VELKÝ PTAČÍ TRH


opusové číslo

68

datum vzniku

datum

autograf

autograf

opis

opis

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

přehrávka sborové tvorby (ze záznamu?) 25. dubna 1954, Praha, Divadlo hudby.1

interpret premiéry

interpret

vydání

vydání

instrumentace

instrumentace

autor textu

František Ladislav Čelakovský: Veliký ptačí trh ze sbírky Ohlas písní ruských.

části/věty

části

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


1 Referáty z přehrávky:
▪ ČERNÝ, Miroslav K. Koncert dne 25. dubna 1954. Hudební rozhledy, roč. 7 (1954), č. 11–12, s. 482.


Dílo zmíněno

▪ SPOUSTA, Vladimír. Hudebně-literární slovník II. Čeští skladatelé. Hudební díla inspirovaná slovesným uměním. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 72. ISBN: 978-80-210-5642-8. ▪ SVOBODA, Jiří. Profily skladatelů: Osvald Chlubna. Hudební rozhledy, roč. 5 (1952), 6. 10., č. 15, s. 26.

kontakt | © Martin Pašek 2018–