,

ALLEGRO FEROCE
pro varhany


opusové číslo

32

datum vzniku

1931

autograf

autograf

opis

opis

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

datum a místo

interpret premiéry

interpret

vydání

▪ CHLUBNA, Osvald. Allegro feroce – Passacaglia – Adagio pro sólové varhany. Praha: ČHF, 1971, s. [1]–15. ČHF 3855

instrumentace

org

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

26. října 1959, 19:30

Brno, Stadion – Ladislav Koryčan (5. abonentní koncert JAMU – absolventský koncert L. Koryčana).1

13. dubna 1965

Brno, Stadion – Miloslav Buček (Varhanní koncert konzervatoře Brno – koncert k 50. narozeninám Josefa Černockého).2


1 Pozvánky na koncert:
Malý oznamovatel. Rovnost, roč. 74 (1959), 25. 10., č. 255, s. 7.

  Program koncertu:
1. Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga h moll, BWV 544
2. Georg Friedrich Händel: Varhanní koncert č. 5 F dur, op. 4, HWV 293
3. Max Reger: Chorální fantazie D dur
4. Paul Hindemith: Varhanní sonáta č. 2
5. Osvald Chlubna: Adagio pro varhany, op. 57
6. Osvald Chlubna: Allegro feroce pro varhany, op. 32

  Referáty z koncertu:
▪ (y) [=VYSLOUŽIL, Jiří]. Z brněnských koncertů. Rovnost, roč. 74 (1959), 29. 10., č. 258, s. 4.

2 Program koncertu:
1. Bedřich Antonín Wiedermann: Toccata a fuga f moll
2. Josef Blatný: Sonáta pro varhany
3. František Michálek: Partita
4. Zdeněk Pololáník: Sonáta gaudia (druhá)
5. Osvald Chlubna: Allegro feroce pro varhany, op. 32
6. Petr Eben: Finale
(dle Karafiát, s. 98)


Dílo zmíněno

▪ bv [=VOMÁČKA, Boleslav]. Nové české skladby. Lidové noviny, roč. 39 (1931), 1. 10., č. 490, s. 9.

kontakt | © Martin Pašek 2018–