TŘI PÍSNĚ
pro vysoký hlas a malý orchestr na slova Rabíndranátha Thákura


opusové číslo

12

datum vzniku

srpen–září 1920; poopraveno 1961

autograf

• APR1: autograf klavírního výtahu
• PA1: opis/autograf partů

opis

• PR1: opis klavírního výtahu
• PR2: opis klavírního výtahu
• PA1: opis/autograf partů

datum a místo premiéry

24. dubna 1922, Brno, Uměleckoprůmyslové museum (novinkový koncert KMSM)1

orchestrální verze 20. 2. 1924, od 19:30, Brno, Besední dům2

interpret premiéry

Karel Zavřel (V), Břetislav Bakala (pf)

Jan Bartoň (V), Orchestrální sdružení, dir. Vladimír Helfert.

vydání

vydání

instrumentace

V, pf

V
fl I, II, ob I, II, ci, cl in B I, II (II. věta in A), bcl, fg I, II
hn I–III
timp, arpa, cel, glock
archi

autor textu

Rabíndranáth Thákur

textový incipit

I. „Má matko, má matko, navlékám řetěz perel z mých žalných slz pro šíji tvou…“
II. „Bij, Pane, bij do kořene nuzoty v srdci mém…“
III. „Dne již není a stín je na zemi…“

části/věty

I. Mé matce (Mírně volně)
II. Mým ubíječům (Prudce, ne příliš živě)
III. …a mně (Široce)

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

12. února 1936

Brno, rozhlas.

4. května 1961

Brno, Dům umění – Naděžda Vilímová (V), Milan Máša (pf) – (Slavnostní večer k 100. výročí narzení Rabíndranátha Thákura).3


Recepce

Chlubnovy písně na slova Tagorova, provedené tu kdysi v Klubu mladých skladatelů moravských p. Zavřelem, jsou citově velmi opravdové a vyjímaly se i v nebezpečném sousedství mistrovské skladby Foerstrovy [Slavnostní předehra, op. 7, Milostné písně, op. 96, Symfonie č. 3 D dur „Život“, op. 36] velmi pěkně, třebas se mi zdálo jejich orkestrální roucho poněkud hutným.4


1 Pozvánka na koncert:
▪ Dnes a zítra. Lidové noviny, roč. 30 (1922), 16. 4., č. 192, s. 8; též 20. 4., č. 197, s. 8.; 23. 4., č. 203, s. 8.

  Program koncertu:
1. Cyril Metoděj Hrazdira: Přímořská suita
2. Josef Blatný: Čtyři skladby pro klavír
3. Albert Pek: Tobě
4. Václav Kaprál: Sonata-Fantasia pro klavír, op. 3
5. Pavel Haas: Tři zpěvy na čínské písně
6. Osvald Chlubna: Tři písně, op. 12
6. Leoš Janáček: Houslová sonáta, JW VII/7

  Referáty z koncertu:
▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Z brněnských koncertů. Lidové noviny, roč. 30 (1922), 26. 4., č. 208, s. 7.
▪ K. S. [=SÁZAVSKÝ, Karel]. Večer moravských hudebních novinek. Moravská orlice, roč. 60 (1922), 27. 4., č. 96, s. 3.

2 Pozvánka na koncert:
▪ Symfonický koncert Orchestrálního srdužení v Brně. Moravská orlice, roč. 62 (1924), 20. 2., č. 42, s. 3.
Symfonický koncert Orchestrálního srdužení v Brně. Rovnost, roč. 40 (1924), 13. 2., č. 43, s. 4.; též 17. 2., č. 47, s. 4. a 20. 2., č. 50, s. 4.

  Progam koncertu:
1. Václav Kaprál: Svatební pochod
2. Osvald Chlubna: Tři písně, op. 12
3. Josef Bohuslav Foerster: Milostné písně, op. 96
4. Josef Bohuslav Foerster: , op. 70
5. Josef Bohuslav Foerster: Symfonie č. 3 D dur „Život“, op. 36

  Referáty z koncertu:
▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Z brněnských koncertů. Lidové noviny, roč. 32 (1924), 22. 2., č. 95, s. 7.
▪ K. S. [SÁZAVSKÝ, Karel]. Divadlo a hudba. Moravská orlice, roč. 62 (1924), 22. 2., č. 44, s. 4.
▪ A. J. [=JANEČEK, Antonín]. Koncertní ruch. Salon, roč. 2 (1923), 1. 3. 1924, č. 9–10, s. [9].
▪ -e- [=?]. Orchestrální sdružení. Rovnost, roč. 40 (1924), 28. 2., č. 58, s. 7.

3 Program koncertu:
přednáška o životě a díle Rabíndranátha Thákura
1. Osvald CHlubna: Tři písně, op. 12
2. Vilém Steinman: dvě písně z cyklu Světla dalekého břehu
3. Pavel Blatný: klavírní improvizace
texty Rabíndranátha Thákura

(dle Karafiát, s.54)

4 ČERNUŠÁK, G., Z brněnských koncertů (22. 2. 1924), op. cit.


Dílo zmíněno

Činnost Orchestrálního sdružení v Brně. Moravská orlice, roč. 62 (1924), 22. 6., č. 142, s. 3–4. ▪ ČSHS-II (s. 359, chybně jako op. 21). ▪ Peduzzi, 1993, s. 39.

kontakt | © Martin Pašek 2018–