MALIČKOSTI
(Tánička tančí)
pro klavír na čtyři ruce


opusové číslo

bez čísla

datum vzniku

březen 1960
I. a II. 13. března
III. 14. března

autograf

ODH MZM, nesign. autograf, tužka, standardní šedé desky

opis

ODH MZM, nesign. opis, pero, skladatelovy korektuy tužkou (dvojí vyhotovení)

datum a místo premiéry

19. prosince 1968
Brno, sál konzervatoře
II. pracovní přehrávka instruktivní tvorby instr. skladatelů Jihomoravského kraje
spolu se Suitou instruktivní

vydání

CHLUBNA, Osvald. Con moto. In: Album čtyřručních skladeb soudobých skladatelů. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. H 4024

instrumentace

pf 4 ruce

části/věty

I. Con moto
II. Allegretto
III. Poco adagio


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

25. ledna 2023, 17:00

Třebíč, koncertní sál ZUŠ – Jan Sladký, Martin Pašek (koncert učitelů, pouze I.).

18. ledna 2024, 17:00

Třebíč, koncertní sál ZUŠ – Jan Sladký, Martin Pašek (koncert učitelů, pouze II.).

▪ CITACE

kontakt | © Martin Pašek 2018–