KOLÉBKA


opusové číslo

81

datum vzniku

datum

autograf

autograf

opis

opis

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

18. dubna 1963, Brno, operní studio JAMU1

interpret premiéry

Petr Růžička (polesný Jíra)
Josef Veverka (Václav IV.)
? Janda (student Jan)
Jaroslava Sísová (Alena)
Jarmila Ševčíková (Margreta)
Jan Hladík (apotečník)
Arnošt Svoboda (purkrabí)

Operní studio JAMU
dir. Richard Týnský
rež. Jiří Měřínský
výprava Josef Adolf Šálek

vydání

vydání

instrumentace

instrumentace

autor libreta

skladatel podle stejnojmenné hry Aloise Jiráska

části/věty

části

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

20. dubna 1953, 20:00

Brno, Stadion – sólisté, sbor a orchestr Státního divadla Brno (IV. oblastní přehlídka nové tvorby SČS v Brně – ukázky).2

25. října 1955, 17:30

Praha?, rozhlas (ukázky).3

4. července 1956, 16:30

Praha?, rozhlas (ukázky).4

6. prosince 1956, 14:20

Praha?, rozhlas (ukázky).5

14. února 1957, 14:20

Praha?, rozhlas (ukázky).6

13. června 1957, 14:20

Praha?, rozhlas (ukázky).7

5. prosince 1957, 13:25

Rozhlas – Burianová, Domanínská, Doubek, Jaroš, Pelc, Ulrych, Janáčkova opera v Brně, dir. Bohumír Liška (ukázky).8

8. července 1952, 16:35

Rozhlas (ukázky).9


1 Referáty z představení:
Čs. premiéra Chlubnovy opery »Kolébka«. Rovnost, roč. 78 (1963), 19. 4., č. 93, s. 4.

2 Pozvánky na přehlídku:
Různá oznámení. Rovnost, roč. 70 (1953), 11. 4., č. 30, s. 6.; též 18. 4., č. 32, s. 8.

  Program přehlídky:
1. Osvald Chlubna: Kolébka, op. 81 (ukázky)
2. Zdeněk Blažek: Verchovina (ukázky)
3. Karel Horký: Hejtman Šarovec (ukázky)

  Referáty z přehlídky:
▪ Ba [=BALATKA, Antonín]. O průběhu IV. oblastní přehlídky nové tvorby v Brně. Hudební rozhledy, roč. 6 (1953), č. 9, s. 396.
▪ BURJANEK, Josef. Tři nové opery brněnských skladatelů. Hudební rozhledy, roč. 6 (1953), č. 9, s. 397–398.
▪ PETRŽELKA, Vilém. Dobré výsledky brněnské přehlídky. Hudební rozhledy, roč. 6 (1953), č. 9, s. 398.
▪ (RT) [=?]. Skladatelé sněmují. Rovnost, roč. 70 (1953), 25. 4., č. 34, s. 4.

3 Oznámení přenosu:
Rozhlas. Rudé právo, roč. 35–36 (1955), 25. 10., č. 296, s. [4].

4 Oznámení přenosu:
Rozhlas. Rudé právo, roč. 36 (1956), 4. 7., č. 185, s. [4].

5 Oznámení přenosu:
Rozhlas. Rovnost, roč. 71 (1956), 6. 12., č. 135, s. 5.
Rozhlas. Rudé právo, roč. 36 (1956), 6. 12., č. 340, s. [6].

6 Oznámení přenosu:
Rozhlas. Rudé právo, roč. 37 (1957), 14. 2., č. 45, s. [4].

7 Oznámení přenosu:
Rozhlas. Rovnost, roč. 72 (1957), 13. 6., č. 141, s. [6].
Rozhlas. Rudé právo, roč. 37 (1957), 13. 6., č. 163, s. [6].

8 Oznámení přenosu:
▪ H. F. [=HRABAL, František]. Osvald Chlubna – skladatel týdne. Rovnost, roč. 72 (1957), 3. 12., č. 288, s. 4.
Rozhlas, kina, divadla a televise. Rovnost, roč. 72 (1957), 5. 12., č. 290, s. 5.
Rozhlas. Rudé právo, roč. 37 (1957), 5. 12., č. 337, s. [6].

9 Oznámení přenosu:
Rozhlas. Rudé právo, roč. 42–43 (1962), 8. 7., č. 168, s. [6].


Dílo zmíněno

▪  Budeme volit mír. ▪ Karafiát, s. 164. ▪ ViS IDU ▪  Wikipedia ▪ NOVÁK, Přemysl. Novinky brněnských skladatelů. Rovnost, roč. 68 (1952), 3. 2., č. 29, s. [6]. ▪ Brněnští skladatelé pracují na nových operách. Hudební rozhledy, roč. 5 (1952), 18. 2., č. 3, s. 34. ▪ Dílo Aloise Jiráska v nové tvorbě čs. skladatelů. Hudební rozhledy, roč. 5 (1952), 17. 3., č. 3, 5. 27. ▪ Ba [BALATKA, Antonín]. Z brněnské hudební kroniky. Hudební rozhledy, roč. 5 (1952), 15. 4., č. 7, s. 29. ▪ SVOBODA, Jiří. Profily skladatelů: Osvald Chlubna. Hudební rozhledy, roč. 5 (1952), 6. 10., č. 15, s. 26. ▪ Z činnosti tvůrčích kolektivů SČS v Brně. Hudební rozhledy, roč. 5 (1952), 24. 11., č. 18, s. 39. ▪ Brno. Hudební rozhledy, roč. 6 (1953), č. 4, s. 167. ▪ ČERNUŠÁK, Gracian. Významné životní jubileum. K 60. narozeninám O. Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 6 (1953), č. 11, s. 502. ▪ BALATKA, Antonín. Osvald Chlubna šedesátník. Hudební rozhledy, roč. 6 (1953), č. 11, s. 503. ▪ SEIDEL, Jan. Vytvoření nové české opery – přední úkol našich skladatelů. Hudební rozhledy, roč. 7 (1954), č. 18, s. 825.▪ (RT) [=?]. Šedesátník Osvald Chlubna. Rovnost, roč. 70 (1953), 25. 7., č. 60, s. 5. ▪ JV [VYSLOUŽIL, Jiří?]. VI. přehlídka nové tvorby brněnských skladatelů 22.–25. března 1957. Hudební rozhledy, roč. 10 (1957), č. 5, s. 217. ▪ (hf) [=HRABAL, František]. O operním studiu Janáčkovy akademie. Rovnost, roč. 77 (1962), 13. 5., č. 113, s. 5. ▪ Malý oznamovatel. Rovnost, roč. 77 (1962), 2. 9., č. 209, s. 7.

kontakt | © Martin Pašek 2018–