PÍSEŇ MÉ TOUHY
symfonická báseň pro velký orchestr


opusové číslo

15

datum vzniku

duben–říjen 1921

autograf

• A1: autografní partitura

opis

opis

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

6. ledna 1923, Brno (III. symfonický koncert Národního divadla v Brně, Chlubna přítomen).1

interpret premiéry

Orchestr Národního divadla v Brně,
dir. František Neumann.

vydání

vydání

instrumentace

instrumentace

autor textu

autor textu

části/věty

části

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

21. února 1926

Praha, Smetanova síň Obecního domu (XIII. abonentní koncert) – Česká filharmonie, dir. František Neumann.2


1 Pozvánka na koncert:
Dnes a zítra. Lidové noviny, roč. 31 (1923), 10. 1., č. 14, s. 8.; též 13. 1., č. 20, s. 8.
III. symfonický koncert. Divadelní šepty, roč. 3 (1922/23), 13. 1. 1923, č. 17, s. 83–85.
Divadlo a hudba. Moravská orlice, roč. 61 (1923), 11. 1., č. 7, s. 4; též 13. 1., č. 9, s. 4 a 14. 1., č. 10, s. 6.
Národní divadlo v Brně. Městské divadlo. Rovnost, roč. 39 (1923), 11. 1., č. 9, s. 7.; též 12. 1., č. 10, s. 6.; 13. 1., č. 11, s. 5.

Program koncertu:
1. Rudolf Karel: Renesanční symfonie es moll, op. 15
2. Břetislav Bakala: Scherzo
3. Osvald Chlubna: Píseň mé touhy, op. 15
4. Emil Axman: Duha

  Referáty z koncertu:
▪ -š- [=?]. Z kulturního života. Národní listy, roč. 63 (1923), 15. 1., č. 13, s. [1].
▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Z brněnských koncertů. Lidové noviny, roč. 31 (1923), 16. 1., č. 25, s. 7.
▪ K. S. [=SÁZAVSKÝ, Karel]. Divadlo a hudba. Moravská orlice, roč. 61 (1923), 16. 1., č. 11, s. 4.
▪ BLATNÝ, Josef. Hudba v Brně. Archa, roč. 40 (1923), č. 2, s. 104–105.

2 Pozvánky na koncert:
▪ Program České filharmonie pro příští období. Lidové noviny, roč. 32 (1924), 5. 9., č. 447, s. 7.
▪ Hudba. Venkov, roč. 21 (1926), 14. 2., č. 39, s. 11.; též 19. 2., č. 43, s. 8.
▪ Divadlo a hudba. Čech, roč. 51 (1926), 18. 2., č. 45, s. 7.

  Program koncertu:
1. Jaroslav Kvapil: Symfonie č. 2
2. František Neumann: Pan
3. Osvald Chlubna: Píseň mé touhy, op. 15
4. Leoš Janáček: Valašské [recte Lašské] tance, JW VI/17

  Referáty z koncertu
▪ B. V. [=VOMÁČKA, Boleslav]. Z pražských koncertů Lidové noviny, roč. 34 (1926), 23. 2., č. 97, s. 7.
▪ J. B. [=BARTOŠ, Josef]. Bühne und Musik. Prager Presse, roč. 6 (1926), 25. 2. 1926, č. 56, s. 7.
▪ B. T. [=TARABA, Bohumil]. Hudba v Praze. Nové Čechy, roč. 9 (1925/26), 30. 4. 1926, č. 8, s. 269.


Dílo zmíněno

Cmíral, 1962. ▪ Co chystá Česká Filharmonie pro své abonentní koncerty?. Dalibor, roč. 40 (1923/24, 20. 9., č. 17–18, s. 143–144. ▪ Hudební ruch v Brně. Lidové noviny, roč. 30 (1922), 15. 9., č. 462, s. 7. ▪ MSN ▪ Nnn. [=NEUMANN, František]. III. symfonický koncert. Divadelní šepty, roč. 5 (1924/25), č. 17, s. 109–112. ▪ Program „České Filharmonie“ v Praze pro rok 1924–1925. Československá republika, roč. 245 (1924), 31. 8., č. 241, s. 6. ▪ SRBA, Antonín. Hudba. Ročenka Československé republiky, roč. 3 (1924), č. 1, s. 135–136. ▪ Symfonické koncerty. Divadelní šepty, roč. 4 (1923/24), 17. 5. 1924, č. 35, s. 210. ▪ ČERNUŠÁK, Gracian. Významné životní jubileum. K 60. narozeninám O. Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 6 (1953), č. 11, s. 502. ▪ ČERNOHORSKÁ, Milena. Brněnské kašny a fontány. K tvůrčímu profilu skladatele Osvalda Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 12 (1959), č. 3, s. 106–109.

kontakt | © Martin Pašek 2018–