ZE STRÁNÍ, HOR A LESŮ


opusové číslo

40

datum vzniku

datum

autograf

autograf

opis

opis

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

6. února 1935, Brno.1

interpret premiéry

Orchestr Národního divadla v Brně, dir. Milan Sachs.

vydání

vydání

instrumentace

instrumentace

autor textu

autor textu

části/věty

části

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Skladatel za symfonii obdržel druhou cenu (5 000 Kč) Smetanovy jubilejní nadace (1935).2


Provádění

22. července 1943, 21:00

Praha, rozhlas – Česká filharmonie, dir. ?.3

5. ledna 1949, 23:00

Brno, rozhlas – Symfonický orchestr brněnského rozhlasu, dir. František Jílek (Skladatel týdne Osvald Chlubna).4

19. dubna 1949, 23:00

Brno, rozhlas – Brněnský rozhlasový orchestr, dir. František Jílek (Noční koncert).5

6. února 1950, 23:00

Brno, rozhlas – Brněnský rozhlasový orchestr, dir. František Jílek (Noční koncert z orchestrálních skladeb skladatele týdne Osvalda Chlubny).6

19. července 1962, 22:50

Brno?, rozhlas (Z díla brněnských skladatelů).7

13. a 14. března 1969

Brno, Stadion – Státní filharmonie Brno, dir. Otakar Trhlík (5. abonentní koncert SFB, hlavní cyklus).8


1 Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Ze strání, hor a lesů, op. 40
2. Václav Kaprál: Uspávanky
3. Josef Suk: Praga, op. 26, JSKat 54
4. Krešimir Baranović: lidová ouvertura
5. Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 3 Es dur „Eroica“, op. 55

  Referáty z koncertu:
▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Z brněnských koncertů. Lidové noviny, roč. 43 (1935 8. 2., č. 70, s. 9.

2 O ceně:
▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Smetanova jubilejní nadace v Brně. Lidové noviny, roč. 43 (1935), 1. 1., č. 1, s. 9.
Smetana-Preis für Ot. Ostrčil und O. Chlubna. Prager Presse, roč. 15 (1935), 1. 1. 1935, č. 1, s. 8.

3 Program přenosu:
1. Josef Bohuslav Foerster: Koncert č. 1 pro housle a orchestr c moll, op. 88
2. Osvald Chlubna: Ze strání hor a lesů, op. 40
3. Bedřich Smetana: ?

4 Oznámení přenosu:
Rozhlas. Rudé právo, roč. 29–30 (1949), 5. 1., č. 3, s. 3.

   Program přenosu:
1. Osvald Chlubna: Veseloherní předehra, op. 34
2. Osvald Chlubna: Koncert f moll pro violoncello a orchestr, op. 47
3. Osvald Chlubna: Ze strání, hor a lesů, op. 40

   Referáty z přenosu:
▪ jk [=KAPR, Jan?]. Rozhlas. Hudební rozhledy, roč. 1 (1948/49), 25. 3., č. 6–7, s. 152.

5 Náš rozhlas, roč. 16 (1949), č. 16, s. 7.

6 Náš rozhlas, roč. 17 (1950), č. 6, s. 4.

7 Oznámení přenosu:
Rozhlas. Rudé právo, roč. 42–43 (1962), 19. 7., č. 197, s. [4].

   Program přenosu:
1. Zdeněk Pololáník: Symfonieta
2. Zdeněk Blažek: Rodnému kraji
3. Osvald Chlubna: Ze strání, hor a lesů, op. 40
viz též POLOLÁNÍK, Zdeněk – CHLUBNA, Osvald – BLAŽEK, Zdeněk. Brněnští skladatelé: průvodní slova skladatelů (čtou autoři) [strojopis]. Brno: Československý rozhlas, 1962. MZK, sign. X2-0499.315.

8 Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Ze strání, hor a lesů, op. 40
2. Anton Heiller: Varhanní koncert
3. Hector Berlioz: Fantastická symfonie, op. 14
(dle Karafiát, s. 138)

   Referát z koncertu:
▪ jb [=BENEŠ, Jiří?]. Filharmonie převážně současná. Rovnost, roč. 84 (1969), 19. 3., č. 66, s. 5.


Dílo zmíněno

▪ bv [=VOMÁČKA, Boleslav]. Nové práce moravských skladatelů. Lidové noviny, roč. 42 (1934), 12. 10., č. 513, s. 7. ▪ Premiéry brněnského divadla v únoru. Národní listy, roč. 75 (1935), 24. 1., č. 17, s. 4. ▪ ČERNUŠÁK, Gracian. Významné životní jubileum. K 60. narozeninám O. Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 6 (1953), č. 11, s. 502.

kontakt | © Martin Pašek 2018–