Standardní provední desek autografů a opisů Chlubnových kompozic.

Standardní provední desek autografů a opisů Chlubnových kompozic.

U jednotlivých skladeb jsou uvedeny notové incipity, u orchestrálních zpravidla pouze charakteristický part či party.

SEZNAM SKLADEB PODLE ŽÁNRU


Jevištní skladby


Kantáty


Symfonické skladby


Koncertantní skladby


Komorní skladby


Klavírní skladby


Varhanní skladby


Sbory


Písně

kontakt | © Martin Pašek 2018–