Standardní provední desek autografů a opisů Chlubnových kompozic.

Standardní provední desek autografů a opisů Chlubnových kompozic.

SEZNAM SKLADEB PODLE OPUSOVÉHO ČÍSLA


Pro větší přehlednost uvádíme tři největší Chlubnovy cykly před samotným seznamem. Zmíněná díla jsou obsažena i v řádném seznamu.

České vzkříšení

Příroda a člověk

To je má zem

ČÍSLOVANÉ SKLADBY


SKLADBY BEZ OPUSOVÉHO ČÍSLA


ÚPRAVY SKLADEB JINÝH AUTORŮ


Leoš Janáček

Pavel Haas

kontakt | © Martin Pašek 2018–