SONÁTA-FANTASIE
pro klavír


opusové číslo

93

datum vzniku

leden–březen 1959

II. dokončena 13. února
III. dokoncčena 27. března

autograf

ODH MZM, nesign. autograf, tužka, standardní zelené desky

opis

ODH MZM, nesign. opis, pero, skladatelovy korektury modrým inkoustem, standardní hnědé desky, 1971

ODH MZM, nesign. opis pero, skladatelovy korektury tužkou, standardní hnědé desky

instrumentace

pf na 2 ruce

části/věty

I. Molto allegro appassionato
II. Molto adagio
III. Allegro vivo

durata

I. 4'30''
II. 4'30''
III. 4'

16'1


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

▪ 26. 10. 1993 Milan Bialas, Brno, sál Zemské sněmovny, 1. komorní koncert KMS cyklu „Janáček a jeho žáci a následovníci“2
▪ 2011 Milan Bialas, též nahrávka na CD Hudba pro klavír: Brno 1906–19733


1BAJGAR, Jindřich. Česká klavírní literatura po roce 1945: Met. materiál. Praha: Olympia, 1987, s. 25.

2SEDLÁČEK, Marek. Klub moravských skladatelů. 22 let obnovené činnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 153.

3tamtéž, s. 15.


▪ CITACE

kontakt | © Martin Pašek 2018–