CHVALOZPĚVY OSVOBOZENÉ


opusové číslo

64

datum vzniku

datum

autograf

autograf

opis

opis

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

29. dubna 1946, Brno, Besední dům (III. řádný novinkový koncert KMS).1

interpret premiéry

Eduard Hrubeš (VM), František Schäfer (pf)

vydání

▪ CHLUBNA, Osvald. Chvalozpěvy osvobozené (1945): cyklus 3 písní pro střední hlas a klavír op. 64. Brno: Rovnost, 1949. Nové české skladby č. 6.

instrumentace

VM, pf
VM, orch.

autor textu

I. Zdeněk Spilka „Veliké věci učinil s námi Hospodin…“
II. Petr Křička: Věrným2 „Ne, neumřel, kdo hřeby vyrval z rukou matky vlasti na kříž rozpjaté…“
III. Alois Záruba „Ty, jež jsi krví trpěla, Ty, jež jsi v moři žalů úpěla…“

části/věty

I. Veliké věci
II. Věrným
III. Země má

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Edice písňového cyklu z roku 1949 je opatřena předmluvou z pera Bohumíra Štědroně, který zde předkládá skladatelův životopis a také soupis dosavadních skladeb. Chlubna původní klavírní doprovod později instrumentoval.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

František Pala v Hudebních rozhledech (Českoslovenští skladatelé a Janáček) srovnává dynamismus tohoto Chlubnova cyklu, zejména v první písni, s Janáčkem.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

27. října 1948, 20:00

Brno, Stadion – Eduard Hrubeš (VM), Symfonický orchestr Československého rozhlasu Brno, dir. Břetislav Bakala (Stát a národ v české hudbě – slavnostní koncert k 30. výročí ČSR).3

8. ledna 1949, 21:30

Brno, rozhlas – Eduard Hrubeš (VM), Brněnský rozhlasový orchestr, dir. Břetislav Bakala (Skladatel týdne Osvald Chlubna).4

10. února 1950, 16:00

Brno, rozhlas – Eduard Hrubeš (VM), Brněnský rozhlasový orchestr, dir. Břetislav Bakala (Orchestrální skladby skladatele týdne Osvalda Chlubny).5

8. května 1951, 23:00

Rozhlas – Eduard Hrubeš (VM), Jan Erml (pf) – (Noční koncert).6

26. února 1953, 22:50

Rozhlas, Eduard Hrubeš (VM), Jan Erml (pf) – (Estráda sólistů).7

29. září 1954, 20:00

Brno, Dům umění, Procházkova síň, Eduard Hrubeš (VM), Jaroslav Sháněl (pf) – (přednáška Viléma Závady o poesii).8

1. května 1955

Brno, Dům umění, Eduard Hrubeš (VM), Milan Máša (pf) – (Májový večer).9

31. října 1960, 19:30

Brno, Besední dům, Stanislava Secká (VM), Milan Máša (pf) – (V. abonentní koncert JAMU – Večer soudobé písně).10


1 Pozvánky na koncert:
Dnes a zítra. Svobodné noviny, roč. 2 (1946), 24. 4., č. 96, s. 6.; též 25. 4., č. 97, s. 6.

   Program koncertu:
Jan Racek: úvodní proslov
1. Jiří Svoboda: Březnová sonáta, op. 19
2. Miroslav Barvík: Lidice
3. Osvald Chlubna: Chvalozpěvy osvobozené, op. 64
4. František Schäfer: Fantazie na ruské národní písně, op. 19

   Referáty z koncertu:
▪ -ek [RACEK, Jan]. Novinky v Klubu moravských skladatelů. Rovnost, roč. 62 (1946), 1. 5., č. 103, s. 4.

2 Uveřejněno v týdeníku Svobodný zítřek, roč. 1, č. 1, s. 1.

3 Pozvánky na koncert:
Divadla. Rovnost, roč. 64 (1948), 24. 10., č. 250, s. 11.

   Program koncertu:
státní hymna
Ludvík Kundera: projev rtektora JAMU
1. Otakar Jeremiáš: Chorální fantasie „Tenť Pán velí se nebáti“
2. Vítězslav Novák: Jihočeská suita, op. 64
3. Osvald Chlubna: Chvalozpěvy osvobozené, op. 64
4. Leoš Janáček: Sinfonietta, JW VI/18

   Referáty z koncertu:
▪ -ek [RACEK, Jan]. Stát a národ v české hudbě. Rovnost, roč. 64 (1948), 31. 10., č. 255, s. 6.

4 Náš rozhlas 16, 1949, č. 1, s. 15. Průvodní slovo napsal prof. Gracian Černušák.

5 Náš rozhlas 17, 1950, č. 6, s. 12.

6 Náš rozhlas 18, 1951, č. 19, s. 4.

7 Náš rozhlas 20, 1953, č. 9, s. 7.

8 Pozvánky na přednášku:
▪ -šva [=PODEŠVA, Jaromír]. Aby naše nová hudba zněla. Hudební rozhledy, roč. 7 (1954), č. 19, s. 893.
Večer s básníkem Vilémem Závadou. Rovnost, roč. 70 (1954), 28. 9., č. 77, s. 3.

   Program přednášky:
1. Vilém Závada o poesii
2. Vilém Závada: ukázky z nových básní
3. Osvald Chlubna: Chvalozpěvy osvobozené, op. 64
4. Jiří Svoboda: Capriccio pro housle a klavír
5. autogramiáda Viléma Závady

9 Program hudební části večera:
Osvald Chlubna: Chvalozpěvy osvobozené, op. 64
Gustav Křivinka: písně z cyklu Živote buď pozdraven
Miloslav Ištvan: Klavírní sonáta
Jaromír Podešva: II. smyčcový kvartet

   Referáty z koncertu:
Brno. Hudební rozhledy, roč. 8 (1955), č. 11, s. 563.

10 Pozvánky na koncert:
Malý oznamovatel. Rovnost, roč. 75 (1960), 29. 0., č. 262, s. 7.

   Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Chvalozpěvy osvobozené, op. 64
2. Zdeněk Blažek: Rozbřesk, op. 66
3. Jaroslav Ježek: Čtyři písně
4. Emil Axman: Písně o domovu
5. Pavel Haas: Šest písní v lidovém tónu, op. 1, PS IV/14
6. Boleslav Vomáčka: Vstane nový svět, op. 57
7. Vítězslava Kaprálová: Navždy
8. Jaromír Podešva: Blízký hlas9. Otakar Jeremiáš: Národu z cyklu Láska

   Referáty z koncertu:
▪ HRABAL, F[rantišek]. Večer soudobé české písně. Rovnost, roč. 75 (1960), 3. 11., č. 265, s. 3.


Dílo zmíněno

▪ ‑ek [=RACEK, Jan]. Nové hudebniny. Rovnost, roč. 66 (1950), 8. 1., č. 7, s. 7. ▪  PODHRÁZSKÝ, Emanuel. Neznámé o známých. Rovnost, roč. 83 (1968), 19. 10., č. 272, s. 9. ▪  PODHRÁZSKÝ, Emanuel. Neznámé o známých. Rovnost, roč. 84 (1969), 6. 12., č. 287, s. 9. ▪ rt [=?]. Pětašedesátiletý Zdeněk Spilka. Rovnost, roč. 83 (1968), 2. 1., č. 1, s. 4. ▪ Karafiát, s. 43. ▪ Vohnoutová, s. 183 (uvedeno chybné opusové číslo a autor textu třetí písně). ▪ SVOBODA, Jiří. Profily skladatelů: Osvald Chlubna. Hudební rozhledy, roč. 5 (1952), 6. 10., č. 15, s. 26. ▪ ČERNUŠÁK, Gracian. Významné životní jubileum. K 60. narozeninám O. Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 6 (1953), č. 11, s. 502.

kontakt | © Martin Pašek 2018–