Z TĚŽKÝCH CHVIL
cyklus písní pro baryton (alt) a klavír
na slova Karla Kapouna


opusové číslo

48

datum vzniku

23. května – 27. října 1938

I. 23. května – 2. června
II. 13. září – 16. října
III. dokončena 27. října

autograf

ODH MZM, nesign. autograf, růžové standardní desky, tužka

opis

ODH MZM, nesign. opis, pero

ODH MZM, nesign. opis, pero

dedikace

Vám všem Toníku, Jaro, Tondo, Láďo, Josífku, abyste nezapomněli

datum a místo premiéry

10. února 1948, Brno, Besední dům (V. abonentní koncert KMS).1

interpret premiéry

Eduard Hrubeš (voc), Vilém Vaňura (pf)

vydání

vydání

instrumentace

Bar (A), pf

autor textu

Karel Kapoun: Neviditelná polnice. Olomouc: Index, 1938.

části/věty

I. Válečná ukolébavka
II. Žena za války
III. Ne, smrti, ještě ne!

durata

I. 2'
II. 2'30''
III. 3'

celek 7–8'


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


1 Pozvánky na koncert:
Dnes a zítra. Svobodné noviny, roč. 4 (1948), 8. 2., č. 33, s. 10.

   Program koncertu:
1. Jindřich Polášek: Volá Londýn
2. Miloš Vignati: Sonáta revoluční, op. 14
3. Zdeněk Blažek: Zpíváno do daleka
4. Theodor Schaefer: Elegie, op. 20
5. Osvald CHlubna: Z těžkých chvil, op. 48
6. Jaroslav Kvapil: Sonáta pro klavír


Dílo zmíněno

HLS-II, s. 72. ▪ Vohnoutová, s. 190. ▪ B. Š. [=ŠTĚDROŇ, Bohumír]. Nové skladby brněnských autorů. Lidové noviny, roč. 47 (1939), 12. 1., č. 20, s. 7. ▪ HRABAL, František. Životadárný smysl tvorby. Rovnost, roč. 83 (1968), 20. 7., č. 183, s. 4. ▪ ČERNOHORSKÁ, Milena. Brněnské kašny a fontány. K tvůrčímu profilu skladatele Osvalda Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 12 (1959), č. 3, s. 106–109.

kontakt | © Martin Pašek 2018–