BRNĚNSKÉ KAŠNY A FONTÁNY


opusové číslo

86

datum vzniku

datum

autograf

autograf

opis

opis

dedikace

dedikace

datum a místo premiéry

13. a 14. února 1958, Brno (9. abonentní koncert SFB).

interpret premiéry

Státní filharmonie Brno, dir. Otakar Trhlík

vydání

▪ CHLUBNA, Osvald. op. 86: Brněnské kašny a fontány: symfonická báseň: partitura. Praha: Panton, 1963. Kapesní partitury, sv. 40.

instrumentace

instrumentace

autor textu

autor textu

části/věty

části

durata

durata

nahrávky

nahrávky


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Analýzu díla provedla Milena Černohorská na stránkách Hudebních rozhledů (3/1959, s. 106–109).


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

26. dubna 1958, 22:50

Brno, rozhlas – Státní filharmonie Brno, dir. Otakar Trhlík (Noční koncert české hudby).2

5. září 1958, 9:00

Brno, rozhlas – Státní filharmonie Brno, dir. Otakar Trhlík (Dopolední koncert).3

8. ledna 1959, 19:30

Praha, Smetanova síň Obecního domu – Česká filharmonie, dir. František Stupka (Koncert k 80. narozeninám Františka Stupky).4

11. srpna 1959, 20:00

Brno, rozhlas – Státní filharmonie Brno, dir. Otakar Trhlík? (Symfonický koncert).5

19. července 1963, 23:00

Brno, rozhlas – Státní filharmonie Brno, dir. Otakar Trhlík (Symfonický koncert).6

8. listopadu 1969

Brno, Stadion – Symfonický orchestr brněnské konzervatoře a její kroměřížské odbočky, dir. Zbyněk Mrkos (17. koncert – symfonický – k 50. výročí konzervatoře v Brně).7

9. července 2001 (19:08–20:00)

Český rozhlas 3, stanice Vltava: Musica Moderna, nahrávka Státní filharmonie Brno, dir. Jiří Waldhans.8


1 Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Brněnské kašny a fontány, op. 86
2. Jan Kunc: Stála Kačenka u Dunaja
3. Josef Suk: Fantastické scherzo, op. 35, JSKat 53
4. Josef Bohuslav Foerster: Symfonie č. 4 c moll, op. 54

  Referáty z koncertu:
▪ FUKAČ, J[iří]. Nevýrazný pořad abonentního koncertu. Rovnost, roč. 73 (1958), 16. 2., č. 41, s. 4.
▪ VYSLOUŽIL, Jiří. Chlubnovy Brněnské kašny a fontány. Hudební rozhledy, roč. 11 (1958), č. 4, s. 161.

2 Československý rozhlas a televise 24, 1957–1958, č. 17, s. 12.

3 Československý rozhlas a televise 25, 1958–1959, č. 36, s. 10.

4 Nastudování zmíněno:
▪ lk [=?]. Pražské koncerty do nové sezóny. Hudební rozhledy, roč. 11 (1958), č. 15, s. 640.

   Program koncertu:
1. Osvald Chlubna: Brněnské kašny a fontány, op. 86
2. Vítězslav Novák: V Tatrách, op. 26
3. Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 G dur, op. 88, B 163

   Referáty z koncertu:
▪ -jc- [=?]. Z pražských koncertů. Rudé právo, roč. 39 (1959), 13. 1., č. 12, s. 2.
též Svobodné slovo 14, 1958, č. 298, s. 6.

5 Československý rozhlas a televise 26, 1958–1959, č. 33, s. 4.

6 Oznámení přenosu:
Pátek 19. července 1963. Československý rozhlas a televise, roč. 30 (1962/63), 15. 7., č. 29, s. 12.
Rozhlas – televize – kina. Rovnost, roč. 78 (1963), 19. 7., č. 171, s. 6.
Rozhlas od 15. do 21. července. Rudé právo, roč. 43–44 (1963), 14. 7., č. 192, s. [6].; též 19. 7., č. 197, s. [6].

   Program přenosu:
1. Osvald Chlubna: Brněnské kašny a fontány, op. 86
2. Osvald Chlubna: Preludium, toccata a fuga pro klavír, op. 37
3. Osvald Chlubna: Portály a fresky brněnské, op. 100

7 Program koncertu:
1. Vilém Petrželka: Dramatická předehra, op. 26
2. Leoš Janáček: Sinfonietta, JW VI/18
3. Osvald Chlubna: Brněnské kašny a fontány, op. 86
4. Josef Suk: V nový život, op. 35c, JSKat 73
(dle Konz50, s. 97)

   Referáty z koncertu:
▪ jf [=FUKAČ, Jiří]. Oslavy konzervatoře. Rovnost, roč. 84 (1969), 11. 11., č. 265, s. 5.

8 SEDLÁČEK, Marek. Klub moravských skladatelů. 22 let obnovené činnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 183. ISBN: 978-80-210-7545-0

Dílo zmíněno

▪ Šefl, s. 203. ▪ H. F. [=HRABAL, František]. Co připravuje brněnské Státní filharmonie. Rovnost, roč. 72 (1957), 10. 9., č. 217, s. 4. ▪ Ba [=BALATKA, Antonín]. Koncertní plány našich orchestrů. Hudební rozhledy, roč. 10 (1957), č. 19, s. 817–818. ▪ ŠEFL, Vladimír. Nad pražskou koncertní sezónou. Hudební rozhledy, roč. 11 (1958), č. 17, s. 701–705. ▪ Gramofonové závody ke 40. výročí KSČ. Rovnost, roč. 71 (1961), 19. 8., č. 198, s. 4. ▪ VU [=?]. Brněnské zákoutí. Rovnost, roč. 84 (1969), 10. 7., č. 160, s. 5. ▪ PODEŠVA, Jaromír. Co se symfonickou básní?. Hudební rozhledy, roč. 12 (1959), č. 2, s. 49–50. ▪ ČERNOHORSKÁ, Milena. Brněnské kašny a fontány. K tvůrčímu profilu skladatele Osvalda Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 12 (1959), č. 3, s. 106–109. ▪ STANISLAV, Josef. Hudbou k vítězství socialismu v našich myšlenkách i srdcích. Hudební rozhledy, roč. 12 (1959), č. 9, s. 197–205. ▪ Cena osvobození města Brna. Hudební rozhledy, roč. 12 (1959), č. 10, s. 428. ▪ jP [=?]. Slavnostní udělení „Cen osvobození města Brna“. Rovnost, roč. 47 (1959), 26. 4., č. 99, s. [1].

kontakt | © Martin Pašek 2018–