SBORY


opusové číslo

51

datum vzniku

datum

autograf

autograf

opis

opis

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

datum a místo

interpret premiéry

interpret

vydání

vydání

instrumentace

instrumentace

autor textu

Vladimír Mikolášek: Naše maminky

části/věty

Chléb náš vezdejší
Naše maminky

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provedení

27. prosince 1941

Praha – PSMU, dir. Jan Šoupal (Chléb náš vezdejší).1

21./22. března 1942

Brno, Stadion – PSMU, dir. Jan Šoupal (Chléb náš vezdejší).2

8. května 1942, 20:30

Zlín, Velké kino – PSMU, dir. Jan Šoupal (Chléb náš vezdejší).3

9. května 1942

Baťov (dnes Otrokovice), Společenský dům – PSMU, dir. Jan Šoupal (Chléb náš vezdejší, repríza předchozího koncertu).

25. května 1942

Praha, Smetanova síň Obecního domu – PSMU, dir. Jan Šoupal (Chléb náš vezdejší).4

24. října 1942

Vyškov, Besední dům – PSMU, dir. Jan Šoupal (koncert na oslavu 50. narozenin Jana Šoupala, Chléb náš vezdejší, Chlubna přítomen).5

20. května 1943

Brno, Besední dům – VSMU, dir. Břetislav Bakala (koncert ke 30. výročí sboru, Naše maminky, Chlubna přítomen?).6

7. listopadu 1943

Brno, Stadion – PSMU, dir. Jan Šoupal (koncert ke 40. výročí sboru, Chléb náš vezdejší).7


1 Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Chléb náš vezdejší
2. Ilja Hurník: Kdy láska přilétá
3. Josef Bohuslav Foerster: Prosincový akvarel
4. Josef Bohuslav Foerster: Vzkaz do hor
5. Bedřich Smetana: Modlitba, JB 1:120, T 127
6. Bedřich Smetana: Rolnická, JB 1:94, B 135, T 99
7. Otakar Ostrčil: Prosté motivy, op. 21
8. skladby lidové faktury

  Referáty z koncertu:
▪ -stál [=DOSTÁL, Josef?]. Pěvecké sdružení moravských učitelů v Praze. Lidové noviny, roč. 49 (1941), 30. 12, č. 663, s. 7.

2 Program koncertu:
1. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus, KV 618
2. Osvald Chlubna: Chléb náš vezdejší z op. 51
3. Josef Bohuslav Foerster: Prosincový akvarel
4. Ilja Hurník: Kdy láska přilétá
5. Vilém Petrželka: To je má zem, op. 37
6. Otakar Ostrčil: Jarní, Letní [=Prosté motivy, op. 21 – výběr]
7. Emil Axman: Sládečkovy koně
8. Jaroslav Křička: dva sbory
9. Josef Nešvera: Moravě

   Referáty z koncertu:
▪ B. Š. [=ŠTĚDROŇ, Bohumír]. Koncert PSMU v Brně. Lidové noviny, roč. 50 (1942), 24. 3, č. 151, s. 7.
▪ L. F. [=FIRKUŠNÝ, Leoš]. Pěvecké sdružení moravských učitelů. Moravská orlice, roč. 80 (1942), 24. 3., č. 70, s. [3].

3 Pozvánky na koncert:
▪ lšk [=?]. Kulturním životem našich krajů. Lidové noviny, roč. 50 (1942), 7. 5., č. 230, s. 2.
▪ fh. [=?]. Moravští učitelé na Zlínsku. Moravská orlice, roč. 80 (1942), 6. 5., č. 106, s. [3].

   Program koncertu (uvedeny pouze rukopisné novinky):
Josef Schreiber: Na Lysé hoře
Klement Slavický: Mé matce
Josef Bohuslav Foerster: Vzkaz do hor z op. 114
Osvald Chlubna: Chléb náš vezdejší

4 Program koncertu:
1. Karel Konvalinka: Je drsný kraj z op. 27
2. Osvald Chlubna: Chléb náš vezdejší z op. 51
3. Josef Schreiber: Na Lysé hoře
4. Josef Bartoš: Balada o Ondrášovi z op. 14
5. Jan Kunc: Žermanice z op. 25
6. Vilém Petrželka: To je má zem, op. 37
7. Ilja Hurník: Když láska přilétá
8. Klement Slavický: Své matce
9. Jaroslav Kvapil: ?
10. Vítězslav Novák: ?
11. Otakar Ostrčil: ?
12. Josef Bohuslav Foerster: ?
13. Josef Nešvera: Moravě

   Referáty z koncertu:
Koncert pěveckého sdružení moravských učitelů. Lidové noviny, roč. 50 (1942), 29. 5., č. 268, s. 4.

5 Program koncertu:
proslovy zástupců spolků
1. Osvald Chlubna: Zdravice k padesátinám dirigenta PSMU prof. Jana Šoupala, op. 53b
2. Friedrich Hegar: Morgen im Walde, op. 4
3. Karel Konvalinka: Je drsný kraj z op. 27
4. Osvald Chlubna: Chléb náš vezdejší z op. 51
5. Josef Schreiber: Na Lysé hoře
6. Vilém Petrželka: To je má zem, op. 37
- - - - -
7. Jaroslav Křička: Chvalozpěv na horách z cyklu Rodnému kraji
8. Antonín Dvořák: Ztracená ovečka z op. 27, B 87
9. Bedřich Smetana: Modlitba, JB 1:120, T 127
10. Leoš Janáček: Maryčka Magdónova, JW IV/35
11. Josef Bohuslav Foerster: Svatý Václave!, op. 76b
- - - - -
12. Pavel Křížkovský: Rozchodná a Žaloba
13. Leoš Janáček: Láska opravdivá, JW IV/8
14. Jan Malát: Ty klášterské zvony

   Referáty z koncertu:
▪ b [=CHLUBNA, Osvald?]. Slavnostní koncert PSMU ve Vyškově. Lidové noviny, roč. 50 (1942), 27. 10., č. 540, s. 4.

6 Program koncertu:
Ferdinand Vach: Tichá noc
Leoš Janáček: ?
Josef Bohuslav Foerstetr: ?
Vítězslav Novák: ?
Josef Suk: ?
Josef Blatný: Tiché chvíle
Osvald Chlubna: Naše maminky z op. 51
Zdeněk Blažek: Nejprostší
František Suchý: Momo cesty života
Jan Kunc: Třešně v květu
Theodor Schaefer: Mateřština

   Referáty z koncertu:
B. Š. [=ŠTĚDROŇ, Bohumír]. Moravské učitelky v Brně. Lidové noviny, roč. 51 (1943), 22. 5., č. 138, s. 4.

7 Program koncertu:
1. Karel Konvalinka: Je drsný kraj z op. 27
2. Osvald Chlubna: Chléb náš vezdejší z op. 51
3. Leoš Janáček: Maryčka Magdónova, JW IV/35
4. Vilém Petrželka: To je má zem, op. 37
5. Pavel Křížkovský: Odvedeného prosba
6. Bedřich Smetana: Tři jezdci, JB 1:84, B 122, T 89
7. Josef Bohuslav Foerster: Otci z op. 110
8. Josef Bohuslav Foerster: Hymnus z op. 63
9. Ferdinand Vach, Rudolf Wünsch, Jan Šoupal: sborové úpravy lidových písní
10. Josef Nešvera: Moravě

   Reefráty z koncertu:
▪ l. f. [=?]. Moravští učitelé v Brně. Lidové noviny, roč. 51 (1943), 9. 11., č. 308, s. 4.

Dílo zmíněno

▪ vl [=?]. Nové ženské sbory. Lidové noviny, roč. 49 (1941), 15. 3., č. 135, s. 7.

kontakt | © Martin Pašek 2018–