-

SERENÁDY MELANCHOLICKÉ O LÁSCE
pro vysoký hlas a klavír
na slova Jaroslava Vrchlického


opusové číslo

62

datum vzniku

duben–červen 1945

I. dokončena 17. dubna
II. dokončena 18. května
III. dokončena 23. května
IV. dokončena 1. června

autograf

ODH MZM, nesign. autograf ve standardních růžových deskách, tužka

ODH MZM, nesign. autograf ve standardních růžových deskách, pero

JAMU, sign. 19-908a, autograf, pero

JAMU, sign. 19-908b, autograf, pero

dedikace

Své ženě

datum a místo premiéry

5. listopadu 1946, Brno, Besední dům (II. abonentní koncert KMS).1

interpret premiéry

Emilie Zachardová-Burjanková (VA), Vilém Blažek (pf)

instrumentace

VA, pf

autor textu

Jaroslav Vrchlický: Serenády melancholické (č. I., IV., XXVI., XXV.) ze sbírky Hudba v duši

části/věty

I. Andante sensibilmente
II. Moderato con grazia
III. Andante intimo
IV. Con moto e esaltezione

durata

durata

Okolnosti vzniku

Vítězslav Novák zkomponoval roku 1906 písňový cyklus Melancholické písně o lásce, op. 38, v němž použil pro závěrečnou píseň stejnou textovou předlohu jako Chlubna pro úvodní píseň svého cyklu.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

23. ledna 1947

Brno, Besední dům – Emilie Zachardová (voc), Jaroslav Posadovský (pf) – (Písňový večer Emilie Zachardové).2

12. listopadu 1947

Brno, Úprkova dvorana hotelu Slavia – Emilie Zachardová (voc), Jaroslav Posadovský (pf) – (Středa Klubu umělců, Chlubna byl přítomen a jednotlivá čísla předeslal informativními poznámkami).3

6. dubna 1955

Praha, Klub SČS – Libuše Domanínská (voc), Ladislav Simon (pf) – (Večer komorních skladeb Osvalda Chlubny – tři písně).4


1 Pozvánky na koncert:
▪ Dnes a zítra. Svobodné noviny, roč. 2 (1946), 31. 10., č. 250, s. 8.; též 3. 11., č. 252, s. 10.

   Program koncertu:
Úvodní slovo Emanuela Ambrose
1. Zdeněk Folprecht: Suita pro klavír, op. 2
2. Vilém Blažek: Mamince. Cyklus písní
3. Jan Kunc: České tance
4. Osvald Chlubna: Serenády melancholické o lásce, op. 62
5. František Schäfer: Minutové etudy (výběr)?

2 Pozvánky na koncert:
Dnes a zítra. Svobodné noviny, roč. 3 (1947), 12. 1., č. 10, s. 10.; též 19. 1., č. 16, s. 10.; 22. 1., č. 18, s. 5.

   Program koncertu:
1. Felix Mendelssohn-Bartholdy: tři výletní písně
2. Michail Ivanovič Glinka: Kde je má růže? a Markéta u přeslice
3. Modest Petrovič Musorgskij: Sirotek a Na houbách
4. Gustav Mahler: Písně o mrtvých dětech
5. Joseph Marx: ?

6. Boris Vladimirovič Asafjev: Lyrické zpěvy na slova Lermontova
7. Osvald Chlubna: Serenády melancholické o lásce, op. 62
8. Vítězslav Novák: Údolí nového království, op. 31, SP 78

   ▪ -k [=ČERNUŠÁK, Gracian]. Písňový večer Emilie Zachardové. Svobodné noviny, roč. 3 (1947), 25. 1., č. 21, s. 5.
▪ -y- [=VYSLOUŽIL, Jiří]. Písňový koncert E. Zachardové. Rovnost, roč. 63 (1947), 25. 1., č. 21, s. 7.

3 Program koncertu:
Jaromír Tomeček: úvodní slovo
1. Vítězslava Kaprálová: z cyklu Vteřiny roku , op. 18
2. Jan Novák: Taneční suita pro orchestr?
3. Osvald Chlubna: Serenády melancholické o lásce, op. 62

   Referáty z koncertu:
▪ Rt [=?]. Večery brněnských autorů zahájeny. Rovnost, roč. 63 (1947), 14. 11., č. 265, s. 5.

4 Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Sonáta pro housle a violoncello, op. 22
2. Osvald Chlubna: Sonáta pro violoncello a klavír, op. 69
3. Osvald Chlubna: Sonáta pro housle a klavír, op. 66
4. Osvald Chlubna: Serenády melancholické o lásce, op. 62 (tři písně)

   Referáty z koncertu:
▪ VOMÁČKA, Boleslav. Večer komorních skladeb Osvalda Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 8 (1955), č. 9, s. 474–475. (U op. 22 chybně uvedeno jméno houslisty – Karel – a vročení skladby – 1922)
▪ pen [=PENSDORFOVÁ, Eva]. Hudební kronika. Hudební rozhledy, roč. 8 (1955), č. 11, s. 583. (chybně uveden „O. Černý“)


Dílo zmíněno

▪ Vohnoutová, s. 184.

kontakt | © Martin Pašek 2018–