SMYČCOVÝ KVARTET Č. 2 DO C
pro dvoje housle, violu a viloncello


opusové číslo

26

datum vzniku

12. března – 27. dubna 1928
I. dokončena 22. března 1928
II. započata 8. dubna 1928, dokončena 15. dubna 1928,1 III. přikomponována 12. října 1928,

přepracováno 13. a 14. dubna 1957

autograf

A1: náčrtek partitury II.
A2: čistopis partitury I.
A3: náčrtek úprav I.

opis

PA1: čistopis partů (Jaroslav Kulhánek), ODH MZM, nesign., 15 + 23 + 16 + 15 s.

PA2: čistopis partů (Josef Zeman), MZK,
sign. Mus Rkp 856.177, 15 + 15 + 17 + 17 s.

PA3: čistopis partů („st.“), ODH MZM, nesign, 15 + 15 + 15 + 15 s.

datum a místo premiéry

1. dubna 1929, Brno, rozhlas (matinée ze skladeb Osvalda Chlubny)2

interpret premiéry

Moravské kvarteto (František Kudláček, Josef Jedlička, Josef Trkan, Josef Křenek)

vydání

Party, Praha ČHF 1960, ČHF 456, 8 + 8 + 9 + 8 s.

instrumentace

vn vn va vc

části/věty

1. Con moto, molto dolente
2. Adagio (♪=56)
3. Molto Allegro
4. [attacca] Grave

durata

28' (připsáno na titulní list violového partu v PA1)

nahrávky

Neuskutečněná plánovaná nahrávka v roce 1958.3


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

24. března 1930

Brno, Besední dům – Moravské kvarteto, první koncertní provedení.4

17. února 1935, 11:00

Praha, rozhlas – Ondříčkovo kvarteto (Richard Zika, Jaroslav Pekelský, Vincenc Zahradník, Bedřich Jaroš).5

2. prosince 1936

Brno – Pražské kvarteto (Willibald Schweyda, Herbert Berger, Ladislav Černý, Ivan Večtomov) – (koncert Filharmonické besedy brněnské).6

24. května 1940, 17:25

Praha, rozhlas.7

7. listopadu 1941, 16:45

Praha, rozhlas.8

26. července 1958, 22:50

Praha, rozhlas – Kvarteto města Prahy (Břetislav Novotný, Karel Přibyl, Hubert Šimáček, Zdeněk Koníček) – (Noční koncert české komorní hudby).9

10.? února 1960

Brno – Ostravské kvarteto (Bohumil Malocha, Oldřich Samlík, Rudolf Šrubař, Ivan Měrka) – (Hudební středa).10

9. října 1963, 19:30

Brno, Dům umění – Dvořákovo kvarteto (Stanislav Srp, Jiří Kolář, Jaroslav Ruis, František Pišinger) – (1. hudební středa k 70. narozeninám Osvalda Chlubny).11

29. ledna 1964

Bratislava, Dom SČPS – Dvořákovo kvarteto (Stanislav Srp, Jiří Kolář, Jaroslav Ruis, František Pišinger) – (Komorný koncert zo skladieb skladateľov juhomoravského kraja).12


1 bv [=?]. Nové skladby. Lidové noviny, roč. 36 (1928), 10. 11., č. 571, s. 9.

2 Pozvánky k přenosu:
▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Brněnské rozhlasové premiéry. Lidové noviny, roč. 37 (1929), 30. 3., č 164, s. [12]–13.
Radio. Národní listy, roč. 69 (1929), 30. 3., č. 76, s. 2.; též 31. 3., č. 90, s. 6.

  Program přenosu:
1. Osvald Chlubna: Se smrtí hovoří spící, op. 7
2. Osvald Chlubna: Elegie ztracených lidí, op. 18a
3. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 2 do C, op. 26

3 Viz rozhovor MARČÁK, Boh[umil]. O otáčkách čtvera rozsahu. Rovnost, roč. 73 (1958), 13. 7., č. 166, s. 5.

4 Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 2 do C, op. 26
2. Josef Blatný: Smyčcový kvartet č. 1, op. 7
3. František Suchý: Dechový kvintet, op. 5
4. Pavel Haas: Dechový kvintet, op. 10

  Referáty z koncertu:
▪ RACEK, Jan. Hudba v Brně. Index, roč. 2 (1930), 30. 4., č. 5, s. 34–35.
▪ -k. [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Z brněnských koncertů. Lidové noviny, roč. 38 (1930), 26. 3., č. 155, s. 7.

5 Oznámení přenosu:
Dnes a zítra. Lidové noviny, roč. 43 (1935), 16. 2., č. 85, s. 8.; též 17. 2., č. 87, s. 8.

   Program přenosu:
1. Zdeněk Fibich: Kvintet D dur pro housle, klarinet, lesní roh, violoncello a klavír, op. 42
2. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 2 do C, op. 26

   Referáty z přenosu:
▪ -ek [=RACEK, Jan]. Z programů Radiojournalu. Lidové noviny, roč. 43 (1935), 23. 2., č. 98, s. 13.

6 Program koncertu:
1. Jan Zach: kvartet
2. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 2 do C, op. 26
3. Josef Suk: Smyčcový kvartet č. 1 B dur, op. 11, JSKat 33

   Referáty z koncertu:
▪ lk. [=KUNDERA, Ludvík]. Pražské kvarteto v Brně. Moravská orlice, roč. 74 (1936), 6. 12., č. 284, s. 2.

7 Oznámení přenosu:
Malý oznamovatel. Lidové noviny, roč. 48, (1940) 23. 5., č. 255, s. 10.
Poslechněte si tento týden. Národní listy, roč. 80 (1940), 21. 5., č. 134, s. 4.; též 22. 5., č. 135, s. 4.; 23. 5., č. 136, s. 4.; 24. 5., č. 137, s. 5.

8 Oznámení přenosu:
▪ fp [=?]. Posloucháme od neděle do neděle. Lidové noviny, roč. 49 (1941), 2. 11., č. 560, s. 6.
Rozhlas. Lidové noviny, roč. 49 (1941), 6. 11., č. 568, s. 3.; též 7. 11., č. 569, s. 10.; č. 570, s. 3.

9 Oznámení přenosu:
26. července 1958. Československý rozhlas a televise 25, 1957–1958, č. 30, s. 12.

   Program přenosu:
1. Jan Novák: Variace na téma Bohuslava Martinů pro dva klavíry
2. Bohuslav Martinů: Sonáta pro flétnu a klavír, H. 306
3. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 2 do C, op. 26

10 Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 2 do C, op. 26
2. Béla Bartók: Smyčcový kvartet č. 2 c moll, op.(III) 17, Sz 67, BB 75
3. Zbyněk Přecechtěl: Smyčcový kvartet

   Referáty z koncertu:
▪ HRABAL, F[rantišek]. Hudební středa. Rovnost, roč. 75 (1960), 12. 2., č. 37, s. 4.

11 Pozvánky na koncert:
▪ (ož) [=?]. Hudba soudobých skladatelů. Rovnost, roč. 78 (1963), 5. 10., č.238, s. 3.
Hudební středu. Rovnost, roč. 78 (1963), 6. 10., č.239, s. 7.
▪ (rt) [=?]. Večer Osvalda Chlubny. Rovnost, roč. 78 (1963), 8. 10., č. 240, s. 4.

   Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Preludium, toccata a fuga, op. 37
2. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 2 do C, op. 26
3. Osvald Chlubna: Invence pro sólovou violu, op. 99a
4. Osvald Chlubna: Spí moře v české slze, op. 101
(dle Karafiát, s. 78 – u Preludia, toccaty a fugy chybně uvedeno op. 33)

12 Program koncertu:
1. Josef Berg: Sextet, op. 37
2. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 2 do C, op. 26
3. Alois Piňos: Suita pro housle, violu a violoncello
4. Václav Řehák: Taneční Suita
(dle DkCHK, sign. DkCHK00000155


Dílo zmíněno

▪ SVOBODA, Jiří. Profily skladatelů: Osvald Chlubna. Hudební rozhledy, roč. 5 (1952), 6. 10., č. 15, s. 26.

kontakt | © Martin Pašek 2018–