VYHLEDÁVÁNÍ PODLE TEXTŮ


Osvald Chlubna zkomponoval množství skladeb (písní, sborů, kantát) na básnické, lidové či liturgické texty. Následující tabulka s možností řazení a vyhledávání budiž nápommocna k orientaci a identifikaci takových skladeb.
Po zadání slova nebo jeho části do vyhledávacího pole se seznam zredukuje pouze na ty skladby/texty, které obsahují hledaný výraz (je třeba dbát na diakritiku). Jednotlivé sloupce tabulky lze řadit vzestupně a sestupně po kliknutí na text v záhlaví (abecední řazení nezohledňuje CH a diakritiku).


VyhledáváníSoupis

název op. autor textu incipit
Parádnice 1
Otčenáš 2 liturgický (Mt 6, 9–13) Otče náš, jenž jsi na nebesích…
Je letní večer 6/1 Sova, Antonín
Dohořelo 6/2 Machar, Josef Svatopluk
Fragment 6/3 Březina, Otokar
Ej, cigáne! 6/4 Machar, Josef Svatopluk
Její píseň[?] 6/5 Chlubna, Osvald
7 Březina, Otokar
Česká krajinka 9/1 Machar, Josef Svatopluk
Selská rapsodie 9/2
Mír 9/3
Bůh 9/4
Jarní noc 9/5
Ej, hory, hory 9/6
Povídajú ludé 9/7
Selská rebelie 9/8
Mé matce 12/1 Thákur, Rabíndranáth Má matko, má matko, navlékám řetěz…
Mým ubíječům 12/2 Thákur, Rabíndranáth Bij, Pane, bij do kořene nuzoty v srdci mém…
…a mně 12/3 Thákur, Rabíndranáth Dne již není a stín je na zemi…
Na rozcestích 13/1 Chaloupka, Josef Spí země pod krutou něhou nebe…
Snímání s kříže 13/2 Chaloupka, Josef Hoj! Jsme krutí a zlí…
Čertova skála 13/3 Kynčl, Rudolf V tmavej černej hori divá skála stojí…
Těšín 13/4 Kynčl, Rudolf Na horách Beskydských…
Mírně v pohybu 19a/1 Grünwald, Beneš Tvé dětství když jsem urval sobě a spial tě v lásce…
Con moto e leggiero 19a/2 Grünwald, Beneš Jak ve vánici kdyby někdo sněžné našel ptáče…
Molto adagio 19a/3 Grünwald, Beneš Viď, vše si v žítí připravíme spolu a viď, my spolu taky zšedivíme…
Andante molto espressivo 19a/4 Grünwald, Beneš Co den, to oddech mého štěstí a slunné léto mého žití…
Houpám tě, synáčku můj 19b/1 Cyliak, Stanislav
Spi, lásko má 19b/2 Trýb, Antonín
Slepí muzikanti 20/1 Wolker, Jiří
Žebráci 20/2 Wolker, Jiří
Symfonie života a lásky I. díl 24 Březina, Otokar
Ve jménu otce 25/1 Durych, Jaroslav
Jde krajinou chudou mor prašivý 25/2 Durych, Jaroslav
Vstanem bratři 25/3 Durych, Jaroslav
Spíte lesy temné? 25/4 Durych, Jaroslav
Krvácející rány 27a/1
Královnino psaní 27a/2
Epilog 27a/3
Lampa 27a/4 Thákur, Rabíndranáth
27b/1 Trakl, Georg Vy veliká města, kamenně zbudovaná…
27b/2 Trakl, Georg Tak tiché jsou zelené lesy našeho domova…
27b/3 Trakl, Georg Pln jest souladu let ptactva. Zelené hvozdy…
Obětovaný 29/1
Ukolébavka 29/2
29/3
Pašije života 29/4
Silvestrovská píseň 29/5
33
38 Chrudina, Jaroslav
Prosba 39/1 Nezval, Vítězslav
Hymnus cyrilometodějský 39/2
TGM 39/3 Nezval, Vítězslav Už víckrát nezazní tak těžce requiem…
Válečná ukolébavka 48/1 Kapoun, Karel Spi, malý, spi, ty v ručkách zaťatých…
Žena za války 48/2 Kapoun, Karel Tolikrát jsme Ti zpívali…
Ne, smrti, ještě ne! 48/3 Kapoun, Karel Ne, smrti ještě ne…
Země krásná 51/1 Vojkůvka, Alois Když zrálo obilí, když padala rosa…
Valašské hornatiny 51/2 Vojkůvka, Alois
Chléb náš vezdejší 51/3 Vojkůvka, Alois
Naše maminky 51/4 Vojkůvka, Alois
Svatý Václave, pros za nás 53a Medek, Rudolf Svatý Václave, pohlédni na nás…
Zdravice k padesátinám dirigenta PSMU prof. Jana Šoupala 53b Že je Ti padesát…
Sladký žalm 54/1 Machado, Antonio Zatímco padá stín…
Elegie 54/2 Jiménez, Juan Ramón Vadne za listem list a padá se srdce…
Tam v zenitu… 54/3 Jiménez, Juan Ramón Tam v zenitu, tam luna průsvitná je…
Až se tě zeptá 55/1 Seifert, Jaroslav Zima se léta ptá
Země chudých 55/2 Seifert, Jaroslav Hrozny jsem netrhal, ty keře nebyly…
Česká modlitba 55/3 Seifert, Jaroslav Když…
Zhasněte světla 55/4 Seifert, Jaroslav Jen potichu tak…
Noc 55/5 Seifert, Jaroslav
Píseň žen a mužů 55/6 Seifert, Jaroslav Slovo jak bajonet prasklé…
Epilog prologem 56/1 Neumann, Stanislav Kostka Vodopády…
Zimní noc 56/2 Neumann, Stanislav Kostka Oblaka bílá…
Dedikace 56/3 Neumann, Stanislav Kostka To není země, to je…
V dubnu 56/4 Neumann, Stanislav Kostka Jahody první hle, nesu ti, ženo z bukové paseky…
Lento misterioso 60/1 Vrchlický, Jaroslav Naslouchám v noc…
Con moto, burlescamente 60/2 Vrchlický, Jaroslav Až tu jeseň zamíří…
Moderato risoluto e serioso 60/3 Vrchlický, Jaroslav O nechtěj, nechtěj od života více čekat…
Allegro giubilante 60/4 Vrchlický, Jaroslav Skřivánek vylít do mraků…
Andante sensibilmente 62/1 Vrchlický, Jaroslav O, lásky moře bezdné…
Moderato con grazia 62/2 Vrchlický, Jaroslav Kraj tichý. V klenbách stromů zdřímli ptáci…
Andante intimo 62/3 Vrchlický, Jaroslav Celý den jsme spolu byli…
Con moto e esaltezione 62/4 Vrchlický, Jaroslav O lásko, tak můj život celý…
Veliké věci 64/1 Spilka, Zdeněk Veliké věci učinil s námi Hospodin…
Věrným 64/2 Křička, Petr Ne, neumřel, kdo hřeby vyrval z rukou matky vlasti na kříž rozpjaté…
Země má 64/3 Záruba, Alois Ty, jež jsi krví trpěla, Ty, jež jsi v moři žalů úpěla…
Bohatýr Muromec 67 Čelakovský, František Ladislav Oj za horami za vysokými…
Velký ptačí trh 68 Čelakovský, František Ladislav Lítala sýkorka, malá modřinka…
Hornická balada 72 Sládek, Josef Václav Třikráte v životě už sáhla na mě smrt…
Mstivá kantiléna 73 Hlaváček, Karel Oh, moje Manon…
Pozdě k ránu 73 Hlaváček, Karel
Introitus 73 Hlaváček, Karel
Medailonek Boženy Němcové 74a Halas, František Byla krásná až to k víře není…
Vrabčí soud 74b/1 Sládek, Josef Václav Ba, to bylo povyku, švidrání a sváru…
Osel a vůl 74b/2 Sládek, Josef Václav Napsal osel kdys přeučený spis…
Sysel a liška 74b/3 Sládek, Josef Václav Pozval sysel lišku na hostinu…
Hrdina 74c/1 Sládek, Josef Václav Malý Válek, peciválek, husího se pírka zalek'…
Smíšek 74c/2 Sládek, Josef Václav Hej, mik, mik! Hej, mik, mik! do mouky spad kominík…
Dobre je 79a/1 Gorlová, Anežka Dobre je, dobre je, že už néni pána…
Ej, ešče nebylo 79a/2 Gorlová, Anežka Ej, ešče ně nebylo nikdy smutno…
Žňová 79a/3 Gorlová, Anežka Teprú sa slunéčko zpoza hory dere…
Taková su 79b/1 Gorlová, Anežka Moja mamka stará byla a ešče sa veselila…
Šohajíčku švarný 79b/2 Gorlová, Anežka Šohajíčku švarný, už nedbám na reči…
Trúfalá 79b/3 Gorlová, Anežka
Dělnická balada 80
Je krásná země má 85 Halas, František
Je krásná země má 85 Sova, Ladislav
89a
89b
91
92-I Kozel, Karel
Návrat 92-II/1 Halas, František
Dva mravenci 92-II/2 Čárek, Jan
Černá vrána 92-II/3 Čárek, Jan
Ve jménu života 94 Neumann, Stanislav Kostka
Živote, buď zdráv 96 Rožděstvenskij, Robert
Když zavřu oči 101/1 Kapoun, Karel Když zavřu oči, vidím vodu…
Ach moře 101/2 Kapoun, Karel
Řekni mně, moře 101/3 Kapoun, Karel Řekni mně moře, co je to mládí…
O, moře, ty vodo vznešená… 101/4 Kapoun, Karel O, moře, ty vodo vznešená…
Pyšné koláče 104/1 Šiktanc, Karel Koulely se z pavlače dva pouťové koláče…
Kocour muzikant 104/2 Šiktanc, Karel Máme v domě krám, je v ulici sám…
Věčné vigilie života a smrti 105 Březina, Otokar
Hej, hola, chlapče 106/1 Jestřáb, Vojtěch (z anakreontské poezie)
Cožpak není krásné 106/2 Jestřáb, Vojtěch (z anakreontské poezie) Hej, hola, chlapče hej…
Jsou naše skráně sivé 106/3 Jestřáb, Vojtěch (z anakreontské poezie) Jsou naše skráně sivé…
Dejte mi Homérovu lyru 106/4 Jestřáb, Vojtěch (z anakreontské poezie) Hej, dejte mi Homérovu lyru…
Proč mně mluvíš o zákonech 106/5 Jestřáb, Vojtěch (z anakreontské poezie) Proč mně mluvíš o zákonech?…
Jan, rytíř z Linhartic 107 Odvalil, František Má v erbu psa a ptáče…
Svatá Cecilie 108/1 Odvalil, František
O matce Kláře 108/2 Odvalil, František
Jen jedenkrát 109 Bezruč, Petr
Leonidas 110a Bezruč, Petr
Smrt Caesarova 110b Bezruč, Petr
Poco allegro 111/1 Vrchlický, Jaroslav
Poco moderato 111/2 Vrchlický, Jaroslav
Più mosso 111/3 Vrchlický, Jaroslav
Poco adagio 111/4 Vrchlický, Jaroslav
Exaudi Domine 113 liturgický
Krajíc chleba 120/1 Kainar, Josef
Člověka mám rád 120/2 Kainar, Josef
Staré ženy 120/3 Halas, František
Brigádnická píseň s. op. Kafka, Bohuš
Brněnská písnička s. op.
Česká řeč s. op.
Dárek s. op. Gorlová, Anežka
Ej, topol, topol s. op.
Hej: keď som išel na zboj s. op.
Hošije s. op.
Již dosti s. op. Spilka, Zdeněk
Kdočeje duní s. op.
Ludzia povedajú s. op.
Mikulecká dědina s. op.
Na toulkách s. op.
Partyzánská s. op.
Pionýři, jdeme vpřed s. op.
Povídajú ludé s. op.
Pochod sportovců s. op. Majakovskij, Vladimir
Slovač zpívá s. op.
Slovácké pěsničke s. op.
Svatební píseň [1] s. op. Spilka, Zdeněk Tak tedy přece nám dozrál čas…
Svatební píseň [2] s. op. Ženo, jež světíš mé dny…
Svatební píseň [3] s. op. Zatloukal, Jaroslav Opouštíš jméno mé…
Trci frci s. op.
Tulácká s. op. Vrchlický, Jaroslav
Už sú tam s. op. lidový
Vlaj, naše vlajko s. op.
Pojce chlapci s. op. lidový
Prešpurenku s. op. lidový
Ludzia povedajú s. op. lidový
Anička malučká s. op. lidový
Kmotřičky s. op. lidový
Ej topol s. op. lidový
Dory s. op. lidový
Keď sa Janko s. op. lidový
Zapadá slunéčko s. op. lidový
Šak si Bože pěkná s. op. lidový

▪ CITACE

kontakt | © Martin Pašek 2018–