Z TEJ NAŠÍ DĚDINY


opusové číslo

79a

datum vzniku

datum

autograf

autograf

opis

opis

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

III.: 27. září 1953, Brno (podzimní koncert Moravana).1

interpret premiéry

APS Moravan, dir. Josef Veselka

vydání

vydání

instrumentace

instrumentace

autor textu

Anežka Gorlová: Dobre je, že už néni pána!, Ej, ešče ně nebyloTeprú sa slúnečko ze sbírky Nech sa dobre darí

části/věty

I. Dobre je
II. Ej, ešče něbylo
III. Žňová

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


1 Program koncertu:
Leoš Janáček: Ach vojna, vojna, JW IV/17 č. 3
Leoš Janáček: Rozloučení, JW IV/28 č. 4
Leoš Janáček: Dež viš, JW IV/28 č. 1
Leoš Janáček: Klekánica, JW IV/28 č. 3
Leoš Janáček: Což ta naše bříza, JW IV/22
Pavel Křížkovský: Rozchodná
Pavel Křížkovský: Utonulá
Pavel Křížkovský: Dar za lásku
Jaroslav Kvapil: Mohelnice
Osvald Chlubna: Žňová, op. 79a č. 3
Osvald Chlubna: Hornická balada, op. 72
Zdeněk Kaňák: Píseň bude znít

  Referáty z koncertu:
▪ BALATKA, Ant[onín]. Moravská sborová tvorba. Hudební rozhledy, roč. 6 (1953), č. 15, s. 717.


Dílo zmíněno

▪  Budeme volit mír. ▪ SVOBODA, Jiří. Profily skladatelů: Osvald Chlubna. Hudební rozhledy, roč. 5 (1952), 6. 10., č. 15, s. 26. ▪ ČERNUŠÁK, Gracian. Významné životní jubileum. K 60. narozeninám O. Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 6 (1953), č. 11, s. 502.

kontakt | © Martin Pašek 2018–