DO 1910  ▪ 1893
 ▪ 1904
 ▪ 1909
1911–1920  ▪ 1911
 ▪ 1913
 ▪ 1914
 ▪ 1916
 ▪ 1917
 ▪ 1918
 ▪ 1919
 ▪ 1920
1921–1930  ▪ 1921
 ▪ 1922
 ▪ 1923
 ▪ 1924
 ▪ 1925
 ▪ 1926
 ▪ 1927
 ▪ 1928
 ▪ 1929
 ▪ 1930
1931–1940  ▪ 1931
 ▪ 1932
 ▪ 1933
 ▪ 1934
 ▪ 1935
 ▪ 1936
 ▪ 1937
 ▪ 1938
 ▪ 1939
 ▪ 1940
1941–1950  ▪ 1941
 ▪ 1942
 ▪ 1943
 ▪ 1944
 ▪ 1945
 ▪ 1946
 ▪ 1947
 ▪ 1948
 ▪ 1949
 ▪ 1950
1951–1960  ▪ 1952
 ▪ 1953
 ▪ 1954
 ▪ 1955
 ▪ 1956
 ▪ 1957
 ▪ 1958
 ▪ 1959
 ▪ 1960
1961–1971  ▪ 1961
 ▪ 1962
 ▪ 1963
 ▪ 1964
 ▪ 1965
 ▪ 1966
 ▪ 1967
 ▪ 1968
 ▪ 1969
 ▪ 1970
 ▪ 1971
PO 1971  ▪ 1983
 ▪ 2001
 ▪ 2021
 ▪ 2022
 ▪ 2023
 ▪ 2024

ROKY


V níže uvedeném přehledu naleznete chronologicky seřazené události Chlubnova života.

1893

červenec

 • 22. — Osvald Chlubna narozen v Brně, Trnitá 7.

srpen

 • 8. — Chlubna pokřtěn jmény Osvald Václav. Brno, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie.


1904

 • Chlubna nastupuje do I.C třídy c.k. reální školy v Brně.


1909

 • Chlubna obdržel stipendium První moravské spořitelny v Brně ve výši 100 K.

1911

 • Chlubna absolvuje 2. českou státní reálku v Brně a své další studium směřuje k technice.


1913

říjen

 • 3. — Chlubna nastupuje do abiturientského kurzu české vyšší obchodní školy v Brně.


1914

červen

 • 30. — Chlubna ukončuje abiturientský kurz české vyšší obchodní školy v Brně.

září

 • Chlubna nastupuje ke studiu do varhanické školy v Brně.


1916

 • Započata kompozice opery Pomsta Catullova, op. 4.

srpen

 • 10. — Dokončena kompozice symfonické básně Vysněné dálky, op. 3.


1917

 • Počátek kompozice symfonické básně Než zmlknu, op. 5.

 • Vznik písňového cyklu Pět písní, op. 6.

září

 • 11. — Dokončena kompozice opery Pomsta Catullova, op. 4.


1918

 • Konec kompozice symfonické básně Než zmlknu, op. 5.

 • Vznik písňového cyklu Pět písní, op. 6.

 • Vznik písňového cyklu Se smrtí hovoří spící, op. 7.


1919

 • Vznik symfonické kantáty Tiché usmíření, op. 10.

leden

 • 5. — Provedení dvou písní z cyklu Pět písní, op. 6.

říjen

 • 31. — První provedení symfonické kantáty Tiché usmíření, op. 10.

prosinec

 • Dokončeny Dvě pohádky, op. 11.

 • 8. — První provedení písňového cyklu Se smrtí hovoří spící, op. 7.


1920

září

 • 1. — Chlubna nastupuje na konservatoř hudby v Brně jako výpomocný a prozatimní učitel teoretických předmětů a též jako účetní a manipulační úředník.

1921

 • Vznik Sborů, op. 13.

únor

 • 13. — První provedení Dvou pohádek, op. 11.

duben

 • 18. — První provedení celého cyklu Pět písní, op. 6.

listopad

 • 30. — Premiéra opery Pomsta Catullova, op. 4, Brno, divadlo Na hradbách.


1922

leden

 • 8. — První provedení předehry Do pohádky, op. 8.

únor

 • 16. — Chlubna ve Filharmonické besedě přednáší o vnímání.

březen

 • 25. — Provedení České krajinky z op. 9, Brno, Besední dům.

duben

 • 24. — První provedení Tří písní, op. 12, Brno, Uměleckoprůmyslové museum.

prosinec

 • Provedení sboru Česká krajinka z op. 9, Praha.


1923

leden

 • 6. — První provedení symfonické básně Píseň mé touhy, op. 15.

březen

 • 2. — Česká akademie přisoudila Chlubnovi poctu 1 000 Kč na další skladatelskou činnost.

prosinec

 • 6. — První provedení sboru Česká krajinka ze Sborů, op. 9, Brno.

 • 17. — Provedení cyklu písní Se smrtí hovoří spící, op. 7, Brno.


1924

 • Vznik Komorní symfonietty, op. 17.

únor

 • 20. — Premiéra orchestrální verze Tří písní, op. 12, Brno, Besední dům.

červen

 • 7. — Provedení č. III. a II. z Pěti písní, op. 6 a sboru Česká krajinka ze Sborů, op. 9, Brno.

říjen

 • 21. — Chlubna přednáší o Janáčkovi, Brno, konzervatoř.

listopad

 • 6. — Chlubna navštěvuje premiéru Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky a následně píše referát do Národních listů.

prosinec

 • 7. — První provedení kantáty Šumařovo dítě, op. 14, Brno.

 • 2. — Chlubna navštěvuje slavnostní koncert k Janáčkovým sedmdesátinám a následně píše referát do Národních listů.


1925

 • Vznik cyklu písní Čtyři rispetti, op. 19a.

 • Vznik Dvou balad, op. 20.

leden

 • 2. — Písňový koncert O. Pražáka (Axman, Petrželka, Kvapil, Chlubna, Haas, Steinman, Konvalinka, Kunc, Janáček.

 • 3. — První provedení Dvou balad, op. 20.

 • 13. — První provedení symfonické básně Než zmlnku, op. 5, Brno.

 • 29. — Chlubna přednáší o své nové opeře Aladina a Palomid, op. 16, Brno, Filharmonická beseda.

 • 31. — Premiéra opery Aladina a Palomid, op. 16, Brno.

únor

 • 3. — Chlubna navštěvuje koncert Brünner Philharmoniker a Pietra Mascagniho na Stadionu. Následně píše referát do Národních listů.

 • 8. — Chlubna navštěvuje IV. symfonický koncert Orchestru Národního divadla v Brně. Následně píše referát do Národních listů.

 • 19. — Chlubna navštěvuje v divadle Na hradbách premiéru opery Vladimíra Ambrose Ukradené štěstí. Následně píše referát do Národních listů.


1926

 • Vznik cyklu písní Ukolébavky, op. 19b.

leden

 • 3. — První provedení Dvou balad, op. 20, Brno, Chlubna přítomen.

únor

 • 12. — Premiéra hry Alexandra Arnouxe Světélko a medvědice s Clubnovou scénickou hudbou, Brno, Staré divadlo na Veveří.

 • 16. — První provedení Sonáty, op. 22, Brno, Besední dům.

 • 21. — Provedení Písně mé touhy, op. 15, Praha, Smetanova síň Obecního domu.

březen

 • 16. — První provedení Smyčcového kvartetu č. 1 g moll, op. 21, Brno, Besední dům.

duben

 • 26. — Provedení Dvou balad, op. 20, Prostějov.

květen

 • 30. — Rozhlasový koncert z Chlubnových skladeb: Sonáta, op. 22, Dvě balady, op. 20, Dvě pohádky pro klavír, op. 11.

listopad

 • 22. — První provedení cyklů písní Čtyři rispetti, op. 19a a Ukolébavky, op. 19b, Brno, Besední dům.

prosinec

 • 4. — Provedení Smyčcového kvartetu č. 1 g moll, op. 21, Brno, rozhlas.

 • 30. — Koncert PSMU, Praha, Smetanova síň Obecního domu.


1927

únor

 • 2. — Rozhlasový koncert Moravských skladatelů (Kvapil, Haas, Petrželka, Ambros, Chlubna, Kunc).

duben

 • 25. — Provedení cyklu písní Čtyři rispetti, op. 19a, Brno, Besední dům.

září

 • 16. — Ve věku 88 let v Brně umírá skladatelův otec František Chlubna.

 • 19. — V Brně se koná pohřeb skladatelova otce Františka Chlubny.

říjen

 • 15. — Provedení písně Fragment z op. 6, Olomouc.


1928

únor

 • 5. — Plánované první provedení Žebráckých písní, op. 25, Brno (kvůli onemocnění interpreta muselo být odloženo).

březen

 • 4. — První provedení Žebráckých písní, op. 25, Brno.

květen

 • 1. — Započata kompozice č. II ze Tří zpěvů odloučeného, op. 27b.

 • 18. — Dokončení kompozice č. I ze Tří zpěvů odloučeného, op. 27b.

červen

 • 4.–9. — Týden hudební výchovy v rámci Jubilejní výstavy v Brně. Chlubna přednáší o teoretickém učení Janáčkově.

 • 27. — První provedení (rozhlasové) Suity, op. 23, Brno.

srpen

 • 12. — V Moravské Ostavě umírá Leoš Janáček.

září

 • 18. — Dokončení kompozice č. III ze Tří zpěvů odloučeného, op. 27b.

listopad

 • 24. — V Hudebních rozhledech vychází Chlubnův článek In memoriam.

prosinec

 • 30. — Provedení České krajinkyop. 9, Praha.


1929

 • Vydání cyklu písní Čtyři rispetti, op. 19a.

únor

 • 28. — Chlubnova přednáška „Leoš Janáček jako člověk“ (Brno, rozhlas 19.05–19.30).

duben

 • 1. — První provedení Elegie ztracených lidí, op. 18aSmyčcového kvartetu č. 2 do C, op. 26, provedení písňového cyklu Se smrtí hovoří spící, op. 7, Brno, rozhlas.

 • 14. — První provedení Komorní symfonietty, op. 17, Brno, Besední dům.

květen

 • 8. — První provedení Čertovy skályop. 13, Brno.

 • 10. — Kuratorium Jubilejní nadace Bedřicha Smetany rozhodlo o udělení podpory 1 500 Kč Chlubnovi na vydání skladeb tiskem.

 • 16. — První provedení Tří zpěvů odloučeného, op. 27b, Brno, Besední dům.

červen

 • Chlubna odeslal svoji kompozici (snad op. 24) do „Prvého mezinárodního salonu symfonií“ v Paříži.

listopad

 • 27. — Provedení Čertovy skályop. 13, Olomouc.


1930

březen

 • 19. — Provedení Komorní symfonietty, op. 17, Praha, Smetanova síň Obecního domu.

 • 21. — Koncert VSMU, Brno.

 • 24. — První koncertní provedení Smyčcového kvartetu č. 2 do C, op. 26, Brno.

duben

 • 10. — Chlubnova úvodní přednáška k premiéře Janáčkovy opery Z mrtvého domu, Brno.

 • 12. — Premiéra Janáčkovy opery Z mrtvého domu, Brno.

 • 26. — Večer přítomných autorů (též pozvánka v Moravské orlici), Brno, Blahoslavův dům.

říjen

 • 18. — První provedení Ukolébavky z op. 29, Brno.
Provedení Dvou balad, op. 20, Praha.

listopad

 • Provedení Ukolébavky z op. 29, Praha.

 • 23. — Rozhlasové matinée žijících skladatelů, Brno.

prosinec

 • 28. — Provedení Ukolébavkyop. 29, Praha.

1931

květen

 • Jubilejní nadace Bedřicha Smetany udělila Chlubnovi stipendium v hodnotě 2 000 Kč.

 • 10. — První provedení Symfonie života a lásky I. díl, op. 24, Brno.


1932

 • Chlubna přednáší o Janáčkově opeře Z mrtvého domu, Ostrava.

leden

 • 21. — Koncert profesorů státní konservatoře ve prospěch nezaměstnaných, Brno.

květen

 • 19. — Úvodní přednáška Antonína Balatky k premiéře opery Ňura, op. 31, Brno.

 • 20. — Premiéra opery Ňura, op. 31, Brno, divadlo Na hradbách.

říjen

 • 20. — Chlubna přednáší o impresionismu v hudbě i ostatním umění, Brno.

prosinec

 • 4. — Matinée VSMU, Brno, rozhlas.


1933

únor

 • 5. — Chlubna přednáší v rozhlase o sobě, Moravská Ostrava.

 • 19. — První provedení Veseloherní předehry, op. 34, Brno, divadlo Na hradbách.

březen

 • 5. — Rozhlasové provedení Komorní symfonietty, op. 17, Brno.

květen

 • 4. — Dokončena II. věta Smyčcového kvartetu č. 3 Es dur, op. 35.

 • 7. — Rozhlasový koncert pěveckého sdružení OPUS, Brno (proveden mj. Bůhop. 9).

 • 25. — Dokončena I. věta Smyčcového kvartetu č. 3 Es dur, op. 35.

červen

 • 5. — Dokončena IV. věta Smyčcového kvartetu č. 3 Es dur, op. 35.

 • 20. — Dokončena III. věta Smyčcového kvartetu č. 3 Es dur, op. 35.

září

 • 19. — První provedení Smyčcového kvartetu č. 3 Es dur, op. 35, Brno.

prosinec

 • 3. — Rozhlasové provedení Suity, op. 23, Brno.


1934

únor

 • 19. — Provedení Smyčcového kvartetu č. 3 Es dur, op. 35, Olomouc.

květen

 • 12. — Jubilejní nadace Bedřicha Smetany udělila Chlubnovi podporu na vydání/rozepsání skladeb ve výši 1 500 Kč.

listopad

 • 26. — Veřejný koncert konservatoře z komorních, klavírních a písňových skladeb Osvalda Chlubny (op. 33, op. 36, op. 22, op. 18a), Brno.


1935

 • Jubilejní nadace Bedřicha Smetany udělila Chlubnovi II. cenu v hodnotě 1 500 Kč za symfonii Ze strání, hor a lesů, op. 40 a podporu na vydání skladeb ve výši 1 500 Kč.

leden

 • 20. — Rozhlasové provedení Komorní symfonietty, op. 17, Brno.

únor

 • 6. — První provedení symfonie Ze strání, hor a lesů, op. 40, Brno.

 • 17. — Rozhlasové provedení Smyčcového kvartetu č. 2 do C, op. 26, Praha.

březen

 • 10. — První provedení Hymnu cyrilometodějského z op. 39, Brno.

 • 13. — Provedení Smyčcového kvartetu č. 3 Es dur, op. 35, Brno.

květen

 • Provedení sboru Královnino psaní z op. 27a, Brno.

září

 • PSMU zkouší nový Chlubnův sbor, Zlín.

říjen

 • 27. — Rozhlasové provedení Veseloherní předehry, op. 34, Praha.

listopad

 • 26. — Chlubnovi byla udělena hudební cena České akademie ve výši 1 300 Kč.

prosinec

 • Opera Zemského divadla v Brně přijala k provedení scénické mysterium V den počátku, op. 43.

 • 28. — Provedení sboru Prosba z op. 39, Praha.


1936

 • Chlubna členem poroty pro udělování cen a stipendií z Jubilejní nadace Bedřicha Smetany za rok 1935.

duben

 • 3. — Koncert pěveckého srdužení OPUS, Brno.

 • 15. — Provedení Preludia, toccaty a fugy, op. 37, Vídeň.

září

 • 6. — Varhanní rozhlasové provedení Nokturen, op. 36, Brno.

 • 27. — Rozhlasové provedení cyklu Slovač zpívá, Brno.

listopad

 • Chlubna navržen na člena IV. třídy České akademie.

 • 2. — Rozhlasový koncert (písně Osvalda Chlubny a Vítězslavy Kaprálové), Brno.

prosinec

 • 2. — Provedení Smyčcového kvartetu č. 2 do C, op. 26, Brno.

 • 14. — První provedení Tří preludií, op. 42, Brno.

 • 15. — Provedení Smyčcového kvartetu č. 3 Es dur, op. 35, Praha.

 • 17. — Provedení Tří preludií, op. 42, Praha.


1937

 • Druhé vydání Sonatiny, Praha, Brno.

leden

 • 19. — První provedení Dechového kvintetu, op. 45, Praha.

únor

 • 23. — Provedení Dechového kvintetu, op. 45, Brno.

květen

 • 12. — Chlubna obdržel podporu na vydání tiskem, resp. rozepsání skladeb z jubilejní nadace Bedřicha Smetany.

červen

 • 6. — Rozhlasové první provedení Fantasie c moll, op. 44, Brno.

září

 • 14. — Umírá prezident Masaryk, Chlubna píše sbor TGM (op. 39).

 • 22. — Tryzna za prezidenta Masaryka, první provedení sboru TGM (op. 39), Brno.

říjen

 • 19. — Provedení sboru TGM z op. 39, Brno.

listopad

 • 4. — Započata kompozice I. věty Koncertu f moll, op. 47.

 • 8. — První provedení upravené verze Smyčcového kvartetu č. 1 g moll, op. 21, Brno.

 • 15. — Provedení písně Poutník, koncert Nikoly Cvejiće, Brno.

 • 23. — Dokončena kompozice I. věty Koncertu f moll, op. 47.

 • 29. — Započata kompozice II. věty Koncertu f moll, op. 47.

prosinec

 • 8. — Dokončena kompozice II. věty Koncertu f moll, op. 47, započata kompoice III. věty.

 • 14. — Provedení sboru TGM z op. 39, Brno.

 • 22. — Započata instrumentace I. věty Koncertu f moll, op. 47.

 • 31. — Dokončena kompozice III. věty Koncertu f moll, op. 47.


1938

 • Z jubilejní nadace Bedřicha Smetany Chlubna za rok 1937 obdržel podporu na vydání tiskem, resp. rozepsání skladeb ve výši 1 200 K.

leden

 • 7. — Pražské kvarteto v rozhlase provádí Zacha a Chlubnův kvartet (druhý?).

 • 20. — Dokončena instrumentace I. věty Koncertu f moll, op. 47, započata instrumentace II. věty.

 • 26. — Dokončena instrumentace II. věty Koncertu f moll, op. 47.

únor

 • 25. — V Brně umírá Zdenka Janáčková, manželka Leoše Janáčka. Chlubna věnuje 100 Kč Společnosti Leoše Janáčka k uctění její památky.

březen

 • Vydána Tři preludia, op. 42.

 • 1. — Započata kompozice kadence Koncertu f moll pro violoncello a orchestr, op. 47.

 • 13. — Dokončena kompozice kadence Koncertu f moll pro violoncello a orchestr, op. 47.

 • 14. — Započata instrumentace III. věty Koncertu f moll, op. 47.

 • 28. — Dokončena instrumentace III. věty Koncertu f moll pro violoncello a orchestr, op. 47.

duben

 • 28. — Rozhlasové provedení Koncertu pro klavír, op. 46, Brno.

květen

 • Z jubilejní nadace Bedřicha Smetany Chlubna za rok 1938 obdržel podporu na vydání tiskem nebo na rozepsání skladeb ve výši 1 000 K.

 • 13. — Rozhlasové provedení Komorní symfonietty, op. 17, Brno.

 • 23. — Započata kompozice první písně z cyklu Z těžkých chvil, op. 48.

 • 30. — Na mimořádné valné schůzi Klubu moravských skladatelů Chlubna zvolen členem výboru.

červen

 • 2. — Dokončena kompozice první písně z cyklu Z těžkých chvil, op. 48.

srpen

 • 1. — Rozhlasové provedení písní, Brno.

září

 • 10. — Dokončena kompozice Koncertu f moll, op. 47.

 • 13. — Započata kompozice druhé písně z cyklu Z těžkých chvil, op. 48.

říjen

 • 16. — Dokončena kompozice druhé písně z cyklu Z těžkých chvil, op. 48.

 • 27. — Dokončena kompozice třetí písně z cyklu Z těžkých chvil, op. 48.

prosinec

 • 16. — Rozhlasové provedení Preludia, toccaty a fugy, op. 37, Brno.


1939

duben

 • 14. — Rozhlasové provedení Slováckých pěsniček, Brno.

květen

 • 15. — Koncert VSMU, Brno.

 • 28. — Lidové noviny zveřejňují rozčarovaný komentář Z. Mezírkové k novým českým pochodům.

červen

 • 4. — Lidové noviny zveřejňují Chlubnovu odpověď na dopis Z. Mezírkové.

říjen

 • 2. — První provedení (rozhlasové) Koncertu f moll pro violoncello a orchestr, op. 47, Praha.

 • 9. — Rozhlasový koncert ženských sborů (Janáček, Chlubna, Pícha).

 • 10. — Rozhlasový koncert (Kaprál, Kvapil, Suchý, Kohout, Brož, Schaefer, Chlubna).

 • 16. — Rozhlasový koncert (Petrželka, Chlubna, Janáček).

 • 31. — Rozhlasový koncert písní (Chlubna, Janáček, Pícha) a orchestrálních skladeb (Foerster, Fibich, Dvořák).

listopad

 • 5. — Koncert VSMU (Blažek, Dvořák, Foerster, Chlubna, Janáček, Křička, Pek, Pícha, Suk), Kroměříž.

 • 16. — Provedení Preludia, toccaty a fugy, op. 37, Brno.

prosinec

 • 8. — Koncert VSMU, Líšeň.

 • 22. — Chlubnovi udělena cena Jubilejní nadace Bedřicha Smetany za tři koncerty (op. 44, op. 46op. 47.


1940

leden

 • 14. — Populární koncert v rozhlase, Brno.

únor

 • 5. — Chlubna zvolen členem IV. třídy České akademie věd a umění, Praha.

 • 26. — Provedení Smyčcového kvartetu č. 1 g moll, op. 21, Praha.

 • 28. — Rozhlasové provedení Fantasie c moll pro violu a orchestr, op. 44, Praha.

březen

 • 5. — Rozhlasový koncert (Chlubna, Suchý), Brno.

 • 6. — Rozhlasové provedení Fantasie c moll pro violu a orchestr, op. 44, Praha.

 • 24. — V Lidových novinách je uveřejněna Chlubnova odpověď na anketu Vaše nejmilejší písnička.

duben

 • 5. — Provedení varhanní verze dvou Nokturen z op. 36, Brno, Stadion.

 • 25. — Koncert konzervatoře (Smetana, Foerster, Novák, Suk, Martinů, Chlubna), Brno.

květen

 • 1. — Koncert VSMU, Třebíč.

 • 2. — Koncert VSMU, Náměšť nad Oslavou.

 • 9. — Provedení Smyčcového kvartetu č. 1 g moll, op. 21, Brno.

 • 9. — Koncerty VSMU, Praha.

 • 10. — Koncerty VSMU, Praha (plus rozhlas).

 • 12. — Koncert VSMU, Pardubice.

 • 14. — Rozhlasové provedení Komorní symfonietty, Praha.

 • 18. — Koncert VSMU, Bojkovice.

 • 19. — Koncert VSMU, Uherský Brod.

 • 21. — Koncert VSMU, Brno.

 • 24. — Rozhlasové provedení Kvartetu do C, op. 26, Praha.

 • 27. — Chlubna v přestávce přenosu Janáčkovy Její pastorkyně z Ostravy v rozhlase přednáší příspěvek Janáček z blízka, Brno.

 • 28. — Rozhlasový koncert (Petrželka, Chlubna, Janáček, Dvořák), Praha.

červen

 • 4. — Rozhlasový koncert v lidovém tónu (Konrád, Chlubna, Goldbach, Kunc, Axman), Brno.

červenec

 • 18. — Provedení Lampyop. 27a, Luhačovice.

 • 20. — Provedení Koncertu d moll pro klavír a orchestr, op. 46, Luhačovice.

říjen

 • 20. — Koncert VSMU, Moravská Ostrava.

 • 29. — Rozhlasový koncert intimní hudby (Chlubna, Vach), Brno.

prosinec

 • 2. — Provedení Passacaglie, op. 41, Brno.

 • 20. — Rozhlasový koncert Chlubnových písní, Brno.

 • 23. — Provedení varhanní verze dvou Nokturen z op. 36, Praha, D-41.

1941

leden

 • 22. — Rozhlasové provedení Chlubnových písní, Brno.

únor

 • 3. — Rozhlasový orchestrální koncert (Chlubna, Kubín, Bakala).

březen

 • 27. — První koncertní provedení Koncertu f moll pro violoncello a orchestr, op. 47, Brno, Stadion.

duben

 • 3. — Provedení Suity op. 23, Brno, Besední dům.

 • 24. — Provedení Tří preludií, op. 42, Brno.

květen

 • Provedení Preludia, toccaty a fugy, op. 37, Plzeň.

 • 12. — Kuratorium Jubilejní nadace Bedřicha Smetany udělilo Chlubnovi podporu na tisk nebo rozepsání skladeb ve výši 1 000 K.

 • 15. — Provedení Koncertu d moll pro klavír a orchestr, op. 46, Brno.

červen

 • 12. — Rozhlasové vysílání Moravské Slovácko v tanci a zpěvu, Brno.

říjen

 • Chlubna jako člen kuratoria Jubilejní nadace Bedřicha Smetany rozhodoval o cenách pro rok 1941.

listopad

 • 7. — Rozhlasové provedení Smyčcového kvartetu č. 2 do C, op. 26, Praha.

prosinec

 • 13. — Koncert PSMU, Přerov.

 • 27. — Provedení sboru Chléb náš vezdejšíop. 51, Praha.


1942

březen

 • 22. — Provedení sboru Chléb náš vezdejší z op. 51, Brno.

duben

 • 30. — Provedení Koncertu d moll pro klavír a orchestr, op. 46, Praha.

květen

 • 8. — Provedení sboru Chléb náš vezdejší z op. 51, Zlín.

 • 19. — Rozhlasové provedení Koncertu d moll pro klavír a orchestr, op. 46.

 • 25. — Provedení sboru Chléb náš vezdejší z op. 51, Praha.

červen

 • 3. — Rozhlasový koncert (Suk, Hrazdira, Chlubna, Bakala).

červenec

 • 1. — Rozhlasový koncert (Suk, Foerster, Weber, Chlubna, Bakala).

srpen

 • 5. — Rozhlasový orchestrální koncert (Jirák, R. Strauss, Chlubna, Bakala).

říjen

 • 4. — Rozhlasový orchestrální koncert (Suk, Chlubna, Dvořák).

 • 21. — Rozhlasové provedení Komorní symfonietty, op. 17.

 • 24. — Koncert PSMU k 50. narozeninám jeho dirigenta Jana Šoupala, provedení sboru Chléb náš vezdejšíop. 51 a první provedení Zdravice k padesátinám dirigenta PSMU prof. Jana Šoupala, op. 53b, Vyškov.


1943

leden

 • 12. — Rozhlasový koncert (Busoni, Schillings, Chlubna, Srba).

duben

 • Večer klavírní školy v Plzni.

 • 9. — Rozhlasové provedení zpěvů a tanců z moravského Slovácka.

květen

 • 20. — Provedení sboru Naše maminky z op. 51, Brno, Besední dům.

 • 24. — Rozhlasové provedení zpěvů a tanců z moravského Slovácka.

červenec

 • 18. — Rozhlasový koncert moravských písní (Chlubna, Ambros, Janáček, Kunc, Konvalinka).

 • 22. — Chlubna se dožívá padesáti let.
Rozhlasové provedení Ze strání hor a lesů, op. 40, Praha.

 • 23. — Rozhlasové provedení Písniček života, op. 38.

srpen

 • 6. — Rozhlasový koncert (Dvořák, Janáček, Chlubna, Folprecht).

říjen

 • 8. — Koncert ke Chlubnovým padesátým narozeninám (provedeny op. 36, 42, 38, 54, 37 a 47 (dvě části), Brno, Chlubna přítomen.

 • 23. — Koncert VSMU, Uherský Brod.

 • 24. — Koncert VSMU, Uherské Hradiště.

listopad

 • 1. — Provedení Adagia, op. 57, Brno, Stadion.

 • 7. — Provedení sboru Chléb náš vezdejší z op. 51, Brno, Stadion.

 • 12. — Rozhlasové provedení Šumařova dítěte, op. 14.

 • 17. — Koncert nových písní (Foerster, Chlubna, Vojáček), Praha, Knihovna.

 • 22. — Koncert v Praze (Knihovna – Foerster, Chlubna, Vrána, Risinger, Suk, Štěpán, Zich).
Rozhlasový koncert ze skladeb Osvalda Chlubny (Brno, Ostrava).

 • 26. — Koncert VSMU, Praha.

prosinec

 • 14. — Rozhlasové provedení zpěvů a tanců z moravského Slovácka, Praha.


1944

leden

 • 4. — Provedení Preludia, toccaty a fugy, op. 37, Přerov.

únor

 • 23. — Rozhlasové provedení zpěvů a tanců z moravského Slovácka, Praha.

březen

 • 11. — Provedení Tří písní na lidové písně (?), plánované provedení sboru Naše maminky z op. 51, Olomouc, pro ochuravění sólistky Marie Juřenové odpadl.

duben

 • 5. — Koncert Ludvíka Kundery (Kvapil, Kohout, Blažek, Chlubna, Schäfer, Černík, Vignati aj.), Praha, Knihovna.

 • 24. — Provedení op. 19a, op 27b, op. 18a, op. 18b a op. 38, Brno.

srpen

 • 6. — Rozhlasové provedení Fantasie c moll pro violu a orchestr, op. 44.


1945

duben

 • 1. — Zkomponovány I. a II. píseň z Písní tuláka, op. 60.

 • 2. — Zkomponována III. píseň z Písní tuláka, op. 60.

 • 3. — Zkomponována IV. píseň z Písní tuláka, op. 60.

 • 17. — Dokončena I. píseň ze Serenád melancholických o lásce, op. 62.

květen

 • 7. — V Bratislavě umírá skladatelův bratr František.

 • 18. — Dokončena II. píseň ze Serenád melancholických o lásce, op. 62.

 • 23. — Dokončena III. píseň ze Serenád melancholických o lásce, op. 62.

červen

 • 18. — Dokončena IV. píseň ze Serenád melancholických o lásce, op. 62.

červenec

 • 4. — Lidový koncert VSMU, Brno (Smetana, Dvořák, Janáček, Novák, Kunc, Bakala, Chlubna, Pícha, Konvalinka).

srpen

 • 16. — V Brně byl ustaven Dramaturgický kruh Janáčkovy opery. Chlubna je jeho členem.

září

 • 23. — Provedení Koncertu d moll, op. 46, Brno, rozhlas.


1946

leden

 • 10. — Dokončena intrumentace I. věty Symfonie Pavla Haase.

únor

 • 21. — Ustavující valná hromada Syndikátu českých skladatelů, Chlubna zvolen revisorem účtů.

březen

 • Chlubna jednomyslně zvolen předsedou Brněnského dramatického svazu.

duben

 • 29. — První provedení Chvalozpěvů osvobozených, op. 64, Brno.

květen

 • 22. — Varhanní koncert Františka Michálka (Černohorský, Seger, Kuchař, Blatný, Chlubna, Vojáček), Praha.

říjen

 • 28. — Chlubnovi byla udělena Cena osvobození země Moravskoslezské v hudebním oboru za České vzkříšení.

 • Provedení sboru Naše zem?, Ostrava.

listopad

 • 5. — První provedení Serenád melancholických o lásce, op. 62, Brno.

prosinec

 • 10. — Violoncellový koncert Ferdinanda Švandy (Bach, Šostakovič, Mysliveček, Blažek, Chlubna, Řídký), Brno.


1947

leden

 • 23. — Provedení Serenád melancholických o lásce, op. 62, Brno.

únor

 • 13. — Chlubnova přednáška s ukázkami k novému nastudování Janáčkových Příhod lišky Bystroušky, Brno.

duben

 • 10. — Současní moravští skladatelé (večer písní – V. Blažek, Z. Blažek, Černík, Chlubna, Kaprál, Kvapil, Kunc, Petrželka, Suchý), Brno.

 • 28. — Koncert VSMU (Smetana, Dvořák, Suk, Vach, Kaprál, Chlubna, Kunc Konvalinka, Wünsch, Bakala), Brno, Besední dům.

květen

 • 5. — Provedení Dechového kvintetu, op. 45, Brno.

červen

 • 12. — Rozhlasové provedení ukázek z oper Freje pána z Heslova, op. 50Jiří z Kunštátu a Poděbrad, op. 52, Brno.

červenec

 • 2. — Chlubna zvolen členem výboru Klubu umělců, Brno.

září

 • 13. — Vzpomínková slavnost k 10. výročí úmrtí TGM, hrány Slavnostní fanfáry, Brno, Besední dům.

říjen

 • 6. — Oslava brněnských vysokých škol k 30. výročí VŘSR, hrány Slavnostní fanfáry, Brno, Besední dům.

listopad

 • 12. — Provedení Serenád melancholických o lásce, op. 62, Brno, Úprkova dvorana hotelu Slavia.

 • 30. — První provedení (rozhlasové) Symfonie č. 2 „Brněnské“, op. 65, Brno.


1948

leden

 • 13. — Provedení písňového cyklu Prosté sloky, op. 56, Brno.

 • 14. — Chlubna pronáší úvodní slovo na 3. večeru brněnských skladatelů (Haas, Ambros, Kvapil), Brno.

únor

 • Koncert VSMU, Jihlava.

 • 10. — První provedení písňového cyklu Z těžkých chvil, op. 48, Brno.

 • 18. — Chlubna uvádí v Klubu umělců další brněnské skladatele.

březen

 • 17. — Chlubna v Klubu umělců uvádí pořad večera věnovaného Janáčkovi vzpomínkou na 1. říjen 1905, Brno.

duben

 • 19. — VII. koncert JAMU (varhanní – Tregler, Tichý, Janáček, Hawlík, Chlubna, Vrána), Brno.

 • 25. — Na slavnostní schůzi ústředního Národního výboru zemského hlavního města Brna znějí Chlubnovy Fanfáry, Brno.

 • 28. — Janáčkův večer v Klubu umělců (ukázky z opery Z mrtvého domu, uvádějí Ota Zítek a Chlubna, Brno.

květen

 • 2. — Zahájení Janáčkova festivalu schůzkou bývalých mistrových žáků v budově konzervatoře (Blatný a Chlubna promlouvají o svém učiteli), Brno.
První provedení Chlubnovy úpravy Janáčkovy symfonie Dunaj, Brno.

 • 11. — Skladatel týdne Osvald Chlubna, Brno, rozhlas (17:00, psán též jako Oswald).

 • 12. — Skladatel týdne Osvald Chlubna, Brno, rozhlas (23:00, psán též jako Oswald).

 • 13. — Skladatel týdne Osvald Chlubna, Brno, rozhlas (17:00 a 21:45, psán též jako Oswald).

říjen

 • 11. — Provedení sboru Až jednou, Brno, Stadion.

 • 27. — Provedení Chalozpěvů osvobozených, op. 64, Brno, Stadion.

listopad

 • Česká akademie udělila Chlubnovi výroční cenu za Symfonii č. 2 „Brněnskou“, op. 65.

 • 10. — Zahájení pětiletky spořivých, Chlubna pronesl úvodní slovo, Brno, Stadion.

prosinec

 • 5. — Rozsvícení 19. stromu republiky, hrány Slavnostní fanfáry, Brno, Náměstí Svobody.


1949

leden

 • 5. — Rozhlasové provedení Veseloherní předehry, op. 34, Koncertu f moll pro violoncello a  orchestr, op. 47 a symfonie Ze strání, hor a lesů, op. 40, Brno (též odpolední kocert).

 • 8. — Rozhlasové provedení orchestrální verze Chvalozpěvů osvobozených, op. 64, Brno.

 • 28. — Premiéra opery Freje pána z Heslova, op. 50, Brno, Janáčkovo divadlo Na hradbách.

březen

 • 22. — Rozhlasové provedení Veseloherní předehry, op. 34, Brno.

srpen

 • 16. — Rozhlasové provedení Veseloherní předehry, op. 34, Brno.

říjen

 • 18. — Rozhlasové provedení Veseloherní předehry, op. 34, Brno.

 • 31. — Štafeta běhu „Bez 7. listopadu 1917 by nebylo 28. října 1918“, hrány Slavnostní fanfáry, Brno, Náměstí Rudé armády.

listopad

 • 29. — První (rozhlasové) provedení symfonické básně Z jara, op. 70, Brno.

prosinec

 • 4. — Rozsvícení 20. stromu republiky, hrány Slavnostní fanfáry, Brno, Náměstí Svobody.


1950

únor

 • 6. — Rozhlasové provedení Veseloherní předehry, op. 34 a symfonické básně Z jara, op. 70, Brno.

 • 10. — Rozhlasové provedení Nokturen, op. 36Serenády, op. 63, Brno.

březen

 • 21. — Rozhlasové provedení Veseloherní předehry, op. 34, Brno.

duben

 • 16. — Rozhlasový přenos v národním tónu (Janáček, Chlubna).

říjen

 • 31. — Štafeta míru, hrány Slavnostní fanfáry, Brno, Náměstí Rudé armády.

listopad

 • 11. — Otevření jubilejní výstavy Jana Štursy, hrány Slavnostní fanfáry, Brno, Dům umění.

prosinec

 • 14. — První provedení (rozhlasové) Sonáty, op. 69, Brno.

1951

leden

 • 16. — Rozhlasové provedení Sonáty, op. 69, Brno.

únor

 • 4. — Provedení symfonické předehry Z jara, op. 70, Praha, Dům umělců.

říjen

 • 1. — Rozhlasové provedení Slováckých tanců, op. 76, Brno.


1952

 • Chlubna spolu s dalšími skladateli navštěvuje Ostravsko a sleduje stavbu mladých budovatelů socialismu.

březen

 • 6. — Rozhlasové provedení symfonické básně Z jara, op. 70, Praha.

duben

 • 4. — Rozhlasové provedení symfonické básně Z jara, op. 70, Praha.

květen

 • 23–25. — Chlubna se v Bratislavě účastní přehlídky nové slovenské hudby a píše o ní do Hudebních rozhledů.

 • 28. — Rozhlasové provedení Koncertu pro housle a orchestr, op. 75, Brno.

červenec

 • 4. — Rozhlasové provedení symfonické básně Z jara, op. 70, Praha.

září

 • 29. — Rozhlasové provedení Koncertu pro housle a orchestr, op. 75, Brno.


1953

leden

 • 21. — Zkomponována Zbojnická rapsodie.

 • 22. — Instrumentována Zbojnická rapsodie.

 • 30. — Provedení Sonáty, op. 22, Brno, Husův sbor.

únor

 • 9. — Rozhlasové provedení Nokturen, op. 36, Brno.

duben

 • Provedení Zbojnické rapsodie, Brno.

 • 20. — Provedení ukázek z opery Kolébka, op. 81, Brno, Stadion.

květen

 • 6. — Rozhlasové provedení symfonické básně Z jara, op. 70, Brno.

červen

 • 5. — Na schůzi ÚV SČS byl Chlubna jako člen ÚV kooptován do předsednictva ÚV SČS.

 • 23. — Rozhlasové provedení symfonické básně Z jara, op. 70, Brno.

 • 29. — Na XVI. zasedání ÚV SČS byl Chlubna zvolen předsedou brněnské odbočky.

 • 30. — Rozhlasové provedení Slováckých tanců, op. 76, Brno.

červenec

 • 22. — Chlubna se dožívá šedesáti let.

 • 31. — Rozhlasové provedení Koncertu pro housle a orchestr, op. 75, Brno.

srpen

 • 4. — Rozhlasové provedení Slováckých tanců, op. 76, Brno.

září

 • 14. — Na XVII. zasedání předsednictva SČS byl Chlubna delegován jako porotce do „Súťaže 29. augusta“.

 • 17. — Provedení cyklu Příroda a člověk, op. 70, 77, 82, Brno, Stadion.

 • 27. — Provedení sborů Žňováop. 70aHornické balady, op. 72, Brno.

říjen

 • 8. — Na zasedání ÚV SČS byla přečtena zpráva o sestavení delegace SČS na Československý sjezd obránců míru. Chlubna je součástí delegace.

listopad

 • 14. — Rozhlasové provedení Slováckých tanců, op. 76, Brno.

 • 16. — Koncert VSMU (Chlubna, Fürst, Mrkos, Blažek, Kálik, Foerster, Bakala, Janáček, Anceo, Schreiber), Ostrava, Lidové divadlo.

 • 24. — V Hudebních rozhledech vychází Chlubnův text O práci SČS pro rozvoj hudby, jak se odrazila ve školení.

prosinec

 • 21. — První provedení Sonáty, op. 66, Brno, aula filosofické fakulty.

 • 28. — Jubilejní koncert PSMU, Praha, Smetanova síň.


1954

únor

 • 16. — Provedení Karnevalu podzimu, op. 82, Praha, Dům umělců.

 • 23. — Rozhlasové provedení Serenády, op. 63, Brno.

březen

 • 13. — Celočlenský aktiv brněnské odbočky SČS, Chlubna vysvětluje nové zákony o kulturních fondech, Brno.

duben

 • 9. — Rozhlasové provedení symfonické básně Z jara, op. 70, Brno.

 • 24. — Provedení čtyř instruktivních skladeb pro housle a klavír.

 • 25. — Provedení dvou úprav moravských písní a ženského sboru Velký ptačí trh, op. 68, Praha.

květen

 • 2. — Provedení Zbojnické rapsodie, Brno, Janáčkovo divadlo Na hradbách.

 • 21. — Rozhlasové provedení Serenády pro dechové kvinteto, op. 63, Brno.

červen

 • 6. — Provedení Serenády, op. 63, Brno, Dům umění.

 • 8. — Rozhlasové provedení symfonické básně Z jara, op. 70, Brno.

 • 16. — Provedení Serenády, op. 63, Brno, Dům umění.

 • 29. — Medailonek z díla Osvalda Chlubny, rozhlas.

červenec

 • 4. — Rozhlasové provedení Slováckých tanců, op. 76, Brno.

 • 8. — Rozhlasové provedení symfonické básně Z jara, op. 70, Brno.

září

 • 24. — Chlubna spolu s Kunderou, Bakalou, Kuncem, Kvapilem a Petrželkou přednášejí o Janáčkovi, Brno, Dům umění.

 • 29. — Provedení Chvalozpěvů osvobozených, op. 64, Brno, Dům umění.

listopad

 • 10. — Chlubna na zasedání ÚV SČS v  Bratislavě podepisuje Dopis „Přípravnému výboru pro obnovu pasu Paulu Robesonovi“.


1955

březen

 • Provedení Adagia pro varhany, op. 57.

duben

 • 6. — Provedení Sonáty pro housle a violoncello, op. 22, Sonáty pro violoncello a klavír, op. 69, Sonáty pro housle a klavír, op. 66Serenád melancholických o lásce, op. 62, Praha, Klub SČS.

 • 29. — Slavnostní zasedání ÚV SČS, Chlubna zvolen do delegace ke hrobu Víta Nejedlého.

květen

 • 1. — Provedení Chvalozpěvů osvobozených, op. 64, Brno, Dům umění.

 • 11. — Delegace SČS navštívila hrob Víta Nejedlého na Dukle.

 • 27. — Rozhlasové provedení symfonické básně Z jara, op. 70, Brno.

červen

 • 27. — Rozhlasové provedení symfonické básně Z jara, op. 70, Brno.

říjen

 • 25. — Rozhlasové provedení scén z opery Kolébka.

listopad

 • 5. — Koncert České filharmonie a Břetislava Bakaly (Chlubna, Mozart, Chopin, Janáček).

prosinec

 • 2. — Provedení Serenády pro dechové kvinteto, op. 63, Brno.

 • 4. — Provedení Hornické balady, op. 72, Praha, Smetanova síň Obecního domu.


1956

leden

 • 6. — Rozhlasové provedení Sonáty, op. 69, Brno.

 • 20. — Provedení symfonické básně Karneval podzimu, op. 82.

 • 29. — Rozhlasové provedení symfonické básně Z jara, op. 70, Brno.

březen

 • 15. — Provedení Sonáty pro housle a klavír, op. 66, Praha, Městská knihovna.

duben

 • 24. — Provedení Adagia, op. 57, Brno, Stadion.

květen

 • 7. — Rozhlasové provedení symfonické básně Z jara, op. 70, Brno.

 • 18. — Rozhlasové provedení symfonické básně Z jara, op. 70, Brno.

 • 24. — Rozhlasové provedení symfonické básně Z jara, op. 70, Praha.

 • 26. — Provedení symfonické básně Karneval podzimu, op. 82, Praha, Smetanova síň Obecního domu.

červen

 • 12. — První provedení kantáty Je krásná země má, op. 85, Brno, Chlubna jako předseda výkonného komitétu BHM děkuje všem činitelům za zdárný průběh festivalu.

 • 19. — Provedení bajky z op. 74b a sboru Hrdinaop. 74c, Praha, Dům umělců.

 • 26. — Chlubna a Robert Konečný přednášejí své vzpomínky na Vladimíra Helferta, Brno, Moravské museum.

červenec

 • 4. — Rozhlasové provedení scén z opery Kolébka, op. 81.

září

 • 17. — Rozhlasové provedení Slováckých tanců, op. 76, Brno.

říjen

 • 18. — Provedení Koncertu pro housle a orchestr, op. 75, Praha, Dům umělců.

prosinec

 • 3. — Rozhlasové provedení symfonické básně Z jara, op. 70, Brno.

 • 5. — Provedení Sonáty, op. 69, Brno, Dům umění.

 • 6. — Rozhlasové provedení ukázek z opery Kolébka, op. 81.


1957

leden

 • 19. — Rozhlasové provedení kantáty Je krásná země má, op. 85, Brno.

únor

 • 14. — Rozhlasové provedení scén z opery Kolébka, op. 81.

 • 27. — Provedení Sonáty, op. 66, Brno.

březen

 • 24. — Vokální matiné se sbory Antonína Balatky, Zdeňka Blažka, Zdeňka Kaňáka, Osvalda Chlubny, Jana Kunce, Jiřího Matyse, Zbyňka Mrkose, Jana Nováka, Jaromíra Podešvy, Aloise Sarauera a Jiřího[?] Svobody (Moravan, VSMU, Foerster, OPUS a Lýskův dětský sbor), Brno, Stadion
Rozhlasové provedení symfonické básně Z jara, op. 70, Brno.

duben

 • V Hudebních rozhledech vychází Chlubnův text Vzpomínka na Václava Kaprála.

květen

 • 19. — Koncert APS Moravan, Praha, Šternberský palác.

červen

 • 8. — Otevření Janáčkova domku, Chlubna promlouvá, Brno.

 • 10. — Koncert JAMU, Brno.

 • 13. — Rozhlasové provedení ukázek z opery Kolébka, op. 81.

červenec

 • 13. — Rozhlasové provedení kantáty Je krásná země má, op. 85, Brno.

 • 21. — Rozhlasové provedení Koncertu pro housle a orchestr, op. 75.

září

 • 12. — Provedení Veseloherní předehry, op. 34, Brno, Staion.

říjen

 • 28. — Chlubna přednáší průvodní slovo na V. abonentním koncertě JAMU (Kvapil, Kaprál).

listopad

 • 6. — Provedení Smyčcového kvartetu č. 2 do C, op. 26, Praha, klub SČS.

prosinec

 • 2. — Rozhlasové provedení op. 36, 69, 34, 6375, Brno.

 • 4. — Medailon z Chlubnova života a díla, rozhlas.

 • 5. — Rozhlasové provedení ukázek z opery Kolébka, op. 81, Praha.


1958

 • Český hudební fond vydává klavírní výtah Pomsty Catullovy, op. 4.

leden

 • 8. — Rozhlasové provedení skladeb na téma lidových písní.

 • 28. — Provedení Fantasie c moll pro violu a orchestr, op. 44, Praha, Smetanova síň Obecního domu.

únor

 • 3. — Provedení Serenády pro dechové kvinteto, op. 63, Brno, Besední dům.

 • 7. — Rozhlasové provedení Veseloherní předehry, op. 34, Brno.

 • 13. — První provedení Brněnských kašen a fontán, op. 86, Brno.

 • 14. — První provedení Brněnských kašen a fontán, op. 86, Brno.

březen

 • 10. — Rozhlasové provedení symfonické básně Z jara, op. 70, Brno.

 • 31. — Deset brněnských autorů, Brno, Dům umění.

duben

 • 16. — Provedení písňového cyklu Rozjásané odpůldne, op. 89a, ?, Národní klub.

 • 26. — Rozhlasové provedení Brněnských kašen a fontán, op. 86, Brno.

květen

 • 18. — Provedení Smyčcového kvartetu č. 3 Es dur, op. 35, Praha, Galerie Zbraslav.

červen

 • 13. — Rozhlasové provedení Veseloherní předehry, op. 34, Brno.

červenec

 • 22. — Chlubna se dožívá 65 let.
Rozhlasové provedení Koncertu pro housle a orchestr, op. 75 a II. suity z baletu Hrátky na drátkách, op. 84 (první provedení).

 • 26. — Rozhlasové provedení Smyčcového kvartetu č. 2 do C, op. 26, Praha

srpen

 • 8. — Rozhlasové provedení Veseloherní předehry, op. 34, Brno.

 • 12. — Chlubna u Janáčkova hrobu pronesl projev ke 30. výročí jeho úmrtí.

září

 • 5. — Rozhlasové provedení Brněnských kašen a fontán, op. 86, Brno.

 • 8. — První provedení symfonické básně Propast Macocha, op. 87, Ostrava.

 • 24. — Provedení Serenády pro dechové kvinteto, op. 63, Sonáty pro violoncello a klavír, op. 69, Požehnaného jara, op. 89bSmyčcového kvartetu č. 3 Es dur, op. 35, Brno, Dům umění.

říjen

 • 9. a 10. — Provedení symfonické básně Propast Machocha, op. 87, Brno.

 • 20. — Chlubna přednesl příspěvek Janáčkovy názory na operu a jeho úsilí o nový operní sloh na Mezinárodním hudebně vědném kongresu „Leoš Janáček a současná hudba“, Brno, Auditorium maximum Vojenské akademie Antonína Zápotockého.

 • 22. — Rozhlasové provedení Koncertu pro housle a orchestr, op. 75, Bratislava.

 • 23. — Beseda s Janáčkovými žáky, bývalá sborovna varhanické školy.

listopad

 • 23. — Chlubna promlouvá o premiéře Janáčkovy opery Osud ve Stuttgartu a o problémech její dramaturgické úpravy, Brno, hudební sbírky Moravského musea.

 • 26. — Chlubna byl oceněn medailí Leoše Janáčka, Brno.
Provedení písňového cyklu Požehnané jaro, op. 89b, Praha, Klub skladatelů.

prosinec

 • 7. — Provedení Hornické balady, op. 72, Brno, Stadion.

 • 15.–18. — Soutěž českých a slovenských interpretů komorního díla Leoše Janáčka, Chlubna místopředsedou poroty, Brno.


1959

 •  Vydána partitura říkanek pro nejmenší s doprovodem klavíru Zpívejte s námi, op. 92-I, Praha: Panton.

leden

 • 8. — Provedení Brněnských kašen a fontán, op. 86, Praha, Smetanova síň Obecního domu.

únor

 • 18. — Provedení Preludia, toccaty a fugy, op. 37Tří preludií, op. 42, Brno.

 • 24. — Provedení Sonáty pro housle a klavír, op. 66, Brno, Besední dům.

duben

 • 5. — Započata kompozice druhé poloviny kantáty Ve jménu života, op. 94.

 • 25. — Chlubna byl oceněn Cenou osvobození města Brna.

květen

 • Chlubna v Královopolské rozebírá jazzovou hudbu po stránce instrumentační.

 • Beseda se skladateli Schaefrem a Chlubnou k zahájení Brněnského hudebního máje.

 • 2. — Dokončena kompozice druhé poloviny kantáty Ve jménu života, op. 94.

 • 3. — Chlubna v Klubu přátel hudby mluví o dílech Brněnského hudebního máje 1959, Brno, Besední dům.

 • 4. — Započata kompozice první poloviny kantáty Ve jménu života, op. 94.

 • 17. — Dokončena kompozice první poloviny kantáty Ve jménu života, op. 94.

 • 19. — Provedení Serenády pro dechové kvinteto, op. 63, Brno, Besední dům.

 • 20. — Rozhlasové provedení písňového cyklu Požehnané jaro, op. 89b, Brno.

červen

 • 5. — Premiéra přepracované verze opery Pomsta Catullova, op. 4, Brno, sál Typos.

 • 11. — Rozhlasové provedení symfonické básně Z jara, op. 70, Brno.

 • 22. — Dokončena instrumentace první poloviny kantáty Ve jménu života, op. 94.

srpen

 • 11. — Rozhlasové provedení Brněnských kašen a fontán, op. 86, Brno.

září

 • 12. — Dokončena instrumentace druhé poloviny kantáty Ve jménu života, op. 94.

říjen

 • 14. — Rozhlasové provedení Veseloherní předehry, op. 34, Brno.

 • 21.–23. — V Praze se koná konference o současné opeře, Chlubna vystupuje v diskusi.

 • 26. — Provedení Allegra feroce, op. 32Adagia, op. 57, Brno, Stadion.

listopad

 • 28. — Dokončena kompozice I. věty z  cyklu Živote, buď zdráv, op. 96.

prosinec

 • 7. — Dokončena kompozice II. věty z  cyklu Živote, buď zdráv, op. 96.

 • 26. — Dokončena kompozice III. věty z  cyklu Živote, buď zdráv, op. 96.


1960

 • Marie Burešová si půjčuje partituru Pěti písní, op. 6 a nikdy ji už nevrátí.

únor

 • 10.? — Provedení Smyčcového kvartetu č. 2 do C, op. 26, Brno.

 • 23. — Chlubna promlouvá o významu Fryderyka Chopina pro naši i světovou hudbu, Brno.

březen

 • 3. — Koncert SFB přenášený rozhlasem (Mjaskovskij, Prokofjev, Chlubna, Janáček).

 • 23. — První provedení některé Chlubnovy skladby, Brno, Dům umění (6. hudební středa).

duben

 • 3. — Provedení Hornické balady, op. 72, Brno.

květen

 • 16. — Provedení kantáty Živote, buď zdráv, op. 96, Brno, Besední dům.

 • 19. — Provedení skladeb Osvalda Chlubny a Viléma Petrželky, Brno, Divadlo hudby a poesie.

červenec

 • 8. — Za kantátu Ve jménu života, op. 94 Chlubna dostává čestné uznání v umělecké soutěži k 15. výročí osvobození, Brno, Besední dům.

srpen

 • 18. — Rozhlasový noční koncert české hudby (Schaefer, Chlubna, Křička).

září

 • 13. — Rozhlasový koncert české hudby (Chlubna, František Neumann, Fibich).

říjen

 • 31. — Provedení Chvalozpěvů osvobozených, op. 64, Brno, Besední dům.

listopad

 • 2. — Provedení Tria, op. 83, Brno, Dům umění.

prosinec

 • 1. — První provedení kantáty Ve jménu života, op. 94, Brno, Stadion.

 • 8. — Provedení Symfonie č. 3 in G „Osudové“, op. 97, Brno, Besední dům.

 • 9. — Rozhlasový koncert české hudby (Čestmír Gregor, Osvald Chlubna, František Suchý, Vítězslava Kaprálová).

1961

únor

 • 9. — Beseda s Osvaldem Chlubnou (provedení písní), Brno, Úprkova dvoranka.

 • 25. — Provedení kantáty Ve jménu života, op. 94., Praha, Dům umělců.

březen

 • 17. — Houslový koncert Rudolfa Šťastného (Bach, Martinů, Chlubna, Smetana), Brno, Besední dům.

květen

 • 4. — Provedení Tří písní, op. 12, Brno, Dům umění.

červen

 • 11. — Rozhlasový koncert (Chlubna, Honegger, Britten).

říjen

 • Ve věku 95 let v Brně umírá skladatelova matka Marie, rozená Jezerovská.

 • 29. — Na ústředním hřbitově v Brně je pohřbena skladatelova matka Marie, rozená Jezerovská.

prosinec

 • 17. — Rozhlasový koncert z díla moravských skladatelů (Palkovský, Schäfer, Chlubna, Ištvan, Duchaň, Piňos).


1962

únor

 • 28. — Provedení Sonáty pro housle a violoncello, op. 22, Brno, Dům umění.

březen

 • 14. — Provedení Adagia, op. 57, Brno, Stadion.

duben

 • 2. — Absolventský koncert Naděždy Vilímové (Gluck, Giordani, Chopin, Liszt, Schubert, Smetana, Dvořák, Janáček, Chlubna, Slavický), Brno, Besední dům.

 • 7. — Započata kompozice Invencí pro sólovou violu, op. 99a.

 • 25. — Rozhlasové provedení Hornické balady, op. 72.

květen

 • 1. — Dokončena kompozice Invence pro sólovou violu, op. 99a.

červen

 • 27. — Rozhlasové provedení Dělnické balady, op. 80.

červenec

 • 8. — Rozhlasové provedení ukázek z opery Kolébka, op. 81.

 • 18. — Rozhlasový koncert české hudby (Vycpálek, Chlubna).

 • 19. — Rozhlasové provedení symfonie Ze strání, hor a lesů, op. 40.

srpen

 • 1. — Rozhlasové provedení písní Osvalda Chlubny.

 • 13. — Skladatelova manželka Marie je převezena z nemocnice domů.

 • 27. — Ve věku 65 let v Brně umírá skladatelova manželka Marie, rozená Pavlovská.

 • 31. — Rozloučení se skladatelovou manželkou Marií, rozenou Pavlovskou v obřadní síni ústředního hřbitova v Brně.

říjen

 • 12. — Rozhlasový koncert z díla moravských skladatelů (Petrželka, Chlubna, Ambros).

 • 31. — Provedení písňového cyklu Spí moře v české slze, op. 101Nokturnaop. 36, Brno, Dům umění.

listopad

 • 8. — Rozhlasový koncert současné moravské hudební tvorby (Schaefer, Chlubna).


1963

 • Vydání Smyčcového kvartetu č. 3 Es dur, op. 35 (SHV).

 • Vydání sborníku z Mezinárodního hudebně vědeckého kongresu „Leoš Janáček a současná hudba“ (Chlubnův příspěvek Janáčkovy názory na operu a jeho úsilí o nový operní sloh.

leden

 • 4. — Rozhlasový noční koncert (Chlubna, Úlehlová).

únor

 • 10. — Započata kompozice Smyčcového kvartetu č. 4 in As „É morta“, op. 103.

 • 20. — Dokončena kompozice první věty Smyčcového kvartetu č. 4 in As „É morta“, op. 103.

březen

 • 1. — Dokončena kompozice druhé věty Smyčcového kvartetu č. 4 in As „É morta“, op. 103.

 • 17. — Dokončena kompozice třetí věty Smyčcového kvartetu č. 4 in As „É morta“, op. 103.

 • 22. — Započata kompozice čtvrté věty Smyčcového kvartetu č. 4 in As „É morta“, op. 103.

 • 24. — Dokončena kompozice čtvrté věty Smyčcového kvartetu č. 4 in As „É morta“, op. 103.

duben

 • 18. — První provedení Portálů a fresek brněnských, op. 100, Brno, Stadion.

 • 19. — Provedení Portálů a fresek brněnských, op. 100, Brno, Stadion.

květen

 • 12. — První provedení Preludia a passacaglie pro sólové violoncello, op. 99b, Brno, Dům umění.

 • 26. — Zkomponován prvního ze Dvou dětských sborů, op. 104.

 • 28. — Zkomponován druhého ze Dvou dětských sborů, op. 104.

červen

 • 12. — Rozhlasový koncert ze skladeb Osvalda Chlubny.

červenec

 • 18. — Rozhlasový program Osvald Chlubna a lidová píseň.

 • 19. — Rozhlasové provedení Brněnských kašen a fontán, op. 86, Preludia, toccaty a fugy, op. 37Portálů a fresek brněnských, op. 100, Brno.

 • 22. — Osvald Chlubna se dožívá sedmdesáti let.

srpen

 • Prezident Antonín Novotný Chlubnovi na návrh vlády propůjčil vyznamenání Za vynikající práci.

říjen

 • 9. — První hudební středa (k 70. narozeninám Osvalda Chlubny), provedení op. 37, op. 26, op. 99aop. 101, Brno, Dům umění.

prosinec

 • Provedení Hornické balady, op. 72, Brno.


1964

leden

 • 29. — Provedení Smyčcového kvartetu č. 2 do C, op. 26, Bratislava, Dom SČPS.

březen

 • 9. — První provedení Smyčcového kvartetu č. 4 in As „É morta“, op. 103, Brno, Besední dům.

červen

 • 1. — Rozhlasové provedení Veseloherní předehry, op. 34.

listopad

 • 23. — Koncert Josefa Války (Bach, Beethoven, Brahms, Chlubna, Janáček), Brno, Besední dům.


1965

leden

 • 13. — Rozhlasové provedení II. suity z baletu Hrátky na drátkách, op. 84.

únor

 • 24. — Provedení Adagia, op. 57Finále, op. 59, Brno, Besední dům.

duben

 • 13. — Provedení Allegra feroce, op. 32 Brno, Stadion.

květen

 • 18. — nejlepší dobrodružství aneb brněnské toulky básníků a skladatelů, Brno, Divadlo Bratří Mrštíků.

červen

 • 14. — 42. abonentní koncert JAMU – absolventský pěvecký koncert F. Chmelíka (Bach, Mozart, Liszt, Wolf, Fibich, Chlubna. Pololáník, Křížkovský, Janáček), Brno, Besední dům.

říjen

 • Ustavena Janáčkova společnost. Chlubna se stává jejím členem.


1966

listopad

 • 30. — Započata kompozice písňového cyklu Anakreonteia, op. 106.

prosinec

 • 3. — Dokončena kompozice první písně z písňového cyklu Anakreonteia, op. 106.

 • 5. — Dokončena kompozice třetí písně z písňového cyklu Anakreonteia, op. 106.


1967

leden

 • 4. — Rozhlasové provedení ukázek z oper Karla Horkého a Osvalda Chlubny.

únor

 • 4. — Dokončena kompozice čtvrté písně z písňového cyklu Anakreonteia, op. 106.

 • 11. — Dokončena kompozice páté písně z písňového cyklu Anakreonteia, op. 106.

duben

 • 16. — Započata kompozice sboru Jan, rytíř z Linhartic, op. 107.

 • 19. — Dokončena kompozice sboru Jan, rytíř z Linhartic, op. 107.

srpen

 • 9. — Dokončena kompozice kantáty Jen jedenkrát, op. 109.

listopad

 • 10. — Provedení cyklu recitativů-zpěvů Živote, buď zdráv, op. 96, Brno, Dům umění.


1968

duben

 • 24. — První provedení písňového cyklu Anakreonteia, op. 106, Brno, foyer Janáčkova divadla.

květen

 • 1. — Chlubna je vládou ČSSR jmenován zasloužilým umělcem.

červenec

 • 1. — Rada MěstNV v Brně schválilanávrh odboru kultury, aby byla Chlubnovi k 75. narozeninám udělena Janáčkova medaile.

 • 22. — Chlubna se dožívá 75 let.

 • 23. — Rozhlasové provedení skladeb Osvalda Chlubny.

 • 24. — Rozhlasové provedení ukázek z opery Jiří z Kunštátu a Poděbrad, op. 52.

 • 28. — Koncert (J. S. Bach, A. Dvořák, C. Franck, G. Bizet, O. Chlubna, L. Fišer), Praha, kostel U Jakuba na Starém Městě.

říjen

 • 13. — Matiné k 75. narozeninám Osvalda Chlubny (provedení op. 42, op. 99b, op. 99c, op. 109, op. 66, op. 103, Brno, foyer Janáčkova divadla.

listopad

 • 3. — První provedení Žalozpěvů beze slov, op. 112, Brno, foyer Janáčkova divadla.

 • 10. — Vznik třetí písně z cyklu Fragmenty, op. 6.

 • 11. — Vznik první písně z cyklu Fragmenty, op. 6.

 • 12. — Vznik čtvrté písně z cyklu Fragmenty, op. 6.

 • 29. — Vznik druhé písně z cyklu Fragmenty, op. 6.


1969

leden

 • 13. — Rozhlasový koncert z díla Osvalda Chlubny.

únor

 • 19. — Provedení Serenády, op. 63, Brno, sál konzervatoře.

březen

 • 13. a 14. — Provedení symfonie Ze strání, hor a lesů, op. 40, Brno, Stadion.

 • 30. — Provedení Serenády, op. 63, Brno, foyer Janáčkova divadla.

červenec

 • 11. — Nahrávka Smyčcového kvartetu č. 4 in As „É morta“, op. 103, Brno, rozhlas.

 • 17. — V Brně umírá skladatelův bratr Albín.

 • 23. — V Brně se koná rozloučení se skladatelovým bratrem Albínem.

srpen

 • 27. — Započata kompozice Studie pro cembalo a komorní orchestr, op. 118.

září

 • 15. — Dokončena kompozice Studie pro cembalo a komorní orchestr, op. 118.

listopad

 • 8. — Provedení Brněnských kašen a fontán, op. 86, Brno, Stadion.

prosinec

 • 14. — Provedení Smyčcového kvartetu č. 4 in As „É morta“, op. 103, Brno, Besední dům.


1970

duben

 • 24. — Provedení Sonáty pro housle a violoncello, op. 22, Brno, Dům umění.

květen

 • 20. — První provedení Studie pro cembalo a komorní orchestr, op. 118, Brno, Besední dům.

 • 22. — Upraven závěr Studie pro cembalo a komorní orchestr, op. 118.

červenec

 • 2. — Rozhlasové provedení Smyčcového kvartetu č. 4 in As „É morta“, op. 103.

říjen

 • Provedení skladby pro dechové kvinteto, Brno.


1971

 • Vydání Invence pro sólovou violu, op. 99a, Praha, Panton.

říjen

 • 30. — Osvald Chlubna umírá v Brně.

listopad

 • 17. — Rozhlasový pořad z díla Osvalda Chlubny.

1983

červenec

 • 20. — Rozhlasový pořad z komorní tvorby Osvalda Chlubny.


2001

červenec

 • 9. — Rozhlasové vysílání nahrávky Brněnských kašen a fontán, op. 86, Praha.


2021

 • V Moravské zemské knihovně vychází kritická edice Smyčcového kvartetu č. 1 g moll, op. 21.


2022

říjen

 • 14. — Provedení Studie pro cembalo a komorní orchestr, op. 118, Brno, vila Löw-Beer.


2023

leden

 • 25. — Provedení první věty Maličkostí pro klavír na čtyři ruce, Třebíč, sál ZUŠ.


2023

leden

 • 18. — Provedení druhé věty Maličkostí pro klavír na čtyři ruce, Třebíč, sál ZUŠ.

únor

 • 8. — Provedení Suity instruktivní pro housle a klavír, Třebíč, foyer divadla Pasáž.

 • 20. — Provedení Suity instruktivní pro housle a klavír, Třebíč, sál ZUŠ.

březen

 • 13. — Provedení Suity instruktivní pro housle a klavír, Třebíč, foyer divadla Pasáž.

kontakt | © Martin Pašek 2018–