KONCERT F MOLL
pro violoncello a orchestr


opusové číslo

47

datum vzniku

4. 11. 1937 – 10. 9. 1938

I. 4. 11. – 23. 11. 1937
instr. 22. 12. 1937 – 20. 1. 1938

II. 29. 11. – 8. 12. 1937
instr. 20. 1. – 26. 1. 1938

III. 8. 12. – 31. 12. 1937
instr. 14. 3. – 28. 3. 1938
kadence 1. 3. – 13. 3. 1938
dokončeno 10. 9. 1938

autograf

ODH MZM, nesign. autograf klavírního výtahu, tužka

ODH MZM, nesign. autograf klavírního výtahu, tužka

ODH MZM, nesign. autograf partitury, tužka

ODH MZM, nesign. autograf sólového partu, pero

opis

ODH MZM, nesign. opis partitury, pero, skladatelovy/dirigentovy korektury

ODH MZM, nesign. opis partitury, pero

ODH MZM, nesign. opisy partů (kompletní, celkem 33)

dedikace

Antonínu Puttnerovi

datum a místo premiéry

2. října 1939, Praha, rozhlas.1
koncertně 27. března 1941, Brno, Stadion (IX. abonentní koncert Českého rozhlasu a České unie v Brně, Chlubna přítomen).2

interpret premiéry

SOČR, dir. Břetislav Bakala, vc Bohuš Heran (1939 i 1941)

instrumentace

3 fl, 2 ob, 2 cl, Bcl/cl III, 2 fg, 4 hn, arpa, vlc sólo, archi

části/věty

I. Allegro con brio
II. Adagio, molto espressivo e cantabile
III. Allegro risoluto

durata

I. 9'
II. 8'30''
III. 6'15''Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Za tři koncerty (op. 44, op. 46 a op. 47 Chubna obdržel akcesit Velké ceny Jubilejní nadace Bedřicha smetany za rok 1939 ve výši 10 000 K.3


Provádění

8. října 1943

Brno, Besední dům – Bohuš Heran (vc), Jan Erml (pf) (I. řádný koncert KMS ze skladeb Osvalda Chlubny k jeho 50. narozeninám, Chlubna přítomen).4

9. ledna 1949, 23:00

Brno, rozhlas – František Kopečný (vc), Symfonický orchestr brněnského rozhlasu, dir. František Jílek (Skladatel týdne Osvald Chlubna).5


1 Oznámení přenosu:
▪ rk [=?]. Praha Moravě. Lidové noviny, roč. 47 (1939), 1. 10., č. 491, s. [7].

  Program přenosu:
1. František Suchý: Preludium, passacaglia a fuga
2. Osvald Chlubna: Koncert f moll pro voiloncello a orchestr, op. 47
3. Vilém Petrželka: Partita pro smyčcový orchestr, op. 31

2 Pozvánky na koncert:
Dnes a zítra. Lidové noviny, roč. 49 (1941), 23. 3., č. 150, s. 12.; též 27. 3., č. 157, s. 6.
Z kulturních drobností. Národní listy, roč. 81 (1941), 31. 1., č. 31, s. 5.
V brněnských koncertech. Národní listy, roč. 81 (1941), 23. 3., č. 82, s. IV.

   Program koncertu:
1. Josef Suk: Serenáda Es dur, op. 6, JSKat 21
2. Osvald Chlubna: Koncert f moll pro violoncello a orchestr, op. 47
3. Leoš Janáček: Sinfonietta, JW VI/18

   Referáty z koncertu:
▪ B. Š. [=ŠTĚDROŇ, Bohumír]. Koncert Českého rozhlasu v Brně. Lidové noviny, roč. 49 (1941), 29. 3., č. 161, s. 7.
▪ lk. [KUNDERA, Ludvík]. Symfonický koncert Unie a rozhlasu. Moravská orlice, roč. 79 (1941), 30. 3., č. 76, s. [5].
▪ -šf- [=?]. Brněnský hudební život. Národní listy, roč. 81 (1941), 8. 4., č. 98, s. 4.

3Dvě ceny z nadace Bedřicha Smetany. Moravská orlice, roč. 78 (1940), 3. 1., č. 1, s. 4.

4 Pozvánky na koncert:
Dnes a zítra. Lidové noviny, roč. 51 (1943), 6. 10., č. 274, s. 4.; též 7. 10., č. 275, s. 4.; 8. 10., č. 276, s. 4.

   Program koncertu:
proslov Jana Kunce
1. Osvald Chlubna: Nokturna, op. 36
2. Osvald Chlubna: Tři preludia, op. 42
3. Osvald Chlubna: Písničky života, op. 38
4. Osvald Chlubna: Sladké žalmy, op. 54
5. Osvald Chlubna: Preludium, toccata a fuga, op. 37
6. Osvald Chlubna: Koncert f moll pro violoncello a orchestr, op. 47 (dvě části s klavírem)

   Referáty z koncertu:
▪ B. Š. [=ŠTĚDROŇ, Bohumír]. Chlubnův večer v Brně. Lidové noviny, roč. 51 (1943), 10. 10., č. 278, s. 4.

5 Oznámení přenosu:
Rozhlas. Rudé právo, roč. 29–30 (1949), 5. 1., č. 3, s. 3.

   Program přenosu:
1. Osvald Chlubna: Veseloherní předehra, op. 34
2. Osvald Chlubna: Koncert f moll pro violoncello a orchestr, op. 47
3. Osvald Chlubna: Ze strání, hor a lesů, op. 40

   Referáty z přenosu:
▪ jk [=KAPR, Jan?]. Rozhlas. Hudební rozhledy, roč. 1 (1948/49), 25. 3., č. 6–7, s. 152.


Dílo zmíněno

▪ B. Š. [=ŠTĚDROŇ, Bohumír]. Nové skladby brněnských autorů. Lidové noviny, roč. 47 (1939), 12. 1., č. 20, s. 7. ▪ B. Š. [=ŠTĚDROŇ, Bohumír]. Bohuš Heran v Brně. Lidové noviny, roč. 51 (1943), 14. 3, č. 71, s. 4. ▪ ČERNUŠÁK, Gracian. Významné životní jubileum. K 60. narozeninám O. Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 6 (1953), č. 11, s. 502.

kontakt | © Martin Pašek 2018–