SLAVNOSTNÍ FANFÁRY


opusové číslo

bez čísla

datum vzniku

datum

autograf

autograf

opis

opis

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

6. března 1935, auditorium maximum právnické fakulty Masarykovy university (oslavy 85. narozenin Tomáše Garrigua Masaryka.1

interpret premiéry

Orchestr Radiojournalu

vydání

vydání

instrumentace

instrumentace

autor textu

autor textu

části/věty

I. Vstupní intrády pro universitu
II. Slavnostní mezihra
III. Finále

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

13. září 1947

Brno, Besední dům (vzpomínka ZNV, ÚNV města Brna, Ústřední osvětové rady, Masarykovy sociologické společnosti, vysokých škol a Masarykovy university k 10. výročí úmrtí TGM).2

6. října 1947

Brno, aula filosofické fakulty Masarykovy university (oslava všech brněnských vysokých škol k 30. výročí VŘSR).3

25. dubna 1948

Brno, Stadion (slavnostní schůze ústředního Národního výboru zemského hlavního města Brna).4

5. prosince 1948, 16:00

Brno, Náměstí Svobody (slavnost rozžehnutí devatenáctého vánočního stromu republiky).5

31. října 1949

Brno, Náměstí Rudé armády – vojenská hudba (štafeta běhu „Bez 7. listopadu 1917 by nebylo 28. října 1918“).6

4. prosince 1949, 16:00

Brno, Náměstí Svobody – vojenská hudba (slavnost rozžehnutí dvacátého vánočního stromu republiky).7

31. října 1950

Brno, Náměstí Rudé armády (Štafeta míru).8

11. listopadu 1950

Brno, Dům umění –komorní dechový soubor Čs. rozhlasu (otevření jubilejní výstavy Jana Štursy).9


1 Pozvánka k oslavám:
▪ jr [=?]. Oslavy 85. narozenin pana presidenta republiky v Brně. Lidové noviny, roč. 43 (1935), 3. 3., č. 113, s. [7].

  Program oslav:
1. Osvald Chlubna: Vstupní universitní intrády
2. Jan Krejčí, Inocenc Arnošt Bláha: projevy
3. Osvald Chlubna: Slavnostní mezihra
4. L. Krampl: projev
5. Václav Kaprál: Fanfáry
6. Jan Krejčí: projev
7. státní hymny
8. Osvald Chlubna: Finále

  Referáty z oslav:
▪ ČTK. Masarykova universita svému tvůrci. Moravská orlice, roč. 73 (1935), 7. 3., č. 56, s. 2.
▪ ru [=?]. Hold českých vysokých škol brněnských. Lidové noviny, roč. 43 (1935), 7. 3., č. 120, s. 5–6.

2 Program slavnosti:
1. Osvald Chlubna: Slavnostní fanfáry
2. Vladimír Helfert: Fanfáry Masarykovy university
3. ?: smuteční zněkla
4. Václav Neumann: projev rektora MU
5. ?: smuteční znělka
6. Jaroslav Seifert: 14. 9. 1937
7. Václav Kaprál: Adagio ze Smyčcového kvartetu
8. Inocenc Arnošt Bláha: projev rektora Vysoké školy sociální
8. státní hymna

též:
Josef Hora: TGM
František Loubal: proslov

   Zpráva v tisku:
▪ vl [=?]. Na paměť TGM. Rovnost, roč. 63 (1947), 14. 9., č. 215, s. 4.
▪ bč [=?]. Brno vzpomnělo T. G. Masaryka. Rovnost, roč. 63 (1947), 16. 9., č. 216, s. 4.

3 Program oslavy:
1. Osvald Chlubna: Slavnostní fanfáry
2. Jan Křtitel Knahl: Já jsem Slovan
3. Ladislav Seifert: zahájení rektora MU
4. Josef Macůrek: slavnostní projev děkana filosofické fakulty MU

   Zpráva z oslavy:
▪ fka [=?]. Nadšené ocenení Říjnové revoluce na universitní půdě v Brně. Rovnost, roč. 63 (1947), 8. 11., č. 260, s. 4.

4 Zpráva ze schůze:
▪ jl [=?]. V. A. Zorin čestným občanem města Brna. Svobodné noviny, roč. 4 (1948), 27. 4., č. 99, s. 3.

5 Program slavnosti:
Osvald Chlubna: Slavnostní fanfáry
Bohumil Ubr: přivítání soudruhů místopředsedou ÚNV města Brna
Stanislav Šulc: projev sociálního referenta ZNV
Evžen Erban: projev ministra sociální péče

   Zpráva ze slavnosti:
▪ jp [=?]. Slavnostní rozsvícení 19. vánočního stromu republiky. Rovnost, roč. 64 (1948), 7. 12., č. 285, s. 4. (v digitální knihovně chybně jako 7. 11.)

6 Pozvánky na štafetu:
Časový plán štafety v Brněnském kraji. Rovnost, roč. 65 (1949), 16. 10., č. 243, s. [15].

   Program po doběhu:
Osvald Chlubna: Slavnostní fanfáry
hlášení
státní hymny
Karel Svitavský: projev předsedy KNV
Josef Scheu: Píseň práce

7 Pozvánky na slavnost:
▪ pe [=?]. V neděli slavnostní zahájení vánočního stromu. Rovnost, roč. 65 (1949), 3. 12., č. 283, s. 4.
▪ alf [=?]. Přijďte všichni k vánočnímu stromu!. Rovnost, roč. 65 (1949), 4. 12., č. 284, s. 4.

   Program slavnosti:
Osvald Chlubna: Slavnostní fanfáry
Bohumil Ubr: projev předsedy ÚNV města Brna
koledy a recitace
M. Novotný: o Rudolfu Těsnohlídkovi
státní hymny
koncert vojenské kapely

8 Pozvánky na štafetu:
Brněnský kraj v přípravách na Štafetu míru. Rovnost, roč. 66 (1950), 27. 10., č. 253, s. [6].

9 Program otevření:
1. Osvald Chlubna: Slavnostní fanfáry
2. Josef Mašek: Slavnostní fanfáry
3. Linka Procházková: lidský a umělecký profil Jana Štursy
4. František Venera: řeč Jana Laudy

   Zpráva z otevření:
▪ jbs [=?]. Otevření jubilejní výstavy Jana Štursy. Rovnost, roč. 66 (1950), 12. 11., č. 266, s. 3.

kontakt | © Martin Pašek 2018–