SBORY


opusové číslo

39

datum vzniku

datum

autograf

autograf

opis

opis

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

II. 10. března 1935, sál Typos (slavnostní akademie k 1 050. výročí smrti sv. Metoděje).1
III. 22. září 1937, Brno, Lažanské náměstí (tryzna za prezidenta Masaryka).2.

interpret premiéry

II. OPUS, dir. Vilém Steinman, sólo Marie Hloušková
III. OPUS, dir. Vilém Steinman.

vydání

vydání

instrumentace

instrumentace

autor textu

I. Vítězslav Nezval
III. Vítězslav Nezval

části/věty

I. Prosba
II. Hymnus cyrilometodějský
III. TGM

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

28. prosince 1935

Prosba – Praha, PSMU, dir. Eugen Třasoň / Jan Šoupal.3

19. října 1937

TGM – Brno, aula právnické fakulty Masarykovy university – OPUS, dir. Vilém Steinman (tryzna Masarykovy university)4

14. prosince 1937

TGM – Brno, Stadion – OPUS, dir. Vilém Steinman (čtvrtstoletí Moravského kola spisovatelů)5


1 Pozvánka k akademii:
▪ Ze světa kulturního. Lidové noviny, roč. 43 (1935), 7. 3., č. 121, s. 2.
▪ Dnes a zítra. Lidové noviny, roč. 43 (1935), 9. 3., č. 124, s. 8.

  Referát z akademie:
▪ ne [=?]. O významu sv. Metoděje. Lidové noviny, roč. 43 (1935), 12. 3., č. 129, s. 9.

2 Oznámení tryzny:
▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Smutné zpěvy. Lidové noviny, roč. 45 (1937), 17. 9., č. 468, s. 9.
▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Nový sbor na Nezvalovy verše. Lidové noviny, roč. 45 (1937), 18. 9., č. 470, s. 9.

  Program tryzny:
1. [kvarteto lesních rohů]
2. Osvald Chlubna: TGM, op. 39 č. 3
3. Rudolf Spazier: projev
4. Johann Sebastian Bach: Wenn ich einmal soll scheiden z BWV 62
5. státní hymna

  Referáty z tryzny:
▪ rf [=?]. Tryzna Brňanů. Lidové noviny, roč. 45 (1937), 23. 9., č. 479, s. 4.
▪ rf [=?]. Tryzna v Brně. Lidové noviny, roč. 45 (1937), 23. 9., č. 480, s. 1–2.
▪ č? [=?]. Brno památce T. G. Masaryka. Moravská orlice, roč. 75 (1937), 23. 9., č. 225, s. [2].

3 Pozvánky na koncert:
Koncerty. Národní listy, roč. 75 (1935), 19. 12., č. 347, s. 4.

  Program koncertu:
Vítězslav Novák: Vzdory
František Míťa Hradil: Sobotěnka ide
Jan Šoupal: Čižmičky moje
Rudolf Wünsch: Muzika hrála
Boleslav Vomáčka: Pijácká
Osvald Chlubna: Prosba
Ferdinand Vach: Nezachoď
Bedřich Smetana
Josef Suk
Leoš Janáček
Otakar? Zich
Otakar Ostrčil
Pavel Křížkovský

  Referáty z koncertu:
▪ uhl [=?]. Moravští učitelé-pěvci. Národní listy, roč. 75 (1935), 31. 12., č. 358, s. 2.

4 Program tryzny:
1. Osvald Chlubna: TGM, op. 39 č. 3
2. Josef Podpěra: úvodní řeč rektora
3. Zdeněk Blažek: hudební mezihra
4. Arnošt Bláha: slavnostní projev
5. Emil Axman: Otci
6. J. Holátko: projev zástupce studentstva

  Referáty z tryzny:
▪ dj [=?]. Tryzna Masarykovy university. Lidové noviny, roč. 45 (1937), 20. 10., č. 528, s. 4.
▪ rp [=?]. Smuteční tryzna za presidenta Masaryka v Brně. Národní listy, roč. 77 (1937), 21. 10., č. 289, s. 5.

5 Pozvánky na oslavy:
▪ -zb- [=?]. Pětadvacetileté trvání moravské spisovatelské organisace. Národní listy, roč. 77 (1937), 10. 12., č. 338, s. 5.

  Program oslav:
1. Jaroslav Marcha: proslov předsedy
2. Rajmund Habřina: přednáška o dějinách Kola
3. Viktor Kamil Jeřábek: vzpomínky na počátky Kola
4. Rudolf Walter: recitace z díla Otokara Březiny a Petra Bezruče
5. Osvald Chlubna: TGM, op. 39 č. 3
6. Leoš Janáček: Maryčka Magdónova, JW IV/35
7. Josef Nešvera: Moravě

  Referáty z oslav:
▪ vl [=?]. Čtvrtstoletí Moravského kola spisovatelů. Lidové noviny, roč. 45 (1937), 15. 12., č. 629, s. 2.
▪ ?. 25 let Moravského kola spisovatelů. Moravská orlice, roč. 75 (1937), 15. 12., č. 295, s. [4].


Dílo zmíněno

▪ bv [=VOMÁČKA, Boleslav]. Nové práce moravských skladatelů. Lidové noviny, roč. 42 (1934), 12. 10., č. 513, s. 7.

kontakt | © Martin Pašek 2018–