ANAKREONTEIA


opusové číslo

106

datum vzniku

30. listopadu 1966–11. února 1967
I. dok. 3. prosince
III. dok. 5. prosince
IV. dok. 4. února
V. dok. 11. února

autograf

ODH MZM, nesign.

opis

ODH MZM, nesign.

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

24. dubna 1968 foyer Janáčkova divadla (hudební středa).1

interpret premiéry

Václav Halíř (voc), Jan Erml (pf)

vydání

vydání

instrumentace

instrumentace

autor textu

anakreontská poezie, přebásnil Vojtěch Jestřáb: Víno, Na jaro nebo léto, Stáří a smrt, Na radost v míruNa touhy života ze sbírky Oslavujme Bakcha. Praha: Mladá fronta, 1963, s. 9–11, 36, 16, 30 a 43.

části/věty

I. Hej, hola, chlapče
II. Cožpak není krásné
III. Jsuo naše skráně sivé
IV. Dejte mi Homérovu lyru
V. Proč mně mluvíš o zákonech

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


1 Program koncertu:
1. Zdeněk Pololáník: Tre scherzi pro dechové kvinteto
2. Bohuslav Řehoř: Veliké laluká. Morgensternovská suita pro dechové kvinteto
3. Jaromír Nečas: Rotacepro flétnu, klarinet, cimbál a violoncelllo
4. Osvald Chlubna: Anakreonteia, op. 106
5. Theodor Schaefer: Bithematicon (škrtnuto!)
(dle Karafiát, s. 127)

  Referáty z koncertu:
▪ FUKAČ, Jiří. Ve znamení nových hodnot. Rovnost, roč. 83 (1968), 25. 4., č. 99, s. 5.

▪ CITACE

kontakt | © Martin Pašek 2018–