ZBOJNICKÁ RAPSODIE


opusové číslo

bez čísla

datum vzniku

21. ledna 1953
instrumentováno 22. ledna 1953

autograf

ODH MZM, nesign. autograf klavírního výtahu, tužka

opis

ODH MZM, nesign. opis partitury, pero, standardní hnědé desky, 1970


Okolnosti vzniku

Okolnosti.


Všeobecná charakteristika a formální struktura

Charakteristika.


Životopisné souvislosti

Souvislosti.


Provádění

duben 1953

Brno (IV. oblastní přehlídka brněnských skladatelů).1

2. května 1954

Brno, Janáčkovo divadlo Na hradbách – Antonín Moravec (vn), BROLN, dir. Emanuel Kuksa / Alois Fiala? (dopolední koncert).2


1 Referáty z koncertu:
Brno. Hudební rozhledy, roč. 6 (1953), č. 7, s. 319.
▪ VYSLOUŽIL, Jiří. O skladbách pro Rozhlasový orchestr lidových násrtojů. Hudební rozhledy, roč. 6 (1953), č. 9, s. 404–405.
▪ NOVÁK, Přemysl. Čtvrtá oblastní přehlídka brněnských skladatelů. Rovnost, roč. 70 (1953), 9. 5., č. 38, s. 5.

2 (RT) [=?]. Na pěknú notečku…. Rovnost, roč. 70 (1954), 8. 5., č. 36, s. 4.


Dílo zmíněno

▪  Budeme volit mír. ▪ ČERNUŠÁK, Gracian. Významné životní jubileum. K 60. narozeninám O. Chlubny. Hudební rozhledy, roč. 6 (1953), č. 11, s. 502.

kontakt | © Martin Pašek 2018–