VESELOHERNÍ PŘEDEHRA


opusové číslo

34

datum vzniku

datum

autograf

autograf

opis

opis

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

19. února 1933, Brno, divadlo Na hradbách (symfonický koncert divadelního orchestru, přenášeno rozhlasem).1

interpret premiéry

orchestr Zemského divadla v Brně, dir. Milan Sachs

vydání

vydání

instrumentace

instrumentace

autor textu

autor textu

části/věty

části

durata

6'

nahrávky

29. 4. 1979, Stadion, Brno
SFB, dir. Miloš Konvalinka
(P) 1980 SUPRAPHON
Nahrávka na Supraphonline


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

27. října 1935

Praha, rozhlas – Orchestr pražského rozhlasu, dir. Otakar Jeremiáš.2

5. ledna 1949, 23:00

Brno, rozhlas – Symfonický orchestr brněnského rozhlasu, dir. František Jílek (Skladatel týdne Osvald Chlubna).3

22. března 1949, 23:00

Brno, rozhlas – Symfonický orchestr brněnského rozhlasu, dir. František Jílek (Noční koncert).4

16. srpna 1949, 23:15

Brno, rozhlas – Symfonický orchestr brněnského rozhlasu, dir. Břetislav Bakala (Noční koncert).5

18. října 1949, 23:00

Brno, rozhlas – Symfonický orchestr brněnského rozhlasu, dir. František Jílek j. h. (Noční koncert).6

6. února 1950, 23:00

Brno, rozhlas – Symfonický orchestr brněnského rozhlasu, dir. František Jílek (Noční koncert z orchestrálních skladeb skladatele týdne Osvalda Chlubny).7

21. března 1950, 23:00

Brno, rozhlas – Symfonický orchestr brněnského rozhlasu, dir. František Jílek j. h. (Noční koncert).8

12. září 1957, 20:00

Brno, Stadion – Státní filharmonie Brno, dir. Otakar Trhlík (koncert pro návětěvníky III. strojírenské výstavy).9

2. prosince 1957, 22:50

Brno, rozhlas – Symfonický orchestr brněnského rozhlasu, dir. František Jílek (Skladatel týdne Osvald Chlubna).10

7. února 1958, 8:35

Brno, rozhlas – Státní filharmonie Brno, dir. Břetislav Bakala / Otakar Trhlík? (Symfonický koncert).11

13. června 1958, 8:30

Brno, rozhlas – Státní filharmonie Brno, dir. Otakar Trhlík (Orchestrální skladby).12

8. srpna 1958, 23:00

Brno, rozhlas – Státní filharmonie Brno, dir. Otakar Trhlík (Noční koncert z děl moravských skladatelů).13

14. října 1959, 11:30

Brno, rozhlas – Státní filharmonie Brno, dir. Otakar Trhlík (Polední koncertní chvilka).14

1. června 1964, 13:15

Rozhlas.15


1 Pozvánky na koncert:
▪ Dnes a zítra. Lidové noviny, roč. 41 (1932), 14. 2., č. 81, s. 6.; též 16. 2., č. 86, s. 4.; 17. 2., č. 87, s. [6]. a 18. 2., č. 89, s. 6.;

  Program koncertu:
1. Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 7 A dur, op. 92
2. Osvald Chlubna: Veseloherní předehra, op. 34
3. Josip Štolcer-Slavenski: Balkanofonie
4. Richard Strauss: Smrt a vykoupení, op. 24

  Referáty z koncertu:
▪ -ek [RACEK, Jan]. Hudba v Brně. Index, roč. 5 (1933), 10. 3., č. 3, s. 31.

2 Program přenosu:
1. Osvald Chlubna: Veseloherní předehra, op. 34
2. Jaroslav Ježek: Koncert pro housle a orchestr
3. Bedřich Smetana: Česká píseň, JB 1:111, T 101

  Referát z přenosu:
▪ -ek [=RACEK, Jan]. Co jsme slyšeli. Lidové noviny, roč. 43 (1935), 2. 11., č. 547, s. 12.

3 Oznámení přenosu:
Rozhlas. Rudé právo, roč. 29–30 (1949), 5. 1., č. 3, s. 3.

   Program přenosu:
1. Osvald Chlubna: Veseloherní předehra, op. 34
2. Osvald Chlubna: Koncert f moll pro violoncello a orchestr, op. 47
3. Osvald Chlubna: Ze strání, hor a lesů, op. 40

   Referáty z přenosu:
▪ jk [=KAPR, Jan?]. Rozhlas. Hudební rozhledy, roč. 1 (1948/49), 25. 3., č. 6–7, s. 152.

4 Náš rozhlas 16, 1949, č. 12, s. 7.

5 Náš rozhlas 16, 1949, č. 33, s. 6.

6 Náš rozhlas 16, 1949, č. 42, s. 7.

7 Oznámení přenosu:
Rozhlas. Rudé právo, roč. 30–31, 5. 2., č. 31, s. [8].
Náš rozhlas 17, 1950, č. 6, s. 4. (uvedeno chybné opusové číslo 37)

   Program přenosu:
Osvald Chlubna: Veseloherní předehra, op. 34
Osvald Chlubna: Z jara, op. 70

8 Oznámení přenosu:
Náš rozhlas 17, 1950, č. 12, s. 6.
Rozhlas. Rudé právo, roč. 30–31, 21. 3., č. 68, s. 5.

9 Oznámení koncertu:
Oznámení. Rovnost, roč. 72 (1957), 8. 9., č. 216, s. 6.

   Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Veseloherní předehra, op. 34
2. Alexandr Konstantinovič Glazunov: Scènes de ballet, op. 52
3. Edvard Hagerup Grieg: Klavírní koncert a moll, op. 16

   Referáty z koncertu:
▪ H. F. [=HRABAL, František]. Koncert Státní filharmonie. Rovnost, roč. 72 (1957), 14. 9., č. 221, s. 4.

10 Oznámení přenosu:
Pondělí 2. prosince 1957. Československý rozhlas a televise roč. 24 (1956–57), 2. 12., č. 49, s. 2.
Kina – divadla – rozhlas. Rovnost, roč. 72 (1957), 1. 12., č. 287, s. [7].
▪ H. F. [=HRABAL, František]. Osvald Chlubna – skladatel týdne. Rovnost, roč. 72 (1957), 3. 12., č. 288, s. 4.

   Program přenosu:
1. Osvald Chlubna: Veseloherní předehra, op. 34
2. Osvald Chlubna: Serenáda pro dechové kvinteto, op. 63
3. Osvald Chlubna: Koncert pro housle a orchestr, op. 75

11 Československý rozhlas a televise 25, 1957–1958, č. 6, s. 10.

12 Československý rozhlas a televise 25, 1957–1958, č. 24, s. 10.

13 Československý rozhlas a televise 25, 1957–1958, č. 32, s. 10.

14 Československý rozhlas a televise 26, 1958–1959, č. 42, s. 6.

15 Oznámení přenosu:
Rozhlas od 1. do 7. června. Rudé právo, roč. 44–45 (1964), 31. 5., č. 150, s. [4].; též 1. 6., č. 151, s. [4].

   Program přenosu:
1. Osvald Chlubna: Veseloherní předehra, op. 34
2. Gustav Mahler: Písně potulného tovaryše
3. Richard Strauss: Macbeth, op. 23


Dílo zmíněno

▪ ČERNUŠÁK, Gracian. Významné životní jubileum. K 60. narozeninám O. Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 6 (1953), č. 11, s. 502.

kontakt | © Martin Pašek 2018–