PRELUDIUM, TOCCATA A FUGA
pro klavír


opusové číslo

37

datum vzniku

datum

autograf

autograf

opis

opis

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

datum a místo

interpret premiéry

interpret

vydání

vydání

instrumentace

instrumentace

autor textu

autor textu

části/věty

části

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Skladba měla být provedena na V. abonentním koncertu Umělecké Besedy v Praze v únoru 1943. Kvůli onemocnění klavíristy Zdeňka Jílka muselo dojít ke změně programu.1


Provádění

15. dubna 1936

Wien, Grosser Ehrbarsaal – František Schäfer.2

16. prosince 1938, 17.30

Brno, rozhlas.3

16. listopadu 1939

Brno, aula Masarykovy university – Jaroslav Svoboda (III. řádný koncert KMS).4

květen? 1941

Plzeň – Oldřich Filipovský (koncert Plzeňského hudebního kruhu).5

8. října 1943

Brno, Besední dům – Ludvík Kundera (I. řádný koncert KMS ze skladeb Osvalda Chlubny k jeho 50. narozeninám, Chlubna přítomen).6

4. ledna 1944

Přerov – Ludvík Kundera (Přerovský hudební úterek)7

5. ledna 1949, 16.55

Brno, rozhlas – Vilém Vaňura (Skladatel týdne Osvald Chlubna).8

18. února 1959

Brno – Jan Erml – (9. hudební středa SČS).9

14. srpna 1959, 16.00

Brno, rozhlas (Z komorní tvorby brněnských skladatelů).10

19. července 1963, 23:00

Brno, rozhlas – Jan Erml (Z díla Osvalda Chlubny k 70. skladatelovým narozeninám).11

9. října 1963, 19:30

Brno, Dům umění – Věra Lejsková? (1. hudební středa k 70. narozeninám Osvalda Chlubny ).12


1 stál [=DOSTÁL, Josef]. Moravská hudba v abonentním koncertě Umělecké Besedy v Praze. Lidové noviny, roč. 51 (1943, 12. 2, č. 41, s. 4.

2 Pozvánky na koncert:
▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Moravští skladatelé ve Vídni. Lidové noviny, roč. 44 (1936), 8. 2., č. 69, s. 9.

  Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Preludium, toccata a fuga, op. 37
2. Jaroslav Kvapil: Písně pro vyšší hlas
3. Josef Konout: Malá suita
4. Vilém Petrželka: Sonáta pro housle a klavír, op. 29
5. Stanislav Goldbach: Latinská čtvrť v Paříži, op. 3
6. Jan Kunc: Tři písně s průvodem klavíru na slova Marie Calmy
7. Václav Kaprál: III. sonáta pro klavír

  Referáty z koncertu:
▪ FELHER, Rudolf. Večer moravských skladatelů ve Vídni. Lidové noviny, roč. 44 (1936), 18. 4., č. 197, s. 9.
▪ rk. [=?]. České umění ve Vídni. Národní listy, roč. 76 (1936), 17. 4., č. 106, s. 5.

3 Oznámení přenosu:
Dnes a zítra. Lidové noviny, roč. 46 (1938), 15. 12., č. 631, s. 3.; též 16. 12., č. 633, s. 4.
Rozhlas. Národní listy, roč. 78 (1938), 16. 12., č. 345, s. 4.

4 Program koncertu:
1. František Vrána: II. smyčcový kvartet
2. František Schäfer: Klavírní etudy
3. Osvald Chlubna: Preludium, toccata a fuga, op. 37
4. Vítězslava Kaprálová: Dubnová preludia
5. František Brož: Boží zahrada
6. České a moravské tance
7. Jan Kunc: Sny o štěstí

  Referáty z koncertu:
▪ B. Š. [=ŠTĚDROŇ, Bohumír]. Nová česká hudba. Lidové noviny, roč. 47 (1939), 18. 11., č. 579, s. 7.

5 Program koncertu:
1. Josef Suk: O přátelství, op. 36, JSKat 75
2. Josef Suk: Ukolébavka z op. 33, JSKat 68a
3. Osvald Chlubna: Preludium, toccata a fuga, op. 37
4. Jaroslav Křička: Severní noci, op. 14
5. Karel Boleslav Jirák: Sonáta pro housle a klavír, op. 20

  Refereáty z koncertu:
Večer Plzeňského hudebního kruhu. Lidové noviny, roč. 49 (1941), 10. 5., č. 235, s. 7.

6 Pozvánky na koncert:
Dnes a zítra. Lidové noviny, roč. 51 (1943), 6. 10., č. 274, s. 4.; též 7. 10., č. 275, s. 4.; 8. 10., č. 276, s. 4.

   Program koncertu:
proslov Jana Kunce
1. Osvald Chlubna: Nokturna, op. 36
2. Osvald Chlubna: Tři preludia, op. 42
3. Osvald Chlubna: Písničky života, op. 38
4. Osvald Chlubna: Sladké žalmy, op. 54
5. Osvald Chlubna: Preludium, toccata a fuga, op. 37
6. Osvald Chlubna: Koncert f moll pro violoncello a orchestr, op. 47 (dvě části s klavírem)

   Referáty z koncertu:
▪ B. Š. [=ŠTĚDROŇ, Bohumír]. Chlubnův večer v Brně. Lidové noviny, roč. 51 (1943), 10. 10., č. 278, s. 4.

7 Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Preludium, toccata a fuga, op. 37
2. Theodor Schaefer: Romantické skladby, op. 7
3. Zdeněk Blažek: Malá klavírní suita, op. 21
4. Jaroslav Kvapil: Polka
5. Miloš Vignati: Odzemek
6. Vítězslav Novák: Somnáta eroica, op. 24

   Referáty z koncertu:
fk [=?]. Přerovský hudební úterek. Lidové noviny, roč. 52 (1944), 8. 1., č. 7, s. 4.

8 Náš rozhlas 16, 1949, č. 1, s. 9.

9 Pozvánky na koncert:
▪ (rt) [=?]. Malá kronika. Rovnost, roč. 74 (1959), 17. 2., č. 41, s. 4.

   Program koncertu:
1. Josef Blatný: Suita, op. 26
2. Osvald Chlubna: preludium, toccata a fuga, op. 37
3. Osvald Chlubna: Tři preludia, op. 42
4. Jaroslav Kvapil: VI. smyščcový kvartet
5. Vilém Petrželka: Divertimento pro dechové kvinteto, op. 39

   Referáty z koncertu:
▪ HRABAL, F[rantišek]. Koncert Státní filharmonie. Rovnost, roč. 74 (1959), 22. 2., č. 46, s. 4.

10 Československý rozhlas a televise 26, 1958–1959, č. 33, s. 10.

11 Oznámení přenosu:
Pátek 19. července 1963. Československý rozhlas a televise, roč. 30 (1962/63), 15. 7., č. 29, s. 12.
Rozhlas – televize – kina. Rovnost, roč. 78 (1963), 19. 7., č. 171, s. 6.
Rozhlas od 15. do 21. července. Rudé právo, roč. 43–44 (1963), 14. 7., č. 192, s. [6]; též 19. 7., č. 197, s. [6]..

   Program přenosu:
1. Osvald Chlubna: Brněnské kašny a fontány, op. 86
2. Osvald Chlubna: Preludium, toccata a fuga pro klavír, op. 37
3. Osvald Chlubna: Portály a fresky brněnské, op. 100

12 Pozvánky na koncert:
▪ (ož) [=?]. Hudba soudobých skladatelů. Rovnost, roč. 78 (1963), 5. 10., č.238, s. 3.
Hudební středu. Rovnost, roč. 78 (1963), 6. 10., č.239, s. 7.
Hudba soudobých skladatelů. Rovnost, roč. 78 (1963), 5. 10., č.238, s. 3.
▪ (rt) [=?].Večer Osvalda Chlubny. Rovnost, roč. 78 (1963), 8. 10., č.240, s. 4.

   Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Preludium, toccata a fuga, op. 37
2. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 2 do C, op. 26
3. Osvald Chlubna: Invence pro sólovou violu, op. 99a
4. Osvald Chlubna: Spí moře v české slze, op. 101
(dle Karafiát, s. 78 – u Preludia, toccaty a fugy chybně uvedeno op. 33)


Dílo zmíněno

▪ Vohnoutová, s. 153, 165, 180. ▪ SVOBODA, Jiří. Profily skladatelů: Osvald Chlubna. Hudební rozhledy, roč. 5 (1952), 6. 10., č. 15, s. 26.

kontakt | © Martin Pašek 2018–