DECHOVÝ KVINTET
pro flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh a fagot


opusové číslo

45

datum vzniku

datum

autograf

autograf

opis

opis

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

19. ledna 1937, Praha, sál Musea Bedřicha Smetany (III. abonentní koncert Pražského dechového kvinteta).1

interpret premiéry

Moravské dechové kvinteto (Hynek Kašlík, František Suchý, Karel Holub, Jaroslav Vémola, Josef Jakubec)

vydání

vydání

instrumentace

fl – ob – cl in B – hn – fg

části/věty

části

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

23. února 1937

Brno, aula Masarykovy university – Moravské dechové kvinteto (Hynek Kašlík, František Suchý, Karel Holub, Jaroslav Vémola, Josef Jakubec) – (III. abonentní koncert Moravského dechového kvinteta).2

5. května 1947, 19:30

Brno, Besední dům – Moravské dechové kvinteto (Hynek Kašlík, František Suchý, Karel Holub, Jaroslav Vémola, Josef Jakubec) – (VIII. abonentní koncert KMS).3


1 Pozvánky na koncert:
Kulturní zrcadlo. Národní listy, roč. 77 (1937), 15. 1., č. 15, s. 2.

  Program koncertu:
1. Iša Krejčí: Ohlasy písní českých
2. Antonín Rejcha: Dechový kvintet D dur, op. 91 č. 3
3. Osvald Chlubna: Dechový kvintet, op. 45
4. Vojtěch Jírovec: Kasace

  Referáty z koncertu:
▪ fb [=?]. Pražské koncerty. Lidové noviny, roč. 45 (1937), 21. 1., č. 36, s. 9.
▪ -uhl- Pražské koncerty. Národní listy, roč. 77 (1937), 22. 1., č. 22, s. 5.

2 Program koncertu:
1. Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento
2. Osvald Chlubna: Dechový kvintet, op. 45
3. Albert Roussel
4. Bohuslav Martinů: Sextet, H 174

   Referáty z koncertu:
▪ lk. [=KUNDERA, Ludvík]. Koncert Moravského dechového kvinteta. Moravská orlice, roč. 75 (1937), 25. 2., č. 48, s. 2.
▪ Abs. [=AMBROS, Emanuel]. Z brněnských koncertů. Národní listy, roč. 77 (1937), 26. 2., č. 57, s. 5.

3 Pozvánky na koncert:
▪ Dnes a zítra. Svobodné noviny, roč. 3 (1947), 1. 5., č. 102, s. 14.

   Program koncertu:
Gracian Černušák: úvodní proslov
1. Vilém Petrželka: Divertimento pro dechový kvintet, op. 39
2. Jaroslav Kvapil: Pastorální suita pro klarinet a klavír
3. Osvald Chlubna: Dechový kvintet, op. 45
4. Sergej Prokofjev: Kvintet pro hoboj, klarinet, housle, violu a kontrabas, op. 39
5. Bohuslav Martinů: Suita z baletu Kuchyňská revue

   Referáty z koncertu:
▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Klub moravských skladatelů. Svobodné noviny, roč. 3 (1947), 7. 5., č. 106, s. 5.
Koncert KMS. Rovnost, roč. 63 (1947), 7. 5., č. 106, s. 3.

Dílo zmíněno

▪ Smetáček ▪ Vohnoutová, s. 187.

kontakt | © Martin Pašek 2018–