KARNEVAL PODZIMU


opusové číslo

82

datum vzniku

datum

autograf

autograf

opis

opis

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

datum a místo

interpret premiéry

interpret

vydání

vydání

instrumentace

instrumentace

autor textu

autor textu

části/věty

části

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

17. září 1953

Brno, Stadion – Symfonický orchestr brněnského rozhlasu, dir. Břetislav Bakala (zahajovací koncert XIV. abonentního cyklu Československého rozhlasu v Brně).1

16. února 1954, 19:30

Praha, Dům umělců – Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Václav Smetáček (III. přehlídka nové tvorby československých skladatelů).2

20. ledna 1956

Bratislava – Slovenská filharmónia, dir. Alois Klíma.3

26. května 1956, 20:00

Praha, Smetanova síň Obecního domu – Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Václav Neumann (festivalový koncert v rámci Pražského jara).4


1 Program koncertu:
Gracian Černušák: proslov k Chlubnovým 60. narozeninám
1. Osvald Chlubna: Z jara, op. 70
2. Osvald Chlubna: Letní serenáda, op. 77
3. Osvald Chlubna: Karneval podzimu, op. 82
4. Leoš Janáček: Glagolská mše, JW III/9

   Referáty z koncertu:
▪ BALATKA, Antonín. Z brněnských koncertů. Hudební rozhledy, roč. 6 (1953), č. 14, s. 661.
▪ HOROVÁ, Eva. Začala nová koncertní sezóna. Rovnost, roč. 70 (1953), 22. 9., č. 77, s. 4.

2 Pozvánky na koncert:
Ze života svazu čs. skladatelů. III. přehlídka nové tvorby československých skladatelů. Hudební rozhledy, roč. 7 (1954), č. 1, s. 47.
Přehlídka nové tvorby čs. skladatelů – Dům umělců. Rudé právo, roč. 34–35, 16. 2., č. 46, s. [4].

   Program koncertu:
1. Rudolf Kubín: Dramatická ouveruta „Julius Fučík“
2. Ctirad Kohoutek: Únor 1948, symfonická báseň
3. Sláva Vorlová: Koncert pro trubku a orchestr
4. Osvald Chlubna: Karneval podzimu, op. 82

   Referáty z koncertu:
III. celostátní přehlídka nové tvorby čs. skladatelů. Diskuse o symfonické tvorbě. Hudební rozhledy, roč. 7 (1954), č. 8, s. 320–324.
▪ VOJTĚCH, Ivan. III. celostátní přehlídka nové tvorby čs. skladatelů. Hudební rozhledy, roč. 7 (1954), č. 11–12, s. 479. (chybné datum koncertu 19. února)
▪ SVOBODA, Jiří. K celostátní přehlídce SČS. Hudební rozhledy, roč. 7 (1954), č. 11–12, s. 485.
▪ HOŘEJŠ, A[ntonín]. Nová díla našich skladatelů. Rudé právo, roč. 34–35 (1954), 28. 2., č. 58, s. 3.

3 Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Karneval podzimu, op. 82
4. Jan Hanuš: Symfonie č. 2 G dur, op. 26
3. Antonín Dvořák: Koncert a moll pro housle a orchestr, op. 53, B 108

   Referáty z koncertu:
▪ PALOVČÍK, M[ichal]. Česká hudba v Bratislave. Hudební rozhledy, roč. 9 (1956), č. 3, s. 116.
▪ Ld [=LADMANOVÁ, Milada]. Soudobá hudba na našich koncertech. Hudební rozhledy, roč. 9 (1956), č. 3, s. 123.

4 Pozvánky na koncert:
▪ Ld [=LADMANOVÁ, Milada]. Soudobá hudba na koncertech a v rozhlase v květnu 1956. Hudební rozhledy, roč. 9 (1956), č. 9, s. 390.

   Program koncertu:
1. Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 31 D dur „Pařížská“, KV 297
2. Sergej Prokofjev: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 C dur, op. 26
3. Osvald Chlubna: Karneval podzimu, op. 82
4. Jan Hanuš: Petr a Lucie, symfonická fantazie, op. 35

   Referáty z koncertu:
▪ BERKOVEC, Jiří. Premiéra Hanušovy symfonické básně. Hudební rozhledy, roč. 9 (1956), č. 13, s. 544.
▪VD [=?]. Mozart, Prokofjev, česká soudobá hudba. Rudé právo, roč. 36 (1955), 27. 5., č. 147, s. 5.


Dílo zmíněno

▪  Budeme volit mír. ▪ NOVÁK, Přemysl. O kladech a nedostatcích připravovaných abonentních koncertů. Rovnost, roč. 70 (1953), 19. 9., č. 76, s. 4. ▪ BALATKA, Ant[onín]. Co připravují brněnské symfonické orchestry. Hudební rozhledy, roč. 6 (1953), č. 14, s. 669. ▪ Hudební kronika. Hudební rozhledy, roč. 7 (1954), č. 6, s. 256. ▪ SOMMER, Vladimír. Tvůrčí výsledky v oboru symfonické a komorní hudby. Hudební rozhledy, roč. 7 (1954), č. 18, s. 827–829. ▪ jk [=?]. Nová sezóna našich orchestrů. Hudební rozhledy, roč. 11 (1958), č. 17, s. 717. ▪ ČERNOHORSKÁ, Milena. Brněnské kašny a fontány. K tvůrčímu profilu skladatele Osvalda Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 12 (1959), č. 3, s. 106–109. ▪ Festival.cz ▪ Smetáček.cz

kontakt | © Martin Pašek 2018–