SYMFONIE ŽIVOTA A LÁSKY I. DÍL
na slova Otokara Březiny


opusové číslo

24

datum vzniku

19271

autograf

autograf

opis

opis

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

10. května 1931, Brno, divadlo Na hradbách (V. symfonický koncert, první část přenášena rozhlasem).2

interpret premiéry

Orchestr Zemského divadla v Brně,
dir. Zdeněk Chalabala, sólo Stanislav Tauber, recitace Rudolf Walter, voiceband Emila Františka Buriana

vydání

vydání

instrumentace

instrumentace

autor textu

Otokar Březina: Ranní modlitba ze sbírky Svítání na západě, Tajemství bolestiLáska ze sbírky Větry od pólů.

části/věty

části

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Recepce

V. Symfonický koncert orchestru zemského divadla 10. května byl zahájen novinkou brněnského skladatele Osvalda Chlubny Symfonií života a lásky. Inspiraci k tomuto dílu čerpal skladatel z básníka O. Březiny, hledaje v jeho mysticismu uklidnění pro domnělý svůj „pesimismus“. Hudba však jeho pesimistickému tónu mnoho nenasvědčuje, vyznívajíc spíše smířlivě a v závěru dokonce hymnicky. Po stránce skladebné Chlubna utkvívá snad až příliš na určité myšlence a libuje si v nekonečných prodlévách, které mnoho ubírají na dobrém dojmu. Větší soustředěnost byla by dílu spíše prospěla, ze jména když Březinovy verše v podstatě málo přístupné, jen stěží mohou býti posluchači s dostatek postřehnuty ve směsi velikého aparátu orchestrálního. […] Při provedení vystřídali se v pořadu kapelníci Chalabala a Balatka, z nichž každý nastudoval a řídil dvě skladby. Těžká práce čekala zvláště Chalabalu, jenž řídil složitou skladbu Chlubnovu. Celková úroveň provedení byla slušná, aniž se v některém čísle pozvedla na zvláště pozoruhodnou výši. […] Skladatel Chlubna byl posluchači [vůči Mosolovovi, Szymanowskému a Gotovcovi] rovněž favorisován.2


1 Bühne und Musik. Prager Presse, roč. 7 (1927), 2. 9. 1929, č. 241, s. 6.

2 Pozvánky na koncert:
▪ rj [=?]. Z brněnských radiových programů příštího týdne. Lidové noviny, roč. 39 (1931), 9. 5., č. 233, s. 13.

  Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Symfonie života a lásky, op. 24
2. Alexandr Vasiljevič Mosolov: Slévárna, op. 19
3. Karol Szymanowski: Houslový koncert č. 1, op. 35
4. Jakov Gotovac: Symfonické kolo, op. 12

  Referáty z koncertu:
▪ A. J. [=JANEČEK, Antonín]. Brněnské koncerty. Československá republika, roč. 252 (1931), 15. 5., č. 114, s. 5.
▪ V. H. [=HELFERT, Vladimír]. Koncert divadelního orchestru. Index, roč. 3 (1931), 10. 6., č. 5, s. 57.
▪ -k. [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Z brněnských koncertů. Lidové noviny, roč. 39 (1931), 12. 5., č. 238, s. 7.
▪ bz. [=?]. Brněnské koncerty. Moravská orlice, roč. 69 (1931), 17. 5., č. 20, s. [5].


Dílo zmíněno

▪ Bühne und Musik. Prager Presse, roč. 7 (1927), 2. 9. 1929, č. 241, s. 6. (název „Ze života a lásky“). ▪ Bühne und Musik. Prager Presse, roč. 7 (1927), 21. 9. 1929, č. 260, s. 6. ▪ bz. [=?]. Kolem příští operní sezony brněnské. Moravská orlice, roč. 68 (1930), 22. 6., č. 25, s. 4. ▪ Cmíral, 1962. ▪ -k. [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Brněnské symfonické koncerty. Lidové noviny, roč. 38 (1930), 11. 9., č. 458, s. 7. ▪ ČERNUŠÁK, Gracian. Významné životní jubileum. K 60. narozeninám O. Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 6 (1953), č. 11, s. 502. ▪ HLS-II


kontakt | © Martin Pašek 2018–