TŘI PRELUDIA
pro klavír


opusové číslo

42

datum vzniku

datum

autograf

autograf

opis

opis

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

14. prosince 1936, Brno, aula filosofické fakulty Masarykovy university (II. řádný koncert KMS).1

interpret premiéry

Ludvík Kundera

vydání

vydání

instrumentace

instrumentace

autor textu

autor textu

části/věty

části

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

17. prosince 1936

Praha, sál Francouzského ústavu – Ludvík Kundera (Koncert Přítomnosti, skladatelé přítomni).2

24. dubna 1941

Brno, Besední dům (hlaholna) – Ludvík Kundera (III. řádný koncert KMS).3

8. října 1943

Brno, Besední dům – Vilém Vaňura (I. řádný koncert KMS ze skladeb Osvalda Chlubny k jeho 50. narozeninám, Chlubna přítomen).4

18. února 1959

Brno – Jan Erml – (9. hudební středa SČS).5

10. července 1959, 16:00

Brno, rozhlas – Jan Erml (Česká komorní hudba).6

13. října 1968, 10:30

Brno, foyer Janáčkova divadla – Jaroslav Smýkal (Matiné k 75. narozeninám Osvalda Chlubny).7


1 Program koncertu:
1. Emil Hlobil: Sonatina pro housle a klavír, op. 13
2. Ferdinand Vach: Dvě balady pro housle a klavír
3. Karel Konvalinka: Dvě písně pro střední hlas a klavír, op. 34
4. Osvald Chlubna: Tři preludia, op. 42
5. Vladimír Polívka: Křídla
6. František Vrána: Preludium a passacaglia pro klavír
7. František Pícha: Trio quasi una fantasia, op. 21

Původně měly být uvedeny kvartety Zdeňka Kaňáka a Stanislavsa Goldbacha, kvůli nemoci dvou členů Moravského kvarteta však musel být program na poslední chvíli změněn.

  Referáty z koncertu:
▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Klub moravských skladatelů. Lidové noviny, roč. 44 (1936), 16. 12., č. 629, s. 10.
▪ mf. [=?]. Koncert Klubu moravských skladatelů. Moravská orlice, roč. 74 (1936), 17. 12., č. 293, s. 4.
▪ Abs. [=AMBROS, Emanuel]. Hudba v Brně. Národní listy, roč. 76 (1936), 18. 12., č. 346, s. 5.

2 Program koncertu:
1. Jan Kunc: Tři písně
2. Leoš Janáček: 1. X. 1905 (Z ulice dne 1. října 1905), JW VIII/19
3. Josef Kohout: Malá klavírní suita
4. Osvald Chlubna: Tři preludia, op. 42
5. Theodor Schaefer: Klavírní skladby
6. Pavel Haas: Suita, op. 13, PS VII/17
7. Jaroslav Kvapil: Písně pro vyšší hlas
8. Václav Kaprál: Fantasie a Sonatina
9. Vítězslava Kaprálová: Jablko s klína

  Referáty z koncertu:
▪ fb [=?]. Koncert novinek moravských skladatelů. Lidové noviny, roč. 44 (1936), 19. 12., č. 635, s. 9.
▪ -uhl- [=?]. Pražské koncerty. Národní listy, roč. 76 (1936), 19. 12., č. 347, s. 5.

3 Program koncertu:
1. Josef Černík: Chvilkové nálady
2. Karel Konvalinka: Malá klavírní suita
3. Josef Kohout: Milenci
4. Osvald Chlubna: Tři preludia, op. 42
5. Jaroslav Kvapil: III. houslová sonáta s doprovodem klavíru
6. Vítězslava Kaprálová: Navždy
7. Břetislav Bakala: Fantasie pro smyčcový kvartet

   Referáty z koncertu:
▪ B. Š. [=ŠTĚDROŇ, Bohumír]. Koncert moravských skladatelů. Lidové noviny, roč. 49 (1941), 27. 4., č. 213, s. 10. (nezmíněna Chlubnova preludia)
▪ B. Š. [=ŠTĚDROŇ, Bohumír]. Ke koncertu Klubu moravských skladatelů. Lidové noviny, roč. 49 (1941), 29. 4., č. 216, s. 7.

4 Pozvánky na koncert:
Dnes a zítra. Lidové noviny, roč. 51 (1943), 6. 10., č. 274, s. 4.; též 7. 10., č. 275, s. 4.; 8. 10., č. 276, s. 4.

   Program koncertu:
proslov Jana Kunce
1. Osvald Chlubna: Nokturna, op. 36
2. Osvald Chlubna: Tři preludia, op. 42
3. Osvald Chlubna: Písničky života, op. 38
4. Osvald Chlubna: Sladké žalmy, op. 54
5. Osvald Chlubna: Preludium, toccata a fuga, op. 37
6. Osvald Chlubna: Koncert f moll pro violoncello a orchestr, op. 47 (dvě části s klavírem)

   Referáty z koncertu:
▪ B. Š. [=ŠTĚDROŇ, Bohumír]. Chlubnův večer v Brně. Lidové noviny, roč. 51 (1943), 10. 10., č. 278, s. 4.

5 Pozvánky na koncert:
▪ (rt) [=?]. Malá kronika. Rovnost, roč. 74 (1959), 17. 2., č. 41, s. 4.

   Program koncertu:
1. Josef Blatný: Suita, op. 26
2. Osvald Chlubna: preludium, toccata a fuga, op. 37
3. Osvald Chlubna: Tři preludia, op. 42
4. Jaroslav Kvapil: VI. smyščcový kvartet
5. Vilém Petrželka: Divertimento pro dechové kvinteto, op. 39

   Referáty z koncertu:
▪ HRABAL, F[rantišek]. Koncert Státní filharmonie. Rovnost, roč. 74 (1959), 22. 2., č. 46, s. 4.

6 Československý rozhlas a televise 26, 1958–1959, č. 28, s. 10.

7 Pozvánky na koncert:
Služba čtenářům. Rovnost, roč. 83 (1968), 12. 10., č. 266, s. 4.

   Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Tři preludia pro klavír, op. 42
2. Osvald Chlubna: Preludium a passacaglia pro sólové violoncello, op. 99b
3. Osvald Chlubna: Toccata pro sólové violoncello, op. 99c
4. Osvlad Chlubna: Jen jedenkrát, op. 109
5. Osvald Chlubna: Sonáta pro housle a klavír, op. 66
6. Osvald Chlubna: Smyčcový kvartet č. 4 in As „É morta“, op. 103
(dle Karafiát, s. 130–131)


Dílo zmíněno

▪ Vohnoutová, s. 171, 180. ▪ -uhl- [=?]. Nové hudebniny. Národní listy, roč. 78 (1938), 5. 3., č. 63, s. 5.

kontakt | © Martin Pašek 2018–