SMYČCOVÝ KVARTET Č. 3 Es dur
pro dvoje housle, violu a violoncello


opusové číslo

35

datum vzniku

duben/květen?–červen 1933

I. dok. 25. května
II. dok. 4. května
III. dok. 20. června
IV. dok. 5. června

autograf

ODH MZM, nesign. (partitura)

opis

ODH MZM, nesign. (partitura, Josef Zeman?)

dedikace

„Dr. Vl.[adimíru] H.[elfertovi] k uzdravení.“ (autograf partitury)

datum a místo premiéry

19. září 1933, Besední dům (III. abonentní koncert Filharmonické besedy)1

interpret premiéry

Moravské kvarteto (František Kudláček, Josef Jedlička, Josef Trkan, Josef Křenek)

vydání

III. Quartetto Mi maggiore: per due violini, viola e violoncello: op. 35: partitura e parti. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963.

instrumentace

vn I, II, va, vc

části/věty

I. Grave
II. Con moto, scherzando
III. Adagio
IV. Presto

durata

durata


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Jest formou v zásadě čtyřvětý, ale téma Grave-Adagio jej dělí na dva díly a má volnou klasickou formu. Má sice v Grave a Allegru con briu výraz chmurný, ba bázeň a zoufalou trýzeň hrozivé katastrofy, ale v dalších větách Con moto scherzando již veselost, v Adagiu skoro lyrickou oddanost a v Prestu rozpustilost nespoutané radosti. A proto jest založen více absolutně polyharmonicky než náladou.“ (autograf partitury)


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

19. února 1934, 20.00

Olomouc, sál důstojnického kasina, Masarykovy kasárny – Moravské kvarteto.2

13. března 1935, 19.30

Brno, Besední dům – Pražské kvarteto (Wilibald Schweyda, Herbert Berger, Ladislav Černý, Ivan Večtomov) – (II. abonentní komorní koncert Filharmonické besedy).3

15. prosince 1936

Praha, Umělecká beseda – Pražské kvarteto (Wilibald Schweyda, Herbert Berger, Ladislav Černý, Ivan Večtomov) – (Besední úterek).4

18. května 1958, 10:30

Praha, Galerie Zbraslav – Československé kvarteto (Josef Peška, František Vohanka, Jaroslav Svoboda, Jaroslav Háša) – (komorní koncert v rámci Pražského jara).5

24. září 1958

Brno, Procházkova síň Domu umění – Československé kvarteto (Josef Peška, František Vohanka, Jaroslav Svoboda, Jaroslav Háša) – (I. hudební středa k 65. narozeninám Osvalda Chlubny).6


1 Pozvánky na koncert:
Dnes a zítra. Lidové noviny, roč. 41 (1933), 15. 9., č. 463, s. 5.

  Program koncertu:
1. César Franck: Smyčcový kvartet D dur
2. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 3 Es dur, op. 35
3. Petr Iljič Čajkovskij: Smyčcový kvartet č. 1 D dur, op. 11

   Referáty z koncertu:
▪ -ek [RACEK, Jan]. Hudba v Brně. Index, roč. 5 (1933), 10. 10., č. 10, s. 100.
▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Moravské kvarteto. Lidové noviny, roč. 41 (1933), 21. 9., č. 474, s. 9.
▪ -rf- [=?]. Z brněnských koncertů. Národní listy ,roč. 73 (1933), 23. 9., č. , s. 5.

2 Pozvánky na koncert:
Dnes a zítra. Lidové noviny, roč. 42 (1934), 17. 2., č. 86, s. 12.

  Program koncertu:
1. Max Reger
2. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 3 Es dur, op. 35
3. Antonín Dvořák: kvintet

3 Pozvánky na koncert:
Dnes a zítra. Lidové noviny, roč. 43 (1935), 12. 3., č. 129, s. 8.

  Program koncertu:
1. Johannes Brahms: Smyčcový kvartet č. 2 a moll, op. 51
2. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 3 Es dur, op. 35
3. Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 14 As dur, op. 105

   Referáty z koncertu:
▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Pražské kvarteto. Lidové noviny, roč. 43 (1935), 29. 3., č. 161, s. 9.
▪ PH [=HAAS, Pavel]. Koncerty v Brně. Národní listy, roč. 75 (1935), 7. 4., č. 97, s. 11.

4 Program koncertu:
1. Jan Zach
2. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 3 Es dur, op. 35
3. Jan Václav Antonín Stamitz

   Referáty z koncertu:
▪ BV [=VOMÁČKA, Boleslav]. Na besedním úterku. Lidové noviny, roč. 44 (1936), 17. 12., č. 631, s. 9.

5 Program koncertu:
1. Sergej Prokofjev: Smyčcový kvartet č. 2 F dur „Kabardinský“, op. 92
2. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 3 Es dur, op. 35
3. Benjamin Britten: Smyčcový kvartet č. 2 C dur, op. 36

   Referáty z koncertu:
▪ J. C. [=?]. Bulharský orchestr a další hosté. Rudé právo, roč. 38 (1958), 21. 5., č. 139, s. 3.
▪ SÁDLO, Karel Pravoslav. Osm komorních koncertů. Hudební rozhledy, roč. 11 (1958), č. 12, s. 513.

6 Pozvánky na koncert:
Malá kronika. Rovnost, roč. 73 (1958), 20. 9., č. 225, s. 4.

   Program koncertu:
Jiří Vysloužil: slavnostní projev
1. Osvald Chlubna: Serenáda pro dechové kvinteto, op. 63
2. Osvald Chlubna: Sonáta pro violoncello a klavír, op. 69
3. Osvald Chlubna: Požehnané jaro, op. 89b
4. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 3 Es dur, op. 35

   Referáty z koncertu:
▪ HRABAL, F[rantišek]. Na počest 65. narozenin Osvalda Chlubny. Rovnost, roč. 73 (1958), 26. 9., č. 230, s. 3.
▪ ČERNOHORSKÁ, Milena. Komorní trvorba Osvalda Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 11 (1958), č. 20, s. 848.


Dílo zmíněno

▪ Festival.cz ▪ M. V. [=?]. Koncerty Černého kvarteta. Lidové noviny, roč. 51 (1943), 10. 9., č. 248, s. 4. ▪ ČERNUŠÁK, Gracian. Významné životní jubileum. K 60. narozeninám O. Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 6 (1953), č. 11, s. 502.

kontakt | © Martin Pašek 2018–