PORTÁLY A FRESKY BRNĚNSKÉ
symfonická báseň

Pátá část cyklu To je má zem

opusové číslo

100

datum vzniku

červen–srpen 1962
hrubá instrumentace do 22. srpna 1962
hotová partitura do 10. září 1962
opraveno 23. září 1962

autograf

ODH MZM, nesign. autograf klavírního výtahu, tužka

ODH MZM, nesign. autograf partitury, tužka + červená tužka, černé desky se zlatým textem

dedikace

„Členům Státní filharmonie brněnské připisuje Osvald Chlubna.“

datum a místo premiéry

18. dubna 1963, Brno, Stadion (10. abonentní koncert SFB).1

interpret premiéry

Státní filharmonie Brno, dir. Jiří Waldhans

části/věty

I. Portály a fresky brněnské radnice
II. Výpad proti Švédům
III. Freska na domě č. 5 v České ulici
IV. Portrét domu U tří mamlasů
V. Brány brněnských továren

durata

I. 20'43''
II. 2'24''
III. 5'23''
IV. 3'51''
V. 12'30''

celek: 44'53''

nahrávky

Státní filharmonie Brno, nedatováno, nevydáno


Okolnosti vzniku

„Když jsem pracoval na hrubé partituře a psal stránku 84, dovezli nám mámu dne 13. srpna 1962 z nemocnice. Pokračoval jsem dále v instrumentaci velmi těžce pod dojmem blížícího se umírání. Dne 16. srpna přitížilo se naší mámě tak, že jsem už nemohl dále. Až jsem přemohl v sobě úzkost a strach ze smrti, pokračoval jsem dne 19. srpna a dne 27. srpna jsem dokončil hrubou partituru až do závěrečné taktové čáry a začal vypracovávat definitivní znění partitury od začátku. Když jsem dospěl na stranu 41. dne 27. srpna 1962, naše drahá máma v 9:30 hod. ráno nám skonala. Několik dní jsem se potácel v zoufalství a jen práce mne zachraňovala. Pokračovat jsem mohl však až po 31. srpnu po posledním rozloučení v obřadní síni brněnského krematoria. A tak až 23. září 1962 jsem dokončil definitivní znění partitury.
Celé dílo vznikalo už za kritického stavu onemocnění naší mámy od června do září 1962.“ (strojopisná poznámka o vzniku vlepená do autografu a opisu)


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

19. dubna 1963, 19:30

Brno, Stadion – Státní filharmonie Brno, dir. Jiří Waldhans (10. abonentní koncert SFB, repríza koncertu 18. dubna).2

19. července 1963, 23:00

Brno, rozhlas – Státní filharmonie Brno, dir. Jiří Waldhans (Z díla Osvalda Chlubny k 70. skladatelovým narozeninám).3


1 Pozvánky na koncert:
Malý oznamovatel. Rovnost, roč. 78 (1963), 14. 4., č. 90, s. 7.; též 18. 4., č. 92, s. 4.

   Program koncertu:
1. Josef Suk: Serenáda Es dur pro smyčcový orchestr, op. 6, JSKat 21
2. Osvald Chlubna: Portály a fresky brněnské, op. 100
3. Leoš Janáček: Taras Bulba, JW VI/15
(řazeno dle Karafiát, s. 77)

   Referáty z koncertu:
▪ jv [=VYSLOUŽIL, Jiří?]. Portály a fresky brněnské. Hudební rozhledy, roč. 16 (1963), č. 12, s. 507.

2 Viz pozn. 1.

3 Oznámení přenosu:
Pátek 19. července 1963. Československý rozhlas a televise, roč. 30 (1962/63), 15. 7., č. 29, s. 12.
Rozhlas – televize – kina. Rovnost, roč. 78 (1963), 19. 7., č. 171, s. 6.
Rozhlas od 15. do 21. července. Rudé právo, roč. 43–44 (1963), 14. 7., č. 192, s. [6].; též 19. 7., č. 197, s. [6].

   Program přenosu:
1. Osvald Chlubna: Brněnské kašny a fontány, op. 86
2. Osvald Chlubna: Preludium, toccata a fuga pro klavír, op. 37
3. Osvald Chlubna: Portály a fresky brněnské, op. 100


Dílo zmíněno

▪ SFB20, s. 105.

kontakt | © Martin Pašek 2018–