SUITA
pro smyčcový orchestr


opusové číslo

23

datum vzniku

1926

autograf

autograf

opis

opis

dedikace

Vladimíru HelfertoviOrchestrálnímu sdružení v Brně.

datum a místo premiéry

27. června 1928, Brno, rozhlas.1

interpret premiéry

Orchestr Radiojournalu, dir. Jan Janota.

vydání

HM, v roce 1950 cena 60 Kčs.

instrumentace

instrumentace

autor textu

autor textu

části/věty

části

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

3. prosince 1933

Brno, rozhlas – Orchestr brněnské odbočky Radiojournalu, dir. Jan Janota.2

3. dubna 1941

Brno, Besední dům – Orchestrální sdružení, dir. Bohumír Liška (symfonický koncert Orchestrálního sdružení).3


1 Pozvánky k přenosu:
Progamy. Národní listy, roč. 68 (1928), 27. 6.,č. 177, s. 4.

2 Pozvánky k přenosu:
▪ 

   Program přenosu:
1. Josef Bohuslav Foerster: Dvě písně s violou a klavírem, op. 91
2. Karel Boleslav Jirák: Duha
3. Antonín Dvořák: Vodník, op. 107, B 195
4. Zdeněk Fibich: Hakon, op. 30, Hud 293
5. Osvald Chlubna: Suita, op. 23

   Referáty z přenosu:
▪ -ek [=RACEK, Jan]. Z programů Radiojournalu. Lidové noviny, roč. 41 (1933), 9. 12., č. 616, s. 12.

3 Program koncertu:
1. Leoš Janáček: Suita, JW VI/2
2. Antonín Dvořák: Serenáda E dur, op. 22, B 52
3. Osvald Chlubna: Suita, op. 23
4. Václav Kaprál: Tři písně s průvodem smyčců
5. Zdeněk Blažek: Preludium ze Suity pro smyčce

   Referáty z koncertu:
▪ L. F. [FIRKUŠNÝ, Leoš]. Symfonický koncert Orchestrálního sdružení. Moravská orlice, roč. 79 (1941), 5. 4., č. 81, s. 3.


Dílo zmíněno

▪ B. Š. [=ŠTĚDROŇ, Bohumír]. Chlubnův večer v Brně. Lidové noviny, roč. 51 (1943), 10. 10., č. 278, s. 4. ▪ Vohnoutová, s. 130.

kontakt | © Martin Pašek 2018–