923), 19. 12., č. 634, s. 7.
▪ K. S. [=SÁZAVSKÝ, Karel]. Divadlo a hudba. Moravská orlice, roč. 61 (1923), 20. 12., č. 289, s. 3.
▪ E. [=?]. Z brněnských koncertů. Rovnost, roč. 39 (1923), 20. 12., č. 348, s. 3.
▪ KUNDERA, Ludvík. Z koncertního života brněnského. Venkov, roč. 19 (1924), 3. 1., č. 3, s. 5.

3 Pozvánky k přenosu:
▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Brněnské rozhlasové premiéry. Lidové noviny, roč. 37 (1929), 30. 3., č 164, s. [12]–13.
Radio. Národní listy, roč. 69 (1929), 30. 3., č. 76, s. 2.; též 31. 3., č. 90, s. 6.

  Program přenosu:
1. Osvald Chlubna: Se smrtí hovoří spící, op. 7
2. Osvald Chlubna: Elegie ztracených lidí, op. 18a
3. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 2 do C, op. 26

▪ CITACE


Dílo zmíněno

Vohnoutová ▪ SVOBODA, Jiří.Profily skladatelů: Osvald Chlubna. Hudební rozhledy, roč. 5 (1952), 6. 10., č. 15, s. 26. ▪ ČERNUŠÁK, Gracian. Významné životní jubileum. K 60. narozeninám O. Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 6 (1953), č. 11, s. 502. ▪ ČERNOHORSKÁ, Milena. Brněnské kašny a fontány. K tvůrčímu profilu skladatele Osvalda Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 12 (1959), č. 3, s. 106–109.

kontakt | © Martin Pašek 2018–