SMYČCOVÝ KVARTET Č. 1 G MOLL
pro dvoje housle, violu a violoncello


opusové číslo

21

datum vzniku

květen–červenec 1925; 1937?; po 1940?

autograf

• A1: náčrtek partitury
• A2: čistopis partitury

opis

opis partů s interpretačními poznámkami, JAMU sign. 20-696.
čistopis partů, MZK, sign. Mus Rkp 856.178.

dedikace

Moravskému kvartetu a jeho primariu zvláště, Frant. Kudláčkovi věnuje Osvald Chlubna.

datum a místo premiéry

16. března 1926, Brno, Besední dům (IV. řádný koncert KMS).1
upravená verze: 8. listopadu 1937, Brno, Stadion (II. abonentní koncert).2

interpret premiéry

Moravské kvarteto: František Kudláček, Josef Jedlička, Josef Trkan, Josef Křenek
upravená verze: tíž

vydání

▪ PAŠEK, Martin. Osvald Chlubna a jeho první smyčcový kvartet: geneze, analýza, recepce, kritická edice. Brno: Moravská zemská knihovna, 2021.

instrumentace

vn, vn, va, vc

části/věty

I. Allegro non più moderato, ma agitato e con fuoco (♩=140)
II. Molto Adagio (♪=40)
III. Allegro vivace, ma non troppo

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

16. března 1926

Brno, Besední dům – Moravské kvarteto (František Kudláček, Josef Jedlička, Josef Trkan, Josef Křenek). IV. řádný koncert KMS.
Na plakátech a pozvánkách je uvedeno jiné pořadí kvartetů (Haas ‑ Kaprál ‑ Chlubna). Nakonec byl Haasův kvartet posunut až na závěr večera.

4. prosince 1926, 20.30

Brno, rozhlas – Moravské kvarteto (František Kudláček, Josef Jedlička, Josef Trkan, Josef Křenek).3

8. listopadu 1937

Brno, Stadion – Moravské kvarteto (František Kudláček, Josef Jedlička, Josef Trkan, Josef Křenek). II. abonentní koncert.

26. února 1940

Praha, Smetanova síň Obecního domu – Moravské kvarteto (František Kudláček, Josef Jedlička, Josef Trkan, Josef Křenek), koncert Českého spolku pro komorní hudbu.4

9. května 1940

Brno, Besední dům – Moravské kvarteto (František Kudláček, Josef Jedlička, Josef Trkan, Josef Křenek), Český hudební máj.5


1 Pozvánky na koncert:
▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Klub moravských skladatelů. Lidové noviny, roč. 33 (1925), 8. 11., č. 558, s. 9.
Dnes a zítra. Lidové noviny, roč. 34 (1926), 13. 3., č. 132, s. 10.; též 14. 3., č. 134, s. 10.
Klub moravských skladatelů. Rovnost, roč. 73 (1926), 14. 3., č. 73, s. 4.

   Program koncertu:
1. Václav Kaprál: Smyčcový kvartet č. 1
2. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 1 g moll, op. 21
3. Pavel Haas: Smyčcový kvartet č. 2 „Z Opičích hor“, op. 7

   Referáty z koncertu:
▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Z brněnských koncertů. Lidové noviny, . roč. 3, s. 4 (1926), 18. 3., č. 141, s. 7.
▪ K. S. [=SÁZAVSKÝ, Karel]. Z brněnských koncertů. Moravská orlice, roč. 61 (1926), 18. 3., č. 63, s. [1].
▪ St–. [=STAROSTA, Alois]. Klub moravských skladatelů. Rovnost, roč. 42 (1926), 18. 3., č. 77, s. 2.
▪ A. J. [=JANEČEK, Antonín]. Z hudebního Brna. Československá republika, roč. 247 (1926), 20. 3. 1926, č. 79, s. 6.

2 Pozvánky na koncert:
Dnes a zítra. Lidové noviny, roč. 45 (1937), 6. 11., č. 557, s. 12.; též 7. 11., č. 559, s. 14.

   Program koncertu:
1. Břetislav Bakala
2. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 1 g moll, op. 21
3. Jaroslav Kvapil

   Referáty z koncertu:
▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Moravské kvarteto brněnským autorům. Lidové noviny, roč. 45 (1937), 10. 11., č. 564, s.7.
▪ Abs. [=AMBROS, Emanuel]. Hudba v Brně. Národní listy, roč. 77 (1937), 19. 11., č. 317, s. 5.

3 Oznámení přenosu:
▪ Dnes a zítra. Lidové noviny, roč. 34 (1926), 4. 12., č. 611, s. 5.
▪ Radio. Rovnost, roč. 42 (1926), 4. 12., č. 334, s. 5.

   Program přenosu:
1. Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 „Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty“, JW VII/8
2. Leoš Janáček: Kytice z národních písní moravských, JW XII/1[?]
3. Josef Blatný: Sonáta č. 1 pro housle a klavír, op. 6
4. Vladimír Ambros: Letní večer
5. Josef Nešvera: Starosvětské písničky
6. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 1 g moll, op. 21

4 Pozvánky na koncert:
▪ vl [=?]. Kulturní kronika. Lidové noviny, roč. 48 (1940), 9. 5., č. 231, s. 7.
Dnes a zítra. Lidové noviny, roč. 48 (1940), 24. 2., č.98, s. 11.; též 26. 2., č. 101, s. 5.
▪ jr [=?]. Z kulturních drobností. Národní listy, roč. 80 (1980), 23. 2., č. 52, s. 3

  Program koncertu:
1. Jan Křtitel Vaňhal: Smyčcový kvartet Es dur
2. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 1 gmoll, op. 21
3. Vilém Petrželka: Suita pro smyčcový kvartet, op. 28

  Referáty z koncertu:
▪ KŠ [=ŠROM, Karel]. Koncert Moravského kvarteta v Praze. Lidové noviny, roč. 48 (1940), 28. 2., č. 105, s. 7.
▪ ŠILHAN, Ant[onín]. Z pražských koncertů. Národní listy, roč. 80 (1940), 1. 3., č. 59, s. 3.

5 Pozvánky na koncert:
▪ TSNS. Český hudební máj v Brně. Moravská orlice, roč. 78 (1940), 4. 5., č. 103, s. 2.

   Program koncertu:
1. Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 „Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty“, JW VII/8
2. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 1 g moll, op. 21
3. Vilém Petrželka: Suita pro smyčcový kvartet, op. 28
4. Antonín Dvořák: Smyčcový kvintet č. 3 Es dur, op. 97, B 180

  Referáty z koncertu:
▪ B. Š. [=ŠTĚDROŇ, Bohumír]. Veliký úspěch brněnských skladatelů na koncertě Moravského kvarteta. Lidové noviny, roč. 48 (1940), 11. 5., č. 235, s. 7.
▪ lk. [=KUNDERA, Ludvík]. Komorní koncert Hudebního máje v Brně. Moravská orlice, roč. 78 (1940), 12. 5., č. 110, s. 5.
▪ -šf- [=?]. Český hudební máj v Brně. Národní listy, roč. 80 (1940), 23. 5., č. 136, s. 3.


Dílo zmíněno

▪ Abs. [=AMBROS, Emanuel]. Z brněnských koncertů. Národní listy, roč. 77 (1937), 11. 3., č. 70, s. 5. ▪ SVOBODA, Jiří. Profily skladatelů: Osvald Chlubna. Hudební rozhledy, roč. 5 (1952), 6. 10., č. 15, s. 26. ▪ Pašek, 2016 ▪ Pašek, 2021.

kontakt | © Martin Pašek 2018–