SMYČCOVÝ KVARTET Č. 4 IN As „É MORTA“
Dialogy


opusové číslo

103

datum vzniku

10. února – 24. března 1963

I. dokončena 20. února 1963
II. dokončena 1. března 1963
III. dokončena 17. března 1963
IV. započata 22. března, dokončena 24. března 1963 v 19.50 večer

autograf

ODH MZM, nesign. autograf partitury, tužka a červená tužka, standardní zelené desky

opis

ODH MZM, nesign. opis partitury, pero a červená tužka, skladatelovy korektury modrým inkoustem, klíče razítkem, standardní zelené desky

ODH MZM, nesign. opis vlc partu, pero a červená tužka, skladatelovy korektury modrým inkoustem klíče razítkem

ODH MZM, opisy všech partů, pero a červená propiska

dedikace

Památce mé ženy

datum a místo premiéry

9. března 1964, Brno, Besední dům.1

interpret premiéry

Doležalovo kvarteto

instrumentace

vn I, II, va, vc

části/věty

I. Poco adagio – Andante sostenuto – Agitato – Grave

II. Poco allegro-giocosamente – Andante consolante – Poco allegro come sopra

III. „É morta“ Molto largo appassionato – Adagio – Molto largo come sopra

IV. Adagio molto dolente – Andante cantabile – Agitato, Andante soave – Molto largo, appassionato

durata

26'24''

nahrávky

Moravské kvarteto (Rudolf Šťastný, Ludvík Borýsek, Jiří Beneš, Bedřich Havlík), Československý rozhlas Brno 11. července 1969, nevydáno


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

13. října 1968, 10:30

Brno, foyer Janáčkova divadla – Moravské kvarteto (Rudolf Šťastný, Ludvík Borýsek, Jiří Beneš, Bedřich Havlík) – (Matiné k 75. narozeninám Osvalda Chlubny).2

14. prosince 1969, 19:30

Brno, Besední dům – Moravské kvarteto (Rudolf Šťastný, Ludvík Borýsek, Jiří Beneš, Bedřich Havlík) – (Jubilejní koncert k 75. narozeninám Františka Kudláčka).3

2. července 1970, 17:00

Rozhlas, třetí program, Tvůrčí bilance našich skladatelů za 25 let.4


1 Program koncertu:
1. Josef Blatný: 3. smyčcový kvartet, op. op. 54
2. Zdeněk Zouhar: Tři etudy pro čtyři lesní rohy
3. Zdeněk Blažek: Sonata baladica pro violoncello a klavír, op. 72
4. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 4 in As „É morta“, op. 103
(dle Karafiát, s. 85)

2 Pozvánky na koncert:
Služba čtenářům. Rovnost, roč. 83 (1968), 12. 10., č. 266, s. 4.

   Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Tři preludia pro klavír, op. 42
2. Osvald Chlubna: Preludium a passacaglia pro sólové violoncello, op. 99b
3. Osvald Chlubna: Toccata pro sólové violoncello, op. 99c
4. Osvlad Chlubna: Jen jedenkrát, op. 109
5. Osvald Chlubna: Sonáta pro housle a klavír, op. 66
6. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 4 in As „É morta“, op. 103
(dle Karafiát, s. 130–131)

3 Pozvánky na koncert:
▪ rt [=?]. Jubilejní koncerty. Rovnost, roč. 84 (1969), 12. 12., č. 292, s. 5.

   Program koncertu:
1. František Xaver Richter: Smyčcový kvartet C dur, op. 5 č. 1
2. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 4 in As „É morta“, op. 103
3. Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 „Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty“, JW VII/8
(dle Karafiát, s. 147)

   Referáty z koncertu:
▪ meš [=KLIMEŠOVÁ, Eva]. Jubilejní koncerty. Rovnost, roč. 84 (1969), 18. 12., č. 297, s. 5.

4 Oznámení přenosu:
Kam za kulturou. Rudé právo, roč. 50–51, 27. 6., č. 151, s. 5.; též 2. 7., č. 155, s. [8].

▪ VRCHLICKÝ, Jaroslav. É morta. V Praze: J. Otto, 1889.

kontakt | © Martin Pašek 2018–